Overleg gebruker:Nickg19

Sydinhold wördt neet understöänd in andere språken.
Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
!! Dissen gebruker is zien wachtwoord kwiet, en hef no n niej account dus overleg ku'j t beste zetten op: Overleg gebruker:NGolds20

Welkom Nickg19! Um joe een bietjen wegwies te maken mit et schrieven van artikels, he'w hieronder een paor tips en verwiezingen neerezet:

  • De belangriekste informasie over Wikipedia ku'j HIER vienen, of deur op "Gemeynskapsportaal" in et menu links van et scharm te klikken.
  • Wees veurzichtig mit et wark van aandere luui. In de zaandkule ku'j een bietjen oefenen.
  • A'j denken dat iets verkeerd is, kiek dan earst op de overlegziede um te kieken o'w et der niet al es eerder over ehad hebben. De overlegziede vie'j boven an elk artikel as ampart tabblad.
  • De naam van een ziede ku'j veraanderen deur naor "Meyr" te gaon, en vervolgens op de verwiezing "Hernömen" te klikken (allinnig naoda'j joe eigen an-emeld hebben). Zo blif de geschiedenisse beweerd.
  • De geschiedenisse van een ziede ku'j oek bekieken deur op et tabblad "Geskydenisse bekyken" te klikken.
  • Jie kunnen berichten ondertekenen mit vier golfstreepjes (dus: ~~~~).
  • Wat de spelling angeet, zie spellingsrichtlienen.
  • Deur regelmaotig bie "Lätste wysigingen" te kieken, blief jie op de heugte wat der veerder allemaole op onze Wikipedia gebeurt, en ku'j beter en vlotter reageren op niejs en nieje ontwikkelingen.

Wulen hopen da'j net zo veule schik hebben van Wikipedia as ons! A'j veerder nog vragen hebben kom dan gerust langes in de praothoek.

Moin NickG19,

Mooi a'j metdoot en n profielken an hebt elegd. A'j vroagn bie n artikel hebt, kö'j boawn elk artikel op t knöpken [overleg] klikn en doar oew verhaal doon. A'j gewoon wat in t algemeen weelt weetn kö'j in n balkn leenks in de Kuierhook/Praothoek terechte. En aanders kö'j natuurlik aait op de oawerlegziede van al de aandere gebroekers terechte. Vie weunsket oe hier völle skriefwille en hopt nog völle mooie artikels van oe te zeen.

Goodgoan,

Woolters (overleg) 19:09, 8 mrt 2012 (CET)[reageer]

Moi Nick, ik zag dat joe bezeg wazzen mit t artikel Friedrich Nietzsche en dou zag ik ook dat doar de oa en ao deur nkander broekt worden. Is dit bewust? Zo nee, messchain willen joe doar den even noar kieken? Ik bedoul, bist der nou ja toch mit aan de gang! Grönneger 1 (overleg) 17:12, 4 jun 2012 (CEST)[reageer]

En a'j dr dan toch met gangs zeent, kiekt dan ook eawn noar dinge as "leef'm", det zut dr apart oet en least nit heel makkelik. Iej skriewt prima Sallaands heur, mer doar zeent richtlienn vuur op esteeld duur de Iesselakademie. Vie weelt oe niks dwingn, mer t zol wal good wean um wat eenheid te hebn. De richlienn van de Iesselakademie kö'j >hier< veendn. Of a'j oe doar nit in köant veendn zo'j es in oonze eegne Skriefwiezer mutn kiekn. Nog völle wille met t skriewn van oewe artikels! Woolters (overleg) 17:27, 4 jun 2012 (CEST)[reageer]
Ik vind "leef'm" noe juust weal makkelik leaz'n, zo zeg-ie t, woarum zöj-t dan neet zo skriew'm/schrijven? --129.125.102.126 00:32, 5 jun 2012 (CEST)[reageer]
Woerumme zo'j angeewn de'j iets nit weelt skriewn en ook nit oetsprekt? ;) Woolters (overleg) 11:56, 5 jun 2012 (CEST)[reageer]
Ik bunne dur dan ok weer iens langs ewest, 'k hebbe 't ien en 't aander eempies veraandert. Dur bunt veur 't Sallaans bepaolde richlienen van skrieven op estelt, en daor gao'k now better op letten. (Bi'jveurbeeld: 't hollaanse 'schrijven' wöd uut espreuken as 'skriemm' maar mut eskreven wödden as 'skrieven'. Zodat 't een bettie leesbaar blef. De meensen die uut de buurte kump weet van uut zichzulf wel hoe a'w 't mut uutspreken. En daorbi'j: 't giet ump lezen, en niet ump uutspreken, toch?) 'k Hebbe lest van iemaand 'n site ekregen van die 'Iessel-Akedemie', waor alle richlienen optstaot van skrieven, disse kö'j vinden in 'de praothoek' Nickg19 (overleg) 12:04, 5 jun 2012 (CEST)[reageer]
Moi, Nickg19,
Ik hebbe der nog wat bi'j ezat in de praothook. A'j toch nog an t leren bunt, is ANS meskien wal wat veur ow: Wikipedia:Praothoek#Praoten_en_schrieven:_Dat_bunt_twiej_heul_aandere_werelden.21 Droadnaegel (overleg) 18:55, 5 jun 2012 (CEST)[reageer]
@Woolters: Ik sprek t uut as "leef'm" en dan mag Nickg19 t zo schrijven/skrief'm as-e dat wil van mie/mij. --129.125.102.126 01:58, 6 jun 2012 (CEST)[reageer]
Dan zin ik wal beniejd wodöanig as iej nen ['] oetsprekt, mer good, dan nog he'w nog steeds de vuurskriftn van de Iesselakademie vuur t Sallaands, oonze eegne ANS, twee Tweantse skriefwiezes, en dee loatt allemoal de ['] vort. Mer a'j deñ met alle geweeld weeñt skriew'n mu'j 't ook iñ alle woarkwöarde dooñ. Dañ zö'j zeeñ det oe 'n tekst begeeñt te göll'n. Woolters (overleg) 11:04, 6 jun 2012 (CEST)[reageer]
Maar, a'w alles zult skriemm op d' maniere zo a'w 't uutspreekt, dan kump dur deenk 'k zinnegies uut wat veur vulle luu niet te begriepm is. 'k Bun dur met iens da'w an bepaolde richlienn mut holln, de richlienn van 't dialekt wa'j spreekt, en in dit geval ok die van wikipedia. want elk stad of dörp spreek 't miskien weer net iets aans uut, skrief 't net iets aans, en elk persoon skrief 't weer aans as 'n aander, dan krie'j 'n zooigie hierzo! -- Maar, an de iene kaante, wrumme zo'j 't dialekt muttn tippen an 't Nederlaans? Zo as bi'j de Iessel-Akedemie zeg zi'j dat bi'jveurbeeld 'Schrijven' mut eskreevm würn as 'SkrievEN' terwijl iej 't uutspreekt as 'SkieMM'. Dialekt is 'n spraok wat apart stiet van 't Nederlaans, en mut niet an de Nederlaanse nörmm huuvm te völdoen. (T'is dan ok 'n feit dat 't Nedersaksisch 't naozaot van 't Saksisch, en 't Nederlaans 't naozaot is van 't Fraankissch!) Dus ei'ngluk mu'k ze'ng: Skriemm wa'j wilt skriemm! Nickg19 (overleg) 11:56, 6 jun 2012 (CEST)[reageer]
Det hej krek Nick! Utændelik get et der ymme det de lø zeet det et Platt ne bizøndere språke is. Woolters (overleg) 13:02, 6 jun 2012 (CEST)[reageer]
@Woolters: A-k-r te lange oaver noadenk, dan bin-k neet wisse. Veur t warkwoord zeg ik "leav'n", ducht mie. Maar r is n verschil in uutsproak betwikst Plat "leef'n" en Hollands "leem". Eerst dacht ik dat t nen "glottal stop" is, maar t kan best wea'n dat Nick geliek hef met zien dobbele consonant. --129.125.102.126 20:18, 6 jun 2012 (CEST)[reageer]
Ik wil t neet met alle geweld zo schrieven, ik zei allinig dat ik "leef'm" noe juust weal makkelik vind leaz'n. --129.125.102.126 20:18, 6 jun 2012 (CEST)[reageer]
Achja, zo a'k al ezegd hebbe, ik skrief 'schrijven' ok liever as 'skriemm', allinnig al umdat 't zo ienmaol uut espreuk'n wöd. Maar dan kump mi'j de vraog op: Hoevarre mutte wi'j daormet gaon? Wi'j kunt hele zinnen zo skriemm zo a'w 't uutspreekt, maar dan krie'j hele rare onbegriepelukke zinnen, dunkt mi'j: Dur mur wel een 'verbaand' met mekaare bliemm wên, en niet dom weg alles zo op skriem zo a'w 't heurt. Zo zit dat ok niet in de Nederlaanse toal in mekaare, daor he'j ok eskreemm woordn wat niet uut espreukn wöd zo as 't op skrift esteld wöd.

('gesproken' wöd bi'j oons ezegd as ' espreuk'ng ') ('vinden' wöd ni'j oons ' vin'n ') ('woorden' zegt wi'j as: ' woor'n ') ('zeggen' spreekt wi'j uut as ' ze'ng ') Nickg19 (overleg) 21:16, 6 jun 2012 (CEST)[reageer]

Der bunt al de neudige diskussies ovver ewest (neet kompleet):

Nick, i'j hebt helemaol geliek a'j zegt da'w ons neet de oren (oorn, oo'an?) naor de Hollaandse spelling mot laoten hangen, en dat doo'w dan ok neet. Wi'j volgt met ANS beveurbeeld neet de kwats van de taalunie met tussen -n- in kippensoep, maor gewoon kippesoep. Juust umdat ze meskien in t westen kippensoep nog wal as kippe-soep oetsprekt, maor nen Nedersaks geet dan naor ki'm-soep, en dat zegt wi'j gewoon neet zo. Moar -en in de oetgangen van warkwoorden en meervold he'j ok in t Duuts, Ohren, gehen, en dee zegt dan ok Oo'an, ghee'n. Skrie'm, loo'm, lae'm, skrievn, loopn, leavn, skriev'n, loop'n, lea'ven, skrieven, lopen, leaven. Oetendelik mek t allemaol gin donder oet, en kan ik met allemaol wal leaven. De meeste laezers, dee't ovverwaegend in t Duuts en Hollaands hebt leren skrieven, zult de hele -en oetgang t beste herkennen. Belangrieker is volgens mi'j dat der ne dudelike afspraoke is, en da'w ons daor met zo völle meugelik leu an holdt. Dan is t leereffekt t grootste, en mek t dat makkeliker veur leazers, dee't neet veur elk artikel weer mot wennen an weer ne skriefwieze, en ok veur skrievers, dee't dudelike regels hebt. En zolang dee eenheid in skriefwieze der neet is, kö'w lang deurnölen, en zeggen wat t beste of mooiste of meest ansloetend bi'j de oetspraoke is, moar as daornao de kraom in de artikelruumte gewoon blif bestaon, bu'w nog gin trad wieter.

Dus a'k veur mi'jzelf sprekke: ik zol willen da'w hier op de wiki es ne kere wark maakt van t deurvoeren van t eendudig maken van de spelling. Veur t Hollaands is de Staotenbiebel den belangrieksten faktor ewest in de standaardisaatsie. Maor in disse tied, waor meer leu iets annemt van Wikepedia as van de karke, geleuf ik dat as wi'j hier as grootste webstae in t Nedersaksies wark zollen maken van meer eendudige skriefwiezen, dat dat naovolging zol vinden.

Mien veurstel zol dan waen: lao'w nen regel van ANS bekieken, en dan neet den meest kontroversielen as -ao-, -oa- maor beveurbeeld de -lijk oetgang, dee volgens ANS as -lik eskreven wörd, en dat wikiwiet deurvoeren. Dat zal vanzelf gedonder gevven, want der bunt altied leu dee't eure eigen skriefwiezen neet op wilt gevven, maor deur dat haenig an te doon en blieven oetleggen, geleuf ik dat der wal dudelikheid kump, en kö'w meer tied an skrieven spenderen as an spellingsregels. Wi'j mot veuroet, en wi'j könt nölen totda'w gries bunt, ik bun meer van good afpraoten, en dan deurvoeren, an t wark, dran! Droadnaegel (overleg) 23:42, 6 jun 2012 (CEST)[reageer]

Ik citere eem de man baoven mi'j: Dus a'k veur mi'jzelf sprekke: ik zol willen da'w hier op de wiki es ne kere wark maakt van t deurvoeren van t eendudig maken van de spelling. Veur t Hollaands is de Staotenbiebel den belangrieksten faktor ewest in de standaardisaatsie. Maor in disse tied, waor meer leu iets annemt van Wikepedia as van de karke, geleuf ik dat as wi'j hier as grootste webstae in t Nedersaksies wark zollen maken van meer eendudige skriefwiezen, dat dat naovolging zol vinden. Want dit wol ik wel eem benaodrukken, want ik bun 't heelmaole met de beste man iens! Mit 't Nedersaksies mut better um egaon wörn.

Leste Wiezigingen[bronkode bewarken]

Moi Nick,

Nog nen tip van flip; a'j leenks op t skoarm kiekt, zee'j in den balkn as doarde van boawn n köpken Leste wiezigingen stoan. A'j doarop klikt, kom iej bie t logbook van disse wikipedia. Elke bewoarking van wee dan ook wörd doar vaste legd. Zo kan iederene zeen wee't wat dut en wo lange of t eleedn is. Op disse wieze blief iej n betn op de heugte woer'w met n aln met gangs zeent, kö'j binn no-time vandalisme teegngoan, en meteen terugge zeen of dr iemand ne vroage hef esteeld.

Heanig an!

Woolters (overleg) 20:51, 11 jun 2012 (CEST)[reageer]

Oh, kiek an. Dit kan mi'j wel van pas köm. 'k Skrieve de leste paor dagen nog al wel 't ien en aander, en vrug mi'j vandage tuuvallug nog of wrumme as dur niet zovulle berichen meer kump, terwul dur ien knoppie bestiet waor a'k psies kan ziene wat dur allmaole ganks is! 'k Deenke da'k maar iens op önderzuuk uut mut gaon naor alles, want 'k binne nog lange niet heelmaole wies mit Wikipedie. Daank oe veur oen mitdeenkeri'je! Nickg19 (overleg) 21:51, 11 jun 2012 (CEST)[reageer]
: Moi Nickg19(hadde t eerst noar nick18 stuurd - 19 inmiddels?)

Bedankt veur oen reaksie op mien overlegblad. Ja, ik komme oorsprunkelik uut Luttn, niet zoverre van Baanthum. k Wone nou in Borne, dus Twente, maar t schrieven in t Twents giet mi'j niet goed of. k Kan t wel verstoan, maar van de schriefwieze wete ik zo goed as niks. Mien filesefie over t schrieven in dialekt is zo, dat ik zo weinig meugelik foneties wil schrieven. Hoe o'j t dialekt ok schrieft, gieniene kan t lezen zoas t uutespreuken wödt. Ik hebbe as veurbeeld t Engels, dat schrieft ze toch ok veule aanders dan ze t uutspreekt. As n butenstoander t dialekt wil leren, mut der een heel goed woordenboek kommen mit de IPA internationale uutspraaktekens der achter. Dat holdt ok weer in, dat dat evenzoveule woordenboeken wödt as der dialekten bint. Ku'j mi'j nog volgen? Niet te krom schrieven en desnoods verdudeliken mit tussen [ ] t woord in internasionaal klankeschrift der achter. Faasco (overleg)

Moi Nick,

Kö'j vuur oew nieje artikel oawer tekenen eawn kiekn bie Skeelderskeunst? A'k t zo bekieke steet doar al nen heeln bult in, en dubbel woark is zeunde, nit dan? Oawerlegnt aans met gebruker:'t_Klepperklömpke de'j de beaide artikels saamnvoognt. Kiekt mear wa'j doot. Woolters (overleg) 00:01, 15 jun 2012 (CEST)[reageer]

Ehm, ik ziede daor niets in wat as in mien artikel stiet, niks gin overienkoms. Hi'j hef 't over schilderkunst, en hef 'n tiedliene d'r opstaon. Ik legge uut wat teknen inthölt, en dus nie wat schilder'n inhölt, en misschiene dak mien artikel nog wel uutbrejje, um 't meer in n sfeer te kriegen van 't teeknen. Schildern en teeknen bint twee verschilnde dingn. Nickg19 (overleg) 22:58, 15 jun 2012 (CEST)[reageer]

Zunnewende[bronkode bewarken]

Moi Nick, zoaterdagoawnd 7 juli al wat te doon? Zunnewendefestival nit wat vuur oe? Servien en ik zea de gek stoat dr ook met n kröamken, oet naam van disse wikipedia. Is ne mooie geleagnheaid um mekoar is depe in de oogne te kiekn ;). Heanig an! Woolters (overleg) 00:29, 28 jun 2012 (CEST)[reageer]

De vrolikke wetenschop[bronkode bewarken]

Op De vrolijke wetenschap en oewn gebrukersprofiel schrief ie "De vrolikke wetenschop", t lik mie dudeliker a-j t artikel ok zo nuumt ("Die fröhliche Wissenschaft" giet ok). --129.125.102.126 22:58, 28 jun 2012 (CEST)[reageer]

Moi Nick, ie woont dichtebi'j Ane, kun ie ies op dizze oaverlegziede kieken; misschien weet ie wat meer oaver die keie? --Ni'jluuseger (overleg) 23:58, 30 jul 2012 (CEST)[reageer]

Sallandse taalwiezer[bronkode bewarken]

Moi Nick, Ie bint nogal wat van plan! n Bulte wark en ik vroage mi'j of of t zin hef. Servien, Grönniger, Droadnaegel, Woolters en Ni'jlusiger bint drok ewest um een Nedersaksiese Schriefwiezer saamen te stellen. Die waren t ok niet altied iens en ekeken noar t allemachtig grote gebied mit verschillende dialekten was dat ok bi'jnoa onmeugelik. Ik wille oe best hier en doar mit helpen a'j vaste zit of meuilikheden mit n uutspraak hebt enzo. Grammatica weet ik weinig van; ik doe t meer op t gevuul. Maar ik bin 81 en hebbe gien zin meer in een bulte zuuk- en tiepwark. Ik hope da'j dat begriept. Ik bin ok al's mit n Sallaands woordenboek gangs ewest, maar doar gien reaksies op ekregen. Onbegunnen wark dus. Ik schrieve of en toe n stukkien, liefst mit n paar fotoos der bi'j. En doar wol'k t bi'j loaten. Dus, vroagen mag altied en ik zal helpen woar as ik kanne; as't maar niet teveule tied kost. Ik heb ok nog n paar aandere hobbies, zoas filmen en -bewarken, fotograferen en genealogie/geschiedenis. Hartelukke groetn, Faasco (overleg) 21:37, 31 jul 2012 (CEST)[reageer]

Nick, ik denke dej een bulte mit minieme wiezigingen kunt oavernemen, ok qua opmaak, van beveurbield de Drèentse taolwiezer. --Ni'jluuseger (overleg) 22:01, 31 jul 2012 (CEST)[reageer]


Dat he-k dan ok edaone! Nickg19 (overleg) 19:11, 28 mrt 2013 (CET)[reageer]

Weerummedraeid[bronkode bewarken]

Moi Nicky, Ik hebbe ow disse veraandering weerummedraeid: [1] I'j bunt good gangs hier de leste tied, en ik wil ow neet teggen de heure in strieke, dus za'k aem oetleggen waorum a'k dat edaone hebbe: Disse wiki hef meerdere Nedersaksiese variaanten, en ovver t algemeen blif n artikel wat groter is as n beginneke in de variant en evt sub-variaant staon. Aanders krie'j dat leu t eerst umzet in t Sallaands en dan Twaents en dan Achterhooks ezw umdat ze daor toovallig vandan komt. Da's zunde van de tied en meuite, en wi'j verstaot de meest variaante toch wal. Dus behalve veur n beginneken of iets wat stark met Sallaand te maken hef, zo'k gin artikel um gaon zetten naor t Sallaands. A'j der iets bi'j wilt zetten, dan mo'j dat gewoon doon, en dan in de bewarkingssamenvatting, en evt ovverleg van de originelen skriever zetten dat t nog nao mot worden ekekken. Dat doo'w hier vaker zo, en warkt redelik good. Wi'j zollen de nog ovver nao kunnen denken um daor nen mal veur te maken, zodat nao te zeen is wat nog nao mot worden ekekken. Wieters, gaot zo verdan, i'j bunt good gangs. Goodgaon, Droadnaegel (overleg) 23:34, 10 aug 2012 (CEST)[reageer]

Zeelfde vuur boake. ;) Heanig an, Woolters (overleg) 11:58, 22 aug 2012 (CEST)[reageer]
Oke, helemaole duudluk! Daank weh. Nickg19 (overleg) 19:26, 13 okt 2012 (CEST)[reageer]

Kun je mij vertellen of het Drents is wat er in het volgende fragment gesproken wordt en zo ja, wat er precies gezegd wordt in woorden?

http://www.publiekeomroep.nl/artikelen/tommy-wieringa-volgt-de-grens

Het fragment begint op 21:33, net voor de Nederlandse vertaling van 'moet je er weer heen, kerel?'. Dankjewel 77.175.45.61 09:28, 16 mrt 2013 (CET)[reageer]

Zeet Overleg_gebruker:Woolters, Woolters hef al es antwoord egovven. Droadnaegel (overleg) 21:25, 16 mrt 2013 (CET)[reageer]


Moj, dat zal 'k misschien wel kunnen vertelln ja, mar kan 'n filmpie nie oopnen! Hoezo wolln iej dat weetn dan?

Nickg19 (overleg) 19:09, 28 mrt 2013 (CET)[reageer]

Huj Nickg19. Ik zag da'j n deel van t artikel Jezus Christus ummezet hebben naor joew eigen dialekt, t probleem is dat t artikel veur t grootste gedeelte in t Putters eschreven is, en ons beleid is da'w gien artikels hebben half in t ene dialekt, en half in t aandere dialekt. De tekste die an-evuld wörden wörden in dat geval ummezet naor t oorspronkelike dialekt waorin t artikel eschreven is (in dit geval t Putters). n Uutzondering op disse regel is as t n heel korte tekste is en je doen der zelf n hele lappe tekste bie, dan ma'j t hele artikel ummezetten naor joew eigen dialekt. As je n artikel (in dit geval Jezus Christus) grege in joew eigen dialekt hebben willen, dan ku'j dat overlegen mit de oorspronkelike auteur of dat goed is. Groetnis Servien (overleg) 11:22, 4 aug 2013 (CEST)[reageer]

Je hadden bie t artikel Ishmael (roman) ezet da'j t in de ANS eschreven hebben, ik heb weg en were wat verbeterd zo as t in de ANS mut ween. A'j t liever hebben zo a'j t zelf eschreven hebben dan mu'j t mer zegen, dan ze'k dat der weer op. Servien (overleg) 23:22, 4 sep 2013 (CEST)[reageer]

Je hadden t stuk geschiedenisse van de karke eschreven, mer laoter he'j die zied leegemaakt. Was dat de bedoeling, mu'k t vortdoon, of is der wat mis-egaon? Servien (overleg) 11:52, 27 sep 2013 (CEST)[reageer]

Disse haar 'k an-emaakt umda-k de geschiedenisse van de karke as 'n appat onderdeel zaagn van de Geschiedenisse van 't Kristendom, denn woln 'k appat d'r beskrievn. Maa nao 'n maol 't benul ehad hemmn dat dissnt ok wel gwoon bi'j mekare in 'n stukkie konnen he-k 'm toch maa weer vort-edaone. Van mi'j ma-j 'm d'r of haaln! Nickg19 (overleg) 15:47, 30 sep 2013 (CEST)[reageer]

Toegaank kwiet ewörden[bronkode bewarken]

Ja, moj, kbinne mien wachtwoord (deank 'k?) kwiet-ewördn, en kanne noe nie meer anmeldn. Dan muj 'n ien of 'n aander netpostnummer invoerdn, mar twol mi'j nie lukkn. Hoew kank mien toegaank trugge kriengn naor mien akkount? Groetn Nicky Goldsteen (Nickg19) 81.206.164.195 19:59, 30 nov 2013 (CET)[reageer]

Moi Nick. Da's zunde. A'j veurhen op ow acount n email-adres in hebt esteld dan kö'j op de "wachtwoord vergetten" verwiezing (in t inlogscharm) klikken um via mail n ni'j wachtwoord te kriegen.
A'j dat neet hebt in-esteld wörd t lastig. In theorie kan nen systemadminstrator wat doon: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Resetting_passwords, maor dat bunt leu van Wikimedia, en gin beheerders hier. Ik denk neet dat ze daor an begint (iederene kan wal zeggen dat he ow account is, en daor könt ze via IP-adressen en zo nog wal wat an kontroleren, maor daor zo'k neet op hoppen). Wieters kö'j natuurlik altied n ni'j account anmaken, en de inhold van ow olde gebroekerszieden laoten deurverwiezen. Droadnaegel (overleg) 21:11, 30 nov 2013 (CET)[reageer]
kiek, daank weh, 'k kieke wel eem wa-k der an doewe. net waj zegt, as 't nie lukt kank better 'n ni'jn anmaakn, waant 'k blieve wel skriem, ok noe ik gien akkount hebbe. 81.206.164.195 01:23, 1 des 2013 (CET)
n Ni'j account anmaken is aait goed. A-j zegt da'j Nickg19 bint, dan is-t dudelik gin kwoadoardige sokpopperieje, of helemaal gin sokpopperieje (net hoe a-j d'r noar kiekt).
t Kan nog helpen ok. mw:Manual:Resetting passwords#Notes zeg "You can copy the known password from one account to another". Veur oons is t makkelik um te zeen dat i'j best weal Nickg19 könt wea'n, maar wisse bint wie neet (völle luu woar Nickg19 buten wikipedie wat met te schaften hef, könt ok weal n bettien Vechtdaals). n Checkuser kan wat oaver IP adressen zeggen. En as t allemaal past, könt wie n ontwikkelaar vroagen um t nije "password" an t olde "account" te plakken. --80.114.178.7 18:29, 1 des 2013 (CET)