Eamsländer plat

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
(döärstüürd vanaf "Emslänner Platt")
De grens tüsken dat nordneddersassiske un dat westfålske, wy angeaven in dat neddersassiske wöörderbook.

Dat eamsländer plat is en dialekt van de neddersassiske språke un wardt pråt in't Eamsland. Dat givt nich eyn eamslandske förm, aver eigentlik givt dat twey varianten. De grup tüsken de westfålske un nordneddersassiske dialektgruppe geyt döär't Eamsland hin un löpt ungeväär by Dörpen, Weerlte oen Hässelke entlang. En écht düüdlike grens kan man nich anwysen. In dat süden givt dat gelykenissen mid mönsterlandsk un drentsk, in dat norden mid grönningsk un oustfreesk un in dat ousten mid oldenbörgsk.

Byspöäle van gelykenissen mid Drenthe bint de förm "wy bint" vöär "wy sünt", wat man in dat noorden segt, un "pråten" vöär "snakken". De gelykenisse mid grönningsk (un westfålsk) bint to seen an de nöördlike au-lüüd in wöörder as "to" (uutsproaken as [tau]). Gelykenissen mid westfålsk in dat süden bint de diftong -ia- of -iä- un de -w- vöär -v- in wöörder as "öäver" un "aver". Dat nöördlike eamslandsk is eng verwand an dat westerwoldinger plat, in de provins Grönning in de Nedderlanden. Man löyvt, dat vroger dat eamslandsk un dat westerwoldske noch enger verbunden wassen un dat dat westerwoldinger plat do en förm van dat eamslandsk was.

Dit artikel is eskreaven in et eamslandsk, in de Nysassiske Skryvwyse.