Tweants

Oet Wikipedie, de vraaie enzyklopedie
Gao naor: navigasie, zeuk
Disambig-dark.svg Vuur ne deepgoande taalkeundige beskriewing van de Tweantse sproake, mu'j in n Tweantsen taalwiezer kiekn >>.
Tweantsen taalwiezer
Tweants
Tweants taalgebeed en zinne indeling
Tweants taalgebeed en zinne indeling
Spraoke Tweants
Andere namen Plat, Tukkers (vake grappig bedoold)
Laand Nederlaand
Taalgebeed t Oosten van de proveensie Oaveriessel, de regio Tweante
Antal sprekkers 338.000
Dialekte Duur Jo Daan inedeeld as:

Wieder nog weer oonder te verdeeln in doarpsdialekte

Taalklassifikatie Indo-Uropees
Skrift t Latiense alfabet
Staotus t Tweants wörd zeen as dialekt van t Neersassies
Taalkode ISO 639-1 n.v.t.
Taalkode ISO 639-2 nds
Taalkode ISO 639-3/DIS twd

Tweants is n variaant van t Neersassies wat kuierd wördt in et oosten van de proveensie Oaveriessel, de regio Tweante. Et wörd vaak zeen as et meest Sassiese dialekt van Nederlaand, umdat et nog de meeste Westfaalse kenmarken hef. Der besteet gin Standaard Tweants; alle döarpe en steaden hebt öar eegene slag van kuieren, mer bint oonder mekaar wal te verstoan, en deelt ne grammatika, oetdrukkings en de meeste wöarde.

Juust deur dizze verskeidenheid wörd den naam Tweants nich aait broekt. De meeste leu neumt et bie de lokale variaant, bv. Oldnzels, Eanters of Hoksebarges. Völ leu deankt bie et woard Tweants an t Oost-Tweants. De readen hierveur is dat de leu meant dat ze in Oost-Tweante puurder Plat kuiert as in West-Tweante. Mer dit is vake baseerd op volksannames.

Sproakgebeed[bewark | bronkode bewarken]

Tweants wördt sprökn in alle Tweantse gemeentes. Dat wil zegn de gemeentes Riesn-Hooltn, Heldern en Tweanteraand en alles op et oosten doarvan binnen de proveensie Oaveriessel. Allennig in et westen van de dree gemeentes dee hiervuur neumd wördn, wörd Sallaands sprökn. In Heldern en Nijverdal besteet een oavergangsdialekt met meesttieds Tweantse wöarde dee as op zien Sallaands verbuugt wordt, zo as bv. de verkleinoetgang -ien (boom-beumpien teegnoaver boom-beumken).

Doarnöast wörd dr in de gemeente Tweanteraand ook Sallaands sprökn, mer umdet völle leu doar greuts bint dat ze oet Tweante komt, neumt ze et zelf Tweants.

Et is wiedters neet dudelik woar of et Tweantse sproakgebeed ophoald en een anner dialektgebeed anvaank. Der is ginnen dudeliken skeaid tusken Tweants en et Groafskopper plat of et West-Meunsterlaands in Duutslaand.

Indeling[bewark | bronkode bewarken]

Tweants is een dialekt van et Westfaals Neersassies, wat heurt bie de West-Germaanse sproaken, dee as deel bint van de Indo-Europese sproakfamilie. Tweants wörd, noar vuurbeeld van dialektoonderzeuker Jo Daan, vake opdeeld in Oost-Tweants en Tweants-Groafschops (West-Tweants). De sproake is in grote lienen wal etzelfde, mer oonderling is der tusken de verskeaidene döarpe en steaden völ verskil in oetsproake en oetdrukkings. Der is neet een en et zölfde dialekt, en ook gin Algemeen Tweants. e Dit blik vuural oet et West-Tweants en et Vjens. Dit hef vuural met de oetsproak van bepoalde wöarde te doon. Et Westfaals steet bekeand um de klaankbrökke. Dit keump ook in wat soortn West-Tweants vuur, en nog t dudelikst in t Vjens, bv. in wöarde as bjätter vuur "beter" en waver vuur "oaver".

Et Tweants-Groafschops slot an biej et noordelike en oostelike Achterhooks en zuud-oost Sallaands, terwiel as et oostelike Tweants völle oavereenkomsten hef met et dialekt van de zudelike groafschop Beantem.

Kenmearkn[bewark | bronkode bewarken]

Et West-Tweants hef lösse, vrieje lettergrepe (bv. geevn, tegel), woar Oost-Tweants rechtevoort geslöttene, korte klaanken hef (gevven, teggel). Een aander vuurbeeld is et woard vogel, wat in Oost-Tweants wörd oetsprökn as voggel /(['vɒɣəl], en in West-Tweants as /[vɔːɣəl]. De West-Tweantse variaantn Riessens en Eanters, en et Vjens heb doar woarskienlik de oale Westfaalse klaankbrökken behöalden, dee as vroger duur heel Tweante vuurkwammen: et Riessens sprekt "vogel" oet as /vɔəɣəl/, en et Vjens en et Eanters sprekt et oet as /vuəɣəl/.

Ook an wearkwoardsvervogings kan et slim oet mekaar lopen. Vuur et Hollaandse "ik ben, jij bent" wordt verskillende Tweantse ummezettings broekt en et ligt der mer net an wo as ene zelf gearne kuiert:

  • Ik bin, iej bint/beent (doe bist)
  • Ik bun, iej bunt/beunt
  • Ik zin, iej zint/zeent
  • ik zun, iej zunt/zeunt

Ook is de grammatika luk aanders tusken Oost-Tweants en Tweants-Groafskops: in et Oost-Tweants is et voltooid deelwoard aait zoonder vuurplaksel: (bv. "Wie bint goan" en "Wie hebt wunn"). In et Tweants-Groafskops is det neet zo eendudig: as et vuurgoande woard eandigt in nen kleenker, dan hef t Tweants-Groafskops ook gin vuurplaksel. Eandigt et vuurgoande woord in nen metkleenker, dan keump der ne sjwa tusken ([ə]). (bv. "Ik hebbe in de beuke kekn en "Ik hebbe in n hook ekekn).

Een antal belangrieke isoglossen (taalverskillienen) loopt tusken et oostelike Tweants en et Tweants-Groafschops, namelik de neet-nich-liene en de vuur-veur-liene. In et westen van dee liene zegnt ze 'neet' en 'vuur' en in et oosten 'nich' en 'veur' (In et Oost-Tweants is "ne veurdeure machtig duur" en in et Tweants-Groafskops is "ne vuurdure machtig deur"). Wiedter löp et gebroek van bepoalde wöarde wat oeteen. In Oost-Tweants hebt ze et oaver ne vroot, terwiel at det in et West-Tweants ne weule het.

Oonder dizze indeling gef et ok nog verskeaidene döarpsdialekte dee as allemoal nog weer van mekaar verskilt. De dialekte van Deanekaamp, Oldenzel en omstreken hebt bievuurbeeld et euldere 'doe' vuur den tweeden persoon eankelvoold behoalden, woar as de aandere dialekten et höffelike 'iej' as informelen ansprekvörm zeent goan broeken. Et Riesns en Eanters hebt Westfaalse klaankbrökken, dee as woarskienlik vroger ok in de rest van Tweante vuurkwammen, mer et meest ofwiekend is et Vreeznvens (Vjens). Det hef namelik völle Sallaandserieje, mer ok biezeundere tweeklaanken, woarvan as et neet dudelik is of dee duur et Freesk of et Westfaals veroorzaakt beent. Deur dat leste wörd Vjens vake as taaleilaand zeen.

Nöast de plaatselike verskillen gef et ok nog oonderskeaid tusken de verskeaidene geleuven. Veural in de wat traditsionelere enklaves proat Roomse en Protestaantse leu aans as mekaar. Disse verskillen verdwient tegnwoordig steeds meer.

Grammatika[bewark | bronkode bewarken]

Tweants is, net as alle Germaanse sproakn, ne SVO-sproake. In de heuwdzinn keup aait eerst t oonderwearp (S), dan n wearkwoard (V) en doarnoa t liedend veurwearp (O). In de biezinn is Tweants rechtevoort ne SOV-sproake, wat inhoold det eerst t oonderwearp (S), doarnoa t liedend veurwearp (O) en dan t wearkwoard (V) ezegd wörd:

  • heufdzin: (S)Jan (V)skrif (O)beuke.
  • biejzin: hee zea, det (S)Jan (O)beuke (V)skrif.

t Is annemmelik det dit oonder invlood van t Nederlaands zo ekömn is, want t keump -veural oonder oaldere leu- nog wal es veur dat ook in biejzinn ne SVO-volgorde an ehooldn wörd:

  • heufdzin: Hee har met vekaansie ewest noar Italië.
  • biejzin: Hee zea det* hee har met vekaansie ewest noar Italië.

Skriefwieze[bewark | bronkode bewarken]

Tweants hef ginne vaste verplichte skriefwieze. De leu wörd an eroadn te kiezen oet twee gangbere skriefwiezes: dee van de Kreenk vuur de Twentse sproak vake ofkortt töt KVTS en de Standaard Schriefwieze. De Standaard Skriefwieze is baseerd op de oetsproake van t Tweants, zoonder tevölle onneudige leasteekns. De KVTS-skriefwieze is baseerd op t Neerlaands met andacht vuur skriefwiezes van umlignde dialektn, en skrif doarumme zo voloet meugelik, duur bv. in waarkwöarde de leste -en voloet te skriewn. Hieroonder steet n vuurbeeldtekst in de beaide skriefwiezes, um t verskil dudelik te maakn:

KVTS-skriefwieze

De meeste leu meant dat hee 'n betten vrömd is. Hee löt zik nit vake zeen, en der keump ook hoaste gin volk bie um achterhen kieken. Meestentieds zit he 'n betten nosterig van achter 't gordien noar boeten te kieken. De leu warren al lange stopt de haande noar um op te stekken.

Standaard Schriefwieze

De meeste leu meant at hee n betn vrömd is. Hee löt zik nit vake zeen, en dr keump ook hoaste gin volk bie um achterhen kiekn. Meestntieds zit he n betn nosterig van achter t gordien noar boetn te kiekn. De leu warn al lange stopt de haande noar um op te stekn.

Gebroek en behoold[bewark | bronkode bewarken]

t Vrogere Van Deinse Instituut (rechtevoort TwentseWelle) höald zik gangs met t now en t verledn van Tweante. Dit instituut in Eanske richt zik op de strekkultuur, de volkskönde, strektaal, kultuurgeschiedenis en t laandschop van Tweante. De Kreenk vuur de Twentse Sproak is ne verening vuur t Tweants en hef ne spelling van t Tweants. De schriefwieze van den Kreenk wik lichte of van de Standaard Schriefwieze van Goaitsen van der Vliet. t Van Deinse Instituut hef ne adviseernde rolle vuur de media, woaroonder RTV Oost. Dit televisiestation kwam in 2005 met ne suksesvolle Tweantse soapriege op televisie, Van Jonge Leu en Oale Groond. Hieran wearkn oonder aandere Herman Finkers en Goaitsen van der Vliet met. Finkers vertaaln twee van ziene kabaretvuurstellingn in t Tweants.

t Tweants wördt teegnweurdig meender sprökn, umdat de oalders vandaag-an-n-dag meesttieds dervuur kiest um de keender in t Nederlaands groot te brengn, terwiel de oaldere leu oonderling wal Tweants kuiert. In de dree steedn Eanske, Hengel en Almelo is de verslatering van t dialekt völle grötter as op t plattelaand. Dit beteeknt in de wat meender versteadelikte deeln van Tweante veurnamelik dat de jongeleu tweetalig opbracht wordt. Dat wörd op verskilnde wiezes dudelik. De jongere generasies dee't weark hebt in de landbouw, bouw en vervoor en zorgsektoorn doot in t dageliks leawn völle Tweants, ofwisseld met Neerlaandse zinn of zinsdeeln. Heuger opleaidde jungerden köant deur mekaar nömn wal Tweants, mer zöalt earder veur Hollaands kiezen, vake ook in verbaand met weark wat ze doot. Bie verenigingn en klubs en bie t oetgoan is t oonder n groot deel redelik gebroekelik um Tweants te kuiern, mangs völ ofwesseld met Neerlaands.

Zee ok[bewark | bronkode bewarken]

Oetgoande verwiezingn[bewark | bronkode bewarken]