Overleg:Tweants

Sydinhold wördt neet understöänd in andere språken.
Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy

Uut 't artikel Tweants:

"Ut meest [van alle Tweantse dialekten] wik t Vreeznvens of, dat völle Sallaandserieje inhef, mer eignlik nich biej t Tweants en nich biej t Sallaands an heurt. Ut Vreeznvens hef wat metkregn van t Freesk van Freeske immigraantn."

En uut 't artikel Vjens:

"Ut [Vreeznvens] hef nen ampartn plaats in t Neersassies, umdat t zoo völle afwik van t Tweants en nich doartoo reknd kan wordn. [...] Ut Vreeznvens is beïnvlood duur t Freesk dat Freeske immigraantn sprakn doo zee hier kwamn wonn."

Vergeliek dit met 't volngde stokkien uut Mörn! Taalgids Overijssel (Assen, In Boekvorm Uitgevers bv., 2006, p.100-101) (mien vetdrok):

"In de negentiende eeuw dacht men, afgaande op de plaatsnaam, nog dat het [Vriezenveens] een variëteit van het Fries was. Later onderzoek heeft aangetoond dat de eerste kolonisten niet uit Friesland, maar uit Holland afkomstig waren. Pas de tweede laag immigranten zou de plaats haar naam gegeven hebben, al hoeven dit niet per se Friezen uit Friesland te zijn geweest: ook Groningen werd destijds wel als Friesland aangeduid. [...] Toch is de oorsprong van het Vriezenveens net zo min in het westen als in het noorden te zoeken. Waarschijnlijk gaat het nogal eens om oude Westfaalse vormen, uit de tijd dat heel Noordoost-Nederland een Westfaals gekleurd dialect sprak. Geleidelijk aan hebben die vormen zich ook weer uit Oost-Nederland en zelfs uit Westfalen teruggetrokken, maar in Vriezenveen zijn ze blijven bestaan. De Twentse dialectoloog Bezoen zag in het Vriezenveens dan ook een bewaard gebleven Oud-Twents."

Een mèense mut hum dus niet deur de plaatsnaam op 't verkeerde bien zetten laten en ien de eerste plaats denken an Friese ienvloeden.

Ni'jluuseger 01:02, 11 jun 2007 (CEST)Reageren[reageer]

Mer dat wil doch nich zegn dat t gen invlood hef had, t Freesk van de immigraantn? Der steet nich dat t nen variaant van t Freesk is. Kiek, wat een, zoo te neumn, dialectoloog hef zegd is vuur miej ok nich zoo völle bewies. Tubantia 21:00, 11 jun 2007 (CEST)Reageren[reageer]
Ha Tubantia - krek, der stiet niet det 't Vriezenveens een variaant van 't Fries weden zol, mar aj allennig skrieben det 't slim ofwik en det 't wat van 't Fries mitekregen hef, zoj kunnen denken det 't (veural) daorumme zo ofwik. En waorumme zoj zo weinig weerde an dialectologen hechten? Aj 't mit heur miening niet iens bint, muj wel resoneren waorumme. Goed gaon,
Ni'jluuseger 22:53, 11 jun 2007 (CEST)Reageren[reageer]
Wa'k bedool, is dat wat één dialectoloog hef zegd, vuur miej nich zoo völle bewies is. Kiek, a'j d'r now meer könt veendn, dan za'k nich teagnspöttern. Tubantia 18:47, 13 jun 2007 (CEST)Reageren[reageer]
As d'r iene wat van wus, was 't Hendrik Entjes - Woordenboek van het Vriezenveens (1969), Die Mundart des Dorfes Vriezenveen in der niederländischen Provinz Overijssel (1970), Over het ontstaan van Vriezenveen (1979). Mar op internet vind ik niks en zien boeken hek niet. Ik zol veurlopig toch minstens Scholtmeijer citeren, mar 't is oen feesien. Ni'jluuseger 19:31, 13 jun 2007 (CEST)Reageren[reageer]
As t met de Freesken te maken zol hebben ehad, zol t in t plat wal Freeskevenne eneumd worden, en t is oaweral bekeand as Vrezenvenne, of körtweg Venne/Vjenne. Det gef dus an det t um t woarkwoord Vrezen geet, en nit oawer de inwonners van meugelike Freeske ofkomst, net zo min as det der in Langevenne nit apart lange leu wont, of det t Deepenvenne ne grote koele is. Woolters 17:34, 2 nov 2009 (CET)Reageren[reageer]

Moi,

Ik vin dit artikel aigelks nogal luttek, veuraal veur ozze wiki. Is dit aals wat man wait van t Twìnts of hebben wie nog nait genog aandocht aan dit artikel besteden? Grönneger 1 14:45, 21 feb 2010 (CET)Reageren[reageer]

Gut, wo kan'k hier non oawerhen hebn ekekn. t Is good, Grönneger, doo iej der mer eerst wat an, dan zal ik der later wal wat oawer oetwieden. Woolters 19:22, 18 mrt 2010 (CET)Reageren[reageer]
Even de wiezegen verkloaren van de intro: Ik vin dat dit soort informoatsie der nait op huift. Dat t Leegsaksisch de twijde streektoal van Nederlaand is, noast t Limbörgs en dat t Frais al n hogere stoates het liekt mie veur de Nederlaandse wiki goud genog, môr nait veur hier. Grönneger 1 20:35, 18 mrt 2010 (CET)Reageren[reageer]
Har ik mie ook al edacht. t Freesk krig al zat ophemmeling. ;) Woolters 20:37, 18 mrt 2010 (CET)Reageren[reageer]
Mooi zo! Nou, goa dien gang mit verbetern :) Ik bin veurlopeg even kloar. Grönneger 1 20:48, 18 mrt 2010 (CET)Reageren[reageer]

Moi,

Wordt "nit" en "gin" normoalerwies nait schreven as "neet" en "geen"? De Twìntse ee is ja verwant aan de i. Grönneger 1 16:53, 16 dec 2010 (CET)Reageren[reageer]

Op vonne wieze is de Tweantse ee verwaant an de i? Doar he'k met alle respekt nog nooit van eheurd. Dr is dudelik verskil. De ee wörd völle länger oet esprökn as de i. Woolters 22:51, 16 dec 2010 (CET)Reageren[reageer]
Joa, mor t is ongeveer dezulfde klank allend laanger oetsproken. De Grönnegse ee is ien gain wereld verwant aan de Grönnegse i. Grönneger 1 23:30, 16 dec 2010 (CET)Reageren[reageer]
Ik snappe wal wa'j bedoolt, mer minne -ee is völle mear met n moond lös, en minne -i is wat beknepner. Sowieso zeent de /ɪ/ en de /e/ ongevear dezelfde klaankn umdet ze ongevear dezelfde plaatse van oetsprekn hebt. n Eerstn is hoog-vuur zoonder liproonding, n tweedn is mid-vuur zoonder liproonding, dus logies at det vuur nit-Tukkers ongevear t zelfde kan kleenkn. En t zal per plaatse nog wal wier verskilnd wean, mer in Riesn zegge vie gin [neːt ɤeːn] mer echt [nɪt ɤɪ̃] (en mangs zelfs ook [nɪ̃]). Volg iej t nog? ;) Woolters 00:24, 17 dec 2010 (CET)Reageren[reageer]
Joa, ik snap t nog. Ien t Riesens is de klank veul körter, woardeur t wel echt i is en de n wordt n neusklank. Toch? Grönneger 1 00:39, 17 dec 2010 (CET)Reageren[reageer]
Jap! Iej bedoolt det oonze -ee n soort langen -i is. Dus de'w feaitelik "gihhvn" zegnt in plaatse van "geevn". Woolters 15:16, 17 dec 2010 (CET)Reageren[reageer]

Grammatika[bronkode bewarken]

Kö'j veur de grammatika neet better hierhen Tweantsen_taalwiezer verwiezen? Veurda'j et wet, steet alles der tweemoal op. Dan ovver et meervold: i-j hebt ok meervold op -s, bi-jveurbeeld alle meervoldsvormen van verkleinweurde: dook, deukske, deukses, moar der bunt der meer: kearl -> kearls, breur -> breurs. Dan he'j nog meervold op -ne: oar -> oarne (of öarne), knee -> kneene. Wieters he'j in elk geval in et Achterhooks nog n geval apart: weurde op -oad wordt in et mv -öa: kammeroad -> kammeröa, droad -> dröa.

Iej hebt geliek. Ik wazze dee taalwiezer n betn vergetn, mu'k toogeewn. Oawer mearvoold -s heb ik ook noa edacht, mer ik wusse dr nog ginnen mooien regel vuur te verzinn ("as x = y, dan is a = b"). Ik meandn at t misskien met t antal lettergreepn te maakn har, mer det klopt ook nit: 1 gitaar, 2 gitaarn. En is t instellingn of instellings? Doarumme dachen ik: vuurde'k dr van alns goa skriewn wat mer vuur de helfte woarheaid is... Woolters 23:21, 30 mrt 2011 (CEST)Reageren[reageer]
Ik bun der zelf ok wal s met an et fiegeliern ewest, en kom neet wieter as:

-meer as ene lettergrepe dee't endegt op -el (voggels), -en (leugens), -er (warkers), -em (bukkems), -ie (vekanties), -ee (kaffees) of o (autoos, kadoos). Ik hebbe nog gin oetzonderingen können vinden (kearl as verkorting van kerel en breur via bruder), moar of et kompleet is we'k ok nog neet zeker. En -e is ok vrömd, zeektes moar ok karken, of mot et toch zeekten wean? Droadnaegel 23:50, 30 mrt 2011 (CEST)Reageren[reageer]