Overleg Wikipedia:Skriefwedstried

  Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy

  Schriefwedstried[bronkode bewarken]

  Ik zat korts te prakkezeern ovver hoo'w meer ni-je gebroekers könt kriegen, en too skot mi-j et volgende te binnen. A'w noo ens nen wedstried oetskrieft, veur et beste ni-je artikel, of as dat te zwoar is, veur de beste Nedersaksiese vertaling van ne lieste met te Nederlandse woorden hier op de wike, dee dan de moand of et kwartaal derveur op-esteld kan wodden deur de deelnemmers. Dan kö'w de streektaalorganisaties anskrieven, of zee de jury wilt wean, en meskien ok nen kleinen pries beskikboar wilt stellen, bi'jveurbeeld et leste deel van et WALD woordenbook in et geval van et Staring instituut. Dan slao'j volgens mi'j n paar vlegen in enen slag:

  • Wi'j zit kort bi'j de doelgroep: leu dee-t interesseert bunt in streektaal, könt dan op de webstea van de streektaalorganisitie ovver onze wiki leazen, en onze wiki krig n paar verwiezings vanoet de plaatsn woar da'j ze geerne hebt.
  • Wi'j komt in kontakt met de streektaalorganisaties, dee ok et anfietern van dee sproake as doel hebt.
  • Et belang veur de streektaalorganisaties is dat der meer belangstelling veur eure oetgaven kump.
  • De kwaliteit van de skrieveri'je op disse wiki wöd hoger.
  • Et is leegdrempeleg, woardeur da'j meskien wat ni'je gebroekers ovver de strepe trekt um te beginnen met skrieven.
  • Wi'j könt wat pers en websteas anskrieven dat dee wedstried löp, ik kan mi'j veurstellen dat n paar lokale kranten of websteas wal iets wilt plaatsen, woardeur onze naamsbekendheid weer toonömp.

  Wat ducht ow dervan: na-ief idee of et prebeern weerd? Droadnaegel 00:38, 20 nov 2009 (CET)

  Good idee. De meeste leu weelt rechtevoort nit mear vuur niks woarkn. Dus a'j dr ne beloning anhangt (de's dan wal eenmoalig, mear misskien det t helpt) bliewt dr misskien wat oawer.
  Tiedns de oetreaiking van de Tweantse Biebel van vuur n poar wekke, heb ik Monique Sleiderink nog esprökn. Hee keandn mie nog, en vreug wodöanig at t dr hier met steund. Ik zegge: "des mooi de'j det zo vroagnt, want de vurige keer a'k bie oe wazze, zatte vie an de 3000 artikels. Vie zeent non n joar wieter, en zitt zowat an de 4000 artikels." Hee zeg "des merakels mooi, a'j t zowied hebt mu'j mie eawn bericht doon, dan mu'j mear es wier ankomn." Dus oawer ne wekke of 2, skat ik, kö'w um ne netbrewe doon (en kan Luusken direks eawn zin pärsbericht opstellen). - Woolters 213.148.243.41 01:18, 20 nov 2009 (CET)
  't Liekt mi'j een schier idee, veural ok um ien van de clubs te bewègen um een boek as pries beschikber te stellen. Mar zol 't dan niet van de streek van de inzender ofhangen watveur boek as e kriegen mut? De Afrikaanse Wikipedia hef trouwens ok een schriefwedstried. Ik zal ok begunnen mit 't parsbericht. Speerpunten:
  • 4000 artikels
  • Ni'jsberichten op 't veurblad
  • Woolters naor RTV Oost?
  • Schriefwedstried?
  • ...
  Ni'jluuseger 11:30, 21 nov 2009 (CET)
  Da's een merakels goed idee! Ik had 't neet beter kunnen bedenken! Luus he-jie dee lieste mit orgenisasies nog van veurige keer da-w een berich estuurd hannen? Aanders gao-k wel effen zeuken o-k 't nog argens in mien posvakke hebbe liggen. Sεrvιεи | Overleeg » 19:17, 21 nov 2009 (CET)

  Hier he-j een liesjen mit de streektaalorgenisasies dee-w anschrieven kunnen. SONT he-k der neet bie-ezet, want dat lig toch stille he-k 't idee. Sεrvιεи | Overleeg » 12:31, 22 nov 2009 (CET)

   1. ) Huus van de Taol (+ publicasie in Roet en in Oeze Volk / Maandewark)
   2. ) Iesselakkedemie
   3. ) Mien Westerkwartier
   4. ) Staring Instituut
   5. ) Stellingwarver Schrieversronte
   6. ) Stellingwerfs Eigen
   7. ) Verbond van Nedersaksische Dialektkringen (publicasie in De Moespot)
   8. ) Dialektkringe Salland en OostVeluwe
   9. ) Dialektkring Achterhook en Liemers
   10. ) Vereniging Vrienden van de Streektaal veur Lochem en umgeving
   11. ) Grunneger Toal
   12. ) Huis van de Groninger Cultuur
   13. ) Stichting Kostverloren
   14. ) Krödde
   15. ) Kreenk vuur de Tweantse Sproake
  
  Ik kan dit ook neumen a'k wier noar RTV Oost goa. Kö'w, a'w dr met goat beginn, dan op t vuurblad gin köpken maakn van skriefwedstried? Woolters 14:33, 22 nov 2009 (CET)
  Ja, goed idee. A-w dermee gaon beginnen dan ze-k 't gewoon bovenan in de berichbalke, dan zie-j 't op elke pagina, dan ku-j 't neet missen. Sεrvιεи | Overleeg » 15:40, 22 nov 2009 (CET)
  Prima. Mear loa'w ook es deankn oawer woer at dee pärsberichten hen mut. Kreantjes, dagblaadn, en vie mun alle hyves nit vergetn. Woolters 16:04, 22 nov 2009 (CET)
  Joa, Ni'jluuseger, et mooiste is inderdoad nen pries per sproake, doar woar et artikel in steet. Ik hebbe in elk geval et Staring instuut an-eskrevven veur jurering en pries. Ik zit nog te twiefeln of ik de andere Achterhookse beweagingen dan ok zal vroagen veur jurering, en/of pries, of dat dee straks et persbericht kriegt dat den wedstried der is, en vroagen of ze der andacht an wilt gevven. Wat jurering betröf, ik zit deran te denken dat ieder jury-instituut dan punten göf veur elk artikel veur inhold en veur sproake (spellen/grammatika), en gebroekers könt ok eure mening gevven zodat dee ok samen as 1 instituut geldt, of mo'w dat anders in mekare stekken?
  Wat anskrieven van instituten angeet, et mooiste is denk ik as iederene de instituten in ziene eigen sproake anskrif, dus ik wil de Achterhooksen wal doon, en bi-jveurbeeld Servien de Veluwsen, of mo'w dat anders afsprekken? Droadnaegel 22:57, 22 nov 2009 (CET)
  Dat is inderdaod wel makkelijk, aanders dut ene al 't wark. Mar ik denke dat 't wel belangriek is da-w eers een goed parsberich hemmen veurda-w daormee beginnen. Sεrvιεи | Overleeg » 00:14, 23 nov 2009 (CET)
  Ik denke da'w twee berichten deroet mot doon. Um te beginnen de meugeleke jury-leaden veur interesse en evt prieze. En as dat rond is, et persbericht um könnegheid te gevven. Ik zal et mailtje da'k noar et Staring instituut estuurd hebbe der hier bi-j zetten, dan kö'j dat oavernemmen, en anpassen an et instituut.

  Moi,

  Ik bun Droadnaegel, dat wil zeggen, dat is mienen gebroekersname op de Nedersaksiese wikipedie. Ik wet neet of i-jleu dat kent, moar dat is ne encyclopedie op et internet, dee-t helemoal in et Nedersaksies is eskreven, woar et Achterhooks natuurlek ok onder völt, en woar iederene an met kan skrieven. Wi'j hebt meer noo al meer as 4000 artikels, allemoale in de streeksproaken, woaronder meer as 700 in et Achterhooks, en geregeld ni-js ovver de streektaalorganisaties of ander ni-js in et plat op et veurblad.

  Een paar verwiezings um ow nen indrok te gevven: http://nds-nl.wikipedia.org/Veurblad http://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Achterhooksen taalwiezer http://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Kattegerie:Achterhooks_artikel

  Woarumme skrieft wi-j owleu noo? Um wat meer skrievers te kriegen, en ok wat meer naamsbekendheid, skot ons korts et idee te binnen um nen skriefwedstried in mekare te draejen, woar iederene den dat wil een ni-j artikel veur de wiki kan skrieven, of oetbreiden: http://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Skriefwedstried

  En umdat wi-j meent da'w mekare as leefhebbers van de Nedersaksiese sproaken de vlegen neet af mot vangen, moar juust de köppe bi-j mekare mot stekken, leak et ons wal mooi, de streektaalorganisaties as deskundegen van de sproake doarbi-j te betrekken. Dus bv et Staring instituut veur et Achterhooks, Huus vd Taol veur et Drents ezw.

  Wi'j zit dan te denken an et jureren van n antal artikels dee 't metdoot an den skriefwedstried op inhold en gebroek van et Nedersaksies (spellen en grammatika), en meskien et beskikboar stellen van nen kleinen pries, bi-jveurbeeld et leste deel van et WALD-woordenbook, veur et beste artikel.

  Et idee is nog ni-j en mot nog n betjen vorm kriegen, moar wi-j wilt noo vast informeren of der vanoet et Staring instituut belangstelling veur besteet um dat te ondersteunen?

  I'j könt mi-j weerumme mailen, of reageren op de webstea in et Proatkaffee (http://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Praotkefee), of in et oaverleg van den skriefwedstried.

  Heaneg an, en kreggel hollen, Droadnaegel.


  Ik bedeanke mie net n kleain probleemken: De Tweantse artikels hier zeent in de Standaard Skriefwieze eskreewn. Doar zeent ze bie de KVTS nog nit zo wies met, geleuf ik (ik vange nog wal es wat op). En ik kan natuurlik Goaitsen wal anskriewn, mear ik wete nit wodöanig of den bekeand steet as instituut. - Woolters 213.148.243.41 01:13, 23 nov 2009 (CET)
  De Standardschriefwieze wönnen veur 't Twents inderdaod meer gebruuk hier, dat kump umdat meensen 't makkelijk op internet kunnen bekieken, ze hoeven der niks veur te kopen of naor de biebeltheek te gaon, mar a-j in de KVTS schrieven willen dan mag dat oek, ik heb 't der zelfs lestens nog bie-ezet op Wikipedie:Spelling geleuf 'k. Goaitsen steet in elk geval neet bekend as instituut, hij dut wel wat mit boeken mar veur zokswat mu-j toch bie TwentseWelle ween. Sεrvιεи | Overleeg » 22:56, 23 nov 2009 (CET)
  Ik hebbe ne eerste reaktie ehad van et Staring Instituut. Hi'j had et der nog neet ovver ehad met anderen bi-j et instituut, moar gaf an, dat et veur eur belangriek is, dat de Achterhookse artikels dan wal in WALD of SONT spelling stoat. Ik hebbe weerumme eskrevven dat et volgens mi-j gin bezwoar is da'w in de regelementen derbi-j zet dat de wedstriedartikels in WALD-spelling mot wean. Da's natuurlek toch al ne richtliene hier, moar doar bu'w meesttieds wal pragmaties in.
  Wieters he'k verteld da'w hier geregeld diskussies oaver spellen enzowieter hebt. Droadnaegel 00:04, 24 nov 2009 (CET)
  De instellings um an te schrieven he'k nog wal zo'n beetien een liesien van.
  Ik zalle 't Huus van de Taol anschrieven zoas Droadnaegel det mit 't Staring Instituut hef edaone.
  Misschien wördt 't te ingewikkeld aw ok nog is dizze instituten vraogt umme te jureren? :::::::Det kuw ja zölf ok doen?
  Ni'jluuseger 21:10, 24 nov 2009 (CET)


  Zet oen verbèterings en suggesties d'r mar onder, dan verwark ik det in een èventuele tweide versie van 't parsbericht. Aw die iene URL naor 't schriefwedstriedreglement nuumt, is det dan voldoende veur de lezers um sowieso de Wikipedie te vienden? Of muw 't veurblad ok nog numen?
  Nog ies waora'k mit zitte: ik viene dew leegdrömpelig mut wèden, daorumme is (weer) vermeld dej oe niet tègen mut laoten holden deur 't idee: "ik kan 't ja toch niet schrieven". Daorumme liekt mi'j dew eisen oaver de schriefwieze in de schriefwedstried niet al te hard mut stellen. 't Is ja de bedoeling um mèensen te stimuleren mitan te doen, niet um ze van teveuren al uut te sluten, want gieniene kent die schriefwiezes, behalve volk det toch al in de streektaal publiceert. Ni'jluuseger 20:32, 24 nov 2009 (CET)

  Nedersaksische Wikipedia organiseert schriefwedstried

  'Nedersaksisch' is in opkumst as aoverkoepelend begrip veur de verwante streektalen van noordoost-Nederlaand: Grunnings, Drèents, Stellingwarfs, Sallaands, Veluws, Twèents, Achterhoeks en Urkers. 't Nedersaksisch wördt, liekas 't Fries en Limbörgs, as taal erkend deur de Nederlaandse aoverheid. D'r wördt aal meer in ezungen en eschreven en 't wördt vaker in de media gebruukt.

  Op internet ontbrek 't Nedersaksisch ok niet: de grootste webstee die as d'r an ewijd is, is de Nedersaksische Wikipedia. Dizze online encyclopedie daoras iederiene an mit kan schrieven, bestiet sinds 2006 en hef nou meer as 4000 artikels. De artikels bint eschreven in alle taalvariaanten die as hierbaoven enuumd bint. Ze gaot vake aover zaken die eigen bint an de Nedersaksischtalige streken en aover mèensen die daor weg koomt: feesten as 't Grunnegs Ontzet en Stöppelhaene, evenementen as de autorodeo en de Zwarte Cross, muzikaanten as Daniël Lohues en Jovink en de Voederbietels.


  Ien ding muw wal zeggen: we bint mar mit weinig mitwarkers, dus iederiene die een Nedersaksische streektaal sprek, vraoge wij um mit te schrieven! Twiefel aover de spelling mut gieniene tègenholden, want det leer ie al doende. Ok hoef ie gien native speaker te wèden, zoas det oen grofva was: hier giet ok op dej al schrievende leert. Now zol een mooie gelègenheid wèden um mitan te doen: wij hebt een schriefwedstried mit een pries veur de beste schriever. Kiek op http://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Skriefwedstried

  Det is wier n kaant stukken, Luusken, mear der is ducht mie te weanig noadruk op de skriefwedstried. t Geet ja vuural oawer de wiki zelf, en wat der op steet. Allene de leste zin geet oawer de skriefwedstried. Mu'w nog wochen op de reaksies van de organisasies? Woolters 23:25, 24 nov 2009 (CET)
  Ni'luuseger zea: Daorumme liekt mi'j dew eisen oaver de schriefwieze in de schriefwedstried niet al te hard mut stellen
  Mooi da'j dat zo zeet: ik hebbe weer n ni-j bericht ehad van et Staring instituut. Et geet nog neet heel konkreet ovver den wedstried, moar nog op et nivo van spellen ezw. Hee roadden ons an da'w neet mot eisen dat ze in et WALD of SONT skrieft, moar allene dat ze der met instemt dat et in ene van dee spellingen wöd ummezat noadat ze et publiceerd hebt. En wieters da'w es mot kieken noar de SONT-spelling um hier as brede Nedersaksiese spelling te gebroeken (hef der ene ne verwiezing? Ik heb ezocht, moar kan et zogauw neet vinden). Ik denke wal da'w ziene mening serieus mot nemmen, ik neum zienen name neet umda'k gin mailtjes op et internet wil zetten zonder toostemming van de teggenparti'je, moar loa'w zeggen da'k 'm respekteer as streektaalkenner. Wat neet wil zeggen da'k et zondermeer met um eens bun, moar da'k in elk geval ziene mening belangriek genog vinde um der good ovver noa te denken. Droadnaegel 00:07, 25 nov 2009 (CET)
  'Hee roadden ons an da'w neet mot eisen dat ze in et WALD of SONT skrieft, moar allene dat ze der met instemt dat et in ene van dee spellingen wöd ummezat noadat ze et publiceerd hebt.'
  Liekt mi'j ok 't beste. Zo döt 't Huus van de Taol det ok mit schriefwestrieden: iederiene mag schrieven zoas hum de nebbe stiet (of hoe aj 't uut wilt drokken), en de deskundigen verbètert achterof de spelling. Aanders leg ie de drömpel veuls te hoge.
  Ik hebbe 't Huus van de Taol an-eschreven. (Eèm heur reactie ofwachten veurdew besluut oaver hoe of 't mut mit de jurering.)
  Misschien wil Servien de Iesselakkedemie en Stellingwarver Schrieversronte anschrieven en Grönneger een veriening uut Grunning?
  't Parsbericht pas ik binnenkört an, as iederiene tied ehad hef umme d'r wat van te zeggen.
  Ni'jluuseger 18:22, 25 nov 2009 (CET)
  Wat mi'j angeet, vin'k et bericht wal mooi in-edeeld. Der mag best n stuksken oaver de wiki as inleiding, n belangriek deel van de beste Nedersaksies-sprekkers en skrievers, de olderen, wet echt neet wat Wikipedia is (a'k tenminste miene olders, en oldere femilie as veurbeeld nemme. Leert ze ok nog ne kere wat van mi-j). Iets meer ovver den wedstried kan gin kwoad, moar veurda'w et ovver nen pries hebt, kö'w inderdoad better wachten totda'w wat zeker wet. Droadnaegel 21:54, 25 nov 2009 (CET)

  Ik heb n elektronische braif stuurd noar de stichten Grunneger Toal, den dat liekt mie de maist aktieve stichten hier ien Grönnen. Ik hol joe op de hoogte. Grönneger 1 00:15, 26 nov 2009 (CET)

  Bedankt, Grönneger.
  't Huus van de Taol liekt 't een schier idee; ze wilt wal wat beschikber stellen as pries en kunt de wedstried ok op heur webstee ankondigen. Veur jurering bint ze wat te drok.
  Ik stelle veur det de evestigde mitwarkers van nds-nl de jury vörmt.
  Wieder muw 't nog ankondigen in 't praotkefee van de Nederlaandse Wikipedia, liekt mi'j.
  Ik perbere zo gauw meugelk 't parsbericht een beetien an te passen, en - Droadnaegel - kuw intied mit 't boavenstaonde in 't heufd de schriefwedstried al wat vastumliender maken?
  Ni'jluuseger 16:26, 26 nov 2009 (CET)
  Da's good um te heuren van et Huus van de Taol, zo begunt et echt wat te wodden. Ik hebbe de wedstriedziede derop an epast. Ik nem an dat Woolters, Servien en Grönneger ok wal wilt jureren, en bun'k wieters nog wat vergetten? Ik hebbe bewust de latte neet te hoge elegd, zoda'w gin leu afstot umdat et te zwoar zol wean. Leren doo'j deur te doon, dus loat ze eerst den eersten trad moar zetten.
  Bi'j et Staring instituut hebt ze begin december warkovverleg, en dan kump et op den toafel. Droadnaegel 22:34, 26 nov 2009 (CET)
  Ik gao der in 't weekeinde effen veur zitten. De jurering daor wi-k vanzelf wel an meedoon. In 't Nederlaanse praotkefee mu-w inderdaod effen een berichjen zetten, meschien dat ze dat dan opmarken. Sεrvιεи | Overleeg » 23:48, 26 nov 2009 (CET)
  Ik hebbe n bericht edoan an Harry Nijhuis van TweantseWelle, an Thea Kroese, en an Gait van de Tute, met ook de vroage of zee nog leu wussen dee't der belaank bie hebt. Ik hebbe nog gin bericht wierumme, mear vie hebt ook te maken met euldere leu, dus dee zeent meesttieds nit zo wies met t internet. En natuurlik wil ik ook wal jureren. (he'w doar gin radikaal plat woard vuur? :P) 213.148.243.41 00:49, 27 nov 2009 (CET)
  Beoordailen? Grönneger 1 14:13, 27 nov 2009 (CET)
  Wat is de beste tied um et persbericht deroet te doon? Et zol et mooiste wean at de berichten verskient zon betjen as den wedstried begunt. Redakties en webmasters hebt natuurlek effen tied neudeg um wat op te stellen. Hoo ging dat de veurege keren? Ne wekke of n paar dage van te veuren lik mi-j good, moar ik hebbe gin ervaring met perskontakten. Te vrog is zekers neet good, want dan bunt de leu et al weer vergetten as et echt begunt.
    Grönneger, beoordeeln klunk al better as jureren, a'j der ok an metdoon wilt dan zet ik ow der wal bi'j. En Woolters, ik denke neet dat dat problemen gif da'w wat meer juryleaden hebt. Punten gevven en optellen, en at de stemmen staakt, herhalen met alleneg de koplopers, ik denke da'w der wal oet komt. Droadnaegel 00:35, 28 nov 2009 (CET)
  
  Joa, ik wil wel mit beoordailen. Is t traauwens wat om n streektoalblad as Krödde tou benoadern? Messchain willen zai as "pries" wel n schreven stok ien heur blad zetten. Grönneger 1 10:25, 28 nov 2009 (CET)
  Joaah, ik wazze helemoal de glemmige bladen Noaber en Twentelife en det soort spul vergetten. Krödde lik mie doarum ook good too, Grönneger. He'w nog mear van det soort blaan? Woolters 13:33, 28 nov 2009 (CET)
  Wat doo'w toch keukelen... vie hebt ze machtig mooi op de riege: Kattegerie:Nedersaksies_tiedschrift Woolters 13:35, 28 nov 2009 (CET)

  Ik hebbe net wat meer uutleg oaver Wikipedia d'rbi'j edaone; de wedstried wee'k niet aw daor veul meer oaver behoeft te zeggen, want daor kuj alles oaver naolezen op de wedstriedziede, en 't is enuumd in de titel. 't Mut ok gien lang parsbericht wèden.

  Grönneger, aj Krödde ok wilt benadern, liekt mi'j best. As iene uut Grunning een mooi stokkien schrif, zal e netuurlijk liever een Grunneger pries as een Drèents T-shirt of een Achterhoeks woordenboek (ik nuum mar wat) kriegen. Mar een geschikte pries zuw hoe dan ok wal an komen.

  Ik zolle zeggen, 't parsbericht begun december de deure uut; ie kunt 't hieronder in oen eigen taalvariaant ummezetten; as dan de taalvariaant van een bepaold gebied ontbrek, sture wij daor een Nederlaandse versie hen. Ni'jluuseger 14:40, 28 nov 2009 (CET)

  Nedersaksische Wikipedia organiseert schriefwedstried

  De term 'Nedersaksisch' is in opkumst veur de streektalen van noordoost-Nederlaand: Grunnings, Drèents, Stellingwarfs, Sallaands, Veluws, Twèents, Achterhoeks en Urkers. 't Nedersaksisch wördt, liekas 't Fries en Limbörgs, as taal erkend deur de Nederlaandse aoverheid. D'r wördt aal meer in ezungen en eschreven en 't wördt vaker in de media gebruukt.

  Op internet ontbrek 't Nedersaksisch ok niet: de grootste webstee die as d'r an ewijd is, is de Nedersaksische Wikipedia. Wikipedia is een online encyclopedie in haoste 200 talen daoras iederiene vrij vanuut huus an mit kan schrieven. De Nedersaksische Wikipedia bestiet sinds 2006 en hef nou roem 4000 artikels. De artikels bint eschreven in alle taalvariaanten die as hierbaoven enuumd bint: elke schriever gebruukt zien eigen dialect. Ze gaot vake aover de eigen streek: evenementen as de autorodeo en de Zwarte Cross, muzikaanten as Daniël Lohues en Jovink en de Voederbietels.

  Now zol een mooie gelègenheid wèden um mitan te doen: wij hebt een schriefwedstried mit een pries veur de beste schriever. Twiefel aover de spelling mut gieniene tègenholden, want wij verbètert de spelling later. Ok hoef ie de taal niet zo goed te kennen as oen grofva: al doende leer ie. Kiek op http://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Skriefwedstried

  Mar wo-j dat noen al sturen naor de streektaalorgenisasies enz. of eers a-w beginnen? Sεrvιεи | Overleeg » 19:25, 28 nov 2009 (CET)
  Dunkt mie wel. Hou vrouger hou beter liekt mie. Ik vin aigelks van 15 dezìmber tot 1 febrewoari tou al best wel al körtdoags tou... Grönneger 1 21:30, 28 nov 2009 (CET)
  De tiedsliene mo'w inderdoad nog effen noar kieken. Ik denke dat beginnen op 15 december wal kan, et idee is noo ne wekke old, en mo'j kieken woar da'w noo al stoat. Moar der steet nog wal, inskrieven kan tot 1 januarie, en da's moar 2 wekken, dat mot denk ik wat langer, en meskien den enddoatum doarmet ok. Droadnaegel 23:07, 28 nov 2009 (CET)


  Zellen wie alvast n link noar de schriefwedstried op de veurziede môken? Luu dij der al van heurd hebben kinnen den alvast der wat over lezen. t Dunkt mie dat der t beste n bericht bovenaan ploatst worden kin, eventuweel ien n opvalend (rooie?) raand. Grönneger 1 11:48, 8 dec 2009 (CET)

  Lik mie ook good too. Ik doo non mailen met Harry Nijhuis, van TwentseWelle. Hebbe vandaag ne earste reaksie, dus nog eawen ofwochen wat doar oetkeump. Oh, en vieleu maggent allemoal langskommen um t spul te besprekken. Woolters 13:48, 8 dec 2009 (CET)
  Jao, absoluut. De wedstried mag veur mien part bried op 'e veurkaante. Ni'jluuseger 21:04, 8 dec 2009 (CET)
  Ja inderdaod. Dat ma-j gerus in 't niejs zetten, he-w alvas een bietjen een ankondiging dat 't deran kump. Ik wol van de weke nog schrieven over dat de verwiezing in 't Nederlaans zo lange rood is ebleven, volgens mien bi-w zo vernedersaksisch, da-w daor heel gien zin an hemmen Tongue.png. Sεrvιεи | Overleeg » 23:31, 8 dec 2009 (CET)
  Kan'k oonderwiel al RTV Oost anskriewn of nog nit? Vie zitt alwier oawer de 4000 artikels hen, en ik dachn det det miskien nog wal mooi zol wean. Is t nit te regelen det bv. Droadnaegel vuur RTV Gelderlaand geet, en Grönneger vuur RTV Noord of wat he'j doar? Woolters 01:30, 11 dec 2009 (CET)

  (Alles hierboaven stond eerst in et Wikipedia:Praotkefee.


  t Begeent good. Mear he'w non alns op de riege met alle organisasies en instelliges? Of ze met weelt woarkn, te joa of te nee? Vieleu köant wal wat beloawn van priezn en zo, mear doar mut dan de betrokken instanties (um t mear eawn deftig te zegn) t ook met eens wean. Of wo'j zelf geeld bie mekoar doon?
  Ik zal de lokale kreantjes, Thea Kroese, Gait van de Tute en monique sleiderink wal es anskriewn um dr hier könnigheaid an te geewn. Hier mu'w echt wat van maakn. Woolters 213.148.243.41 02:34, 22 nov 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Za'k den anvangsdoatem neet better noar 15 december of zetten, dan he'w wat tied um reakties van de organisasies af te wachten? Droadnaegel 15:56, 22 nov 2009 (CET)Reageren[reageer]
  (XD) ahahaha! "Wi-j as organisasie denkt, dat a'j den wedstried wint, da'j de neuze neet meer boeten de deure könt stekken, zonder handtekeningen te motten gevven, en da'j verzeakerd bunt van joarenlang vri-j bier in et kaffee." Kan ik mie ook inskriewen?
  Ja ik deanke de'j eerst eawen öare reaksies mut ofwochen ja. Woolters 15:59, 22 nov 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Ik hebbe nog aait gin reaksie wier, mear ze hebt mie via via al wal evroagn of ik gin stuks oawer Digitaal Tweante in n "Bodbreef" wil skriewn. Doarbie geet t dr dus umme de'k stuks skriewe oawer Tweants wearldwied (en ook gebeedn doarboetn). Det heuld dus in de'k per kwartaal n niejsbericht oawer Wikipedia zal könn skriewn. Vearder he'k gin niejs. Oh ja, ze hebt n stukn van mie in n Roskam ezat. Kiekn wat doar oetkeump. Woolters 02:58, 4 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Varianten[bronkode bewarken]

  Zol t wat wezen om dizze ziede ien de verschaaidene dialekten tou schrieven? Grönneger 1 16:52, 28 nov 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Dat denk ik wal, veural veur et Grönnegs, dat ligt toch wat wiet van et Achterhooks af. Moar dan mot den inholt wal zon betjen vastliggen. Bi-jveurbeeld de tieden, end inskrieving steet op 1 januarie, da's twee wekke noa et begin, is meskien wat kort ? Droadnaegel 23:12, 1 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Ik deanke t juust van nit. Op disse manere loa'j wal zeen det t vuur iederene is, en nit allene vuur Grönningers, Tukkers, Dreanten, etc.
  Ik moarke bie miezelf de'k nog wal de neiging hebbe um vuural op Tweantse dinge te kieken (det hef der deank ik vuural met te maken de'k zeuke noar verbetterpeunten), en as tweede op Achterhookse artikels. Vie probeert duchen mie met disse wiki ook vuur mekoar te kriegn det leu es boeten de egene greanzen kiekt, en t as één sproakengebeed goat zeen. De skriefwedstriedbeskriewing in nog es al dee verskeaidene variaanten zorget vuur nen weeldgröai. t Is deank ik better um t op één peunt te rechten, want dan he'j ook direks alle partiejen bie mekoar. Kiekt alleen al es noar t pärsbericht in al dee verskeaidene dialekten. Det is mooi, en vuur de boetenweareld is t good um de leu in de egene sproake an te sprekken, mear hier he'j dan direks wier n stuk of 7 of 8 verskeaidene ziedes woer at dezelfde info op steet. Woolters 00:52, 3 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Joa, môr juust doarom, doe zègst t al "de neiging hebbe um vuural op Tweantse dinge te kieken". Dat is t eerste motief om hier tou kommen. As n Grönneger hier komt en nijschiereg is en meer waiten wil over dizze schriefwedstried, den hoopt er as eerstens op n Grönnegse tekst. Den dat is wat aine bindt. As er n Achterhoukse tekst zugt, denkt er van "dit is mien toal nait" en den klikt er vot. Messchain is t nait neudeg om veur elk dialekt n apaarte tou môken, môr messchain kinnen wie n Achterhouks-Twìntse môken, n (West-)Veluwse, n Drìnts-Stellenwaarfse, n Oost-Veluws-Sallaandse (as aine dat kin) en n Grönnegs-Oostfraise. Dizzent binnen wel de dialekten dij t maist bie nkander pazen, dus t verstoan van elkander is binnen dizze groepjes zo makkelk dat t natuurlieks nait neudeg is om dij hier op tou splitsen. Grönneger 1 00:27, 14 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Dan zo'j ook de hele vuurziede in alle verskeaidene dialekten mutten umme zetten, want det zol ene dan ook nit ansprekken. En dan ook direks alle artikels, want as t nit in oew egene dialekt is leas iej t nit? t Pärsbericht is logies, mear de rest lik mie nog aait nit neudig. Dr wörd ezegd det t vuur alle dialekten is, woernoa t hele riegelken nog wier es wörd eneumd.
  "de neiging hebbe um vuural op Tweantse dinge te kieken" Det zea ik inderdaad, met as reden um te loaten zeen det dee skriefwedstriedankondiging non es ne goo kaans is um Achterhooks te leazen, in plaatse van eankelt mien egene.
  Mear as mear van de vaste kearls der vuur zeent, dan geet t gewoon duur. Mear dan stel ik vuur det der twee komt: Dreants-Stellingwoarfs-Grönnings-Oostfreesk en Sallaands-Veluws-Tweants-Achterhooks. Dee liggent ducht mie t meeste bie mekoar. Woolters 00:41, 14 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Joa, môr veur de varianten van de veurziede bin ik persoonlieks ook. t Liekt mie juust dat as aine hier veur t eerst komt en nait wait hou of ales waarkt, dat er geern waiten wil hou of t waarkt en nait ien n dialekt dij er nait begriept. Kiek, normoal wait ik nait houveul luu wie hierdeur mislopen, môr om dit nou tou veurkommen liekt mie dat wie zo veul meugelk doun mouten om luu hier hìn tou "lokken" en as zai ainmoal gewoon binnen mit hou of wat, den môkt t niks meer oet. Ik wait nog wel dou ik hier veur t eerst kwam, dou was ales nij en onbekend en ik wos nait woar ik begunnen mos of woar ik wat vinden kon. En juust bie ozze wiki, woar of de regionoale identiteit belaangriek is, liekt t mie dat as joe aansproken worden ien n dialekt dij dicht bie joe staait, dat joe den meer iendrok hebben van haimliekhaid as dat joe ien n dialekt aansproken worden woar joe normoalerwies grappen over môken dat joe t n grappeg en apaart toaltje vinden (wat de mainen bie veul Grönnegers is over de zudelkere Leegsaksische dialekten, even kört deur de bocht: alles boeten Grönnen klinkt ien os oren t zulfde, môr goud). As aine hier ainmoal is en n beetje gewoon roakt mit zien aigen dialekt, den kommen de aander dialekten vanzulf wel. Zo is dat bie mie ook goan, t Grönnegs ien eerste stee en doarnoa bin ik ook aander dialekten weerdern, lezen en leren goan en zo zel dat bie die ook wel wèst wezen. Grönneger 1 01:14, 14 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Nou wie t toch over varianten hebben, is t wat om de nije mitdounders ook heur dialekt opgeven tou lôten? Op dij menaaier waiten wie beter hou of wie noar n bepoald artikel kieken mouten. Grönneger 1 01:16, 14 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Berichten[bronkode bewarken]

  Oaverzicht van instituten / websteas um an te skrieven veur pries of publikatie van persbericht en anduding of dat al gebeurd is of neet. Anvullen a'j wilt/könt, dan kö'w better zeen wat der nog mot gebeuren.

  Instituut Vroag um pries / jury Persbericht/Publikasie
  Huus van de Taol Oetevoerd Oetevoerd
  Iesselakkedemie Oetevoerd
  Mien Westerkwartier
  Staring Instituut Oetevoerd Oetevoerd
  Stellingwarver Schrieversronte
  Stellingwerfs eigen
  Verbond NDS Dialektkringen -- Nog neet oetevoerd
  Dialektkringe SOV
  Dialektkring Achterhook en Liemers -- Nog neet oetevoerd
  Streektaalvrienden Lochem Nog neet oetevoerd
  Grunneger Toal ccc
  Huis van de Groninger Cultuur --
  Stichting Kostverloren
  Krödde
  Iesselakkedemie
  Kreenk veur de Tweantse sproake (TwentseWelle) Oetevoerd Oetevoerd
  Wikipedia nl kroeg -- Oetevoerd
  Wentersplat.nl -- Nog neet oetevoerd
  Noaber -- Nog neet oetevoerd
  Stentor -- Nog neet oetevoerd
  Gelderlander -- Nog neet oetevoerd
  RTV oost -- ?
  www.marline.nl -- Oetevoerd
  Ik gao d'r mörgen veur zitten umme 't parsbericht naor zoveul meugelk orgenisaties en publicaties te sturen, in de toepasselijke Nedersaksische taalvariaant dan wal in 't Standerdnederlaands. Ik geleuve det d'r gien bezwaor is um det mörgen te doen? Ik zalle eerst nog ies alles lèzen wat d'r de leste tied rondumme de wedstried is dale zet hier. Ni'jluuseger 22:52, 4 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Umme d'rveur te zörgen det i.e.a. niet stille kump te liggen, gao'k later vandage of misschien zundag (det 't 'n maondag boavenan in de lienpostbusse zit) 't parsbericht naor zoveul meugelk instellings/publicaties sturen.
  Wat de wedstried anbelangt, stelle ik veur:
  'Tussen 15 december 2009 en 1 februarie 2010 wöd den eersten Nedersaksiesen Wikipedie-Skriefwedstried ehollen.'
  De enddatum verschoeven naor 1 meert 2010; mi'j dunkt, mit tweienhalve maond kan iederiene die wil, wat schrieven.
  'Inskrieven geet tot 1 januarie 2010, 0:00 MET (CET).'
  Mar waorumme een arbitraire inschriefdatum? Waorumme niet iederiene die metan wil doen, de meugelkheid bieden um töt an 1 meert een stökkien te schrieven?
  Ni'jluuseger 14:31, 5 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Zo, ik bun der weer. Zwoaren computercrash ehad, en noo van twee computers ene emaakt, den nog niks dut onder Windows, moar ik kan noo in elk geval onder Linux weer n betjen internetten. Moar um antwoord te gevven op de vroage: umda'k bi'j et opstellen van et regelement n betjen noar de Afrikaanse versie ekekken had, en doar stond dat ok in. Moar i-j hebt geliek, eajlek is dat kwats, dus dat goa'k deroet halen. Droadnaegel 00:40, 11 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Nog better, ik zee da'j dat al edoane hebt.
  Ik hebbe trouwens bericht ehad van ene van et Staring instituut, den der wat tied in wil stekken, ondermeer umdat ze vanoet et instituut ok digitale kontakten onderholden wilt. Ziene vroagen: wat verwacht wi-j precies van um, en hoovölle tied zal dat goan kosten?

  Droadnaegel 00:49, 11 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Moi Droakien, ik lève mit oe mit. Oaver de wedstried en de vraogen van 't Staring Instituut: zoas ik 't zie, behoeft de instituten (Huus vd Taol; Staring...) niet veule meer te doen as 't ni'js op heur webstee brengen, en een priesien beschikber stellen as d'r iene uut heur regio de wedstried wint.
  De reden da'k niet zo drok binne op een systeem waorbi'j de instituten mithelpt te jureren, is det mi'j det organisatorisch te zwaor liekt: wi'j logt allemaole op aandere tieden in op nds-nl, en um alle haanden (tiedig) op ien boek te kriegen en te holden, liekt 't mi'j loeker umme de wedstried zo ienvoldig meugelk te holden.
  Zie ieje altemit kaans um een verwiezing naor de wedstriedziede op 't Veurblad te plaatsen en ok in 't ni'jsvakkien een riegeltien te zetten oaver de wedstried?
  Ik bin an 't prakkezeren hoe of 't 't beste kan mit 't parsbericht en 't lienpostadres (zie Praotkefee en Slomox zien anbod), en gao echt dit weekend 't parsbericht de deure uut doen, een weekien later a'k eerst ehoapt hadde. Ik denke da'k Slomox gao vraogen um de mailing te doen, en bi'j 't parsbericht mien tillefoon zal zetten, zodet as d'r iene reageert, ze mit mi'j kunt praoten en de aarme Slomox niet mit Nederlaandstalige correspondentie in de biester kump.
  Ni'jluuseger 13:16, 12 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Is 't nog neudig da-k schrieve naor de Iesselakkedemie en de Stellingwarver Schrieversronte veur een priesjen en zoksoort dingen he-w daor al een tekse veur staon zoda-k 't drek overzetten kan? @Luus: ik zagge da-j de punten bie 4.000 deruut ehaold hannen, mar dit is ho ze in 't Nederlaans schrieven (en umda-w een spelling gebruken dee op 't Nederlaans ebaseerd is, bie ons werschienlijk oek), ik ware allinnig vergeten de punten in de titel te wiezigen mar goed 't is neet zo heel belangriek 't is mar effen da-j 't weten. Sεrvιεи | Overleg » 17:25, 13 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Moi Servien, 't liekt mi'j alleszins nog wal de muuite weerd umme de Iesselakkedemie en de Stellingwarver Schrieversronte te vraogen as ze een pries wilt bi'jdragen in geval det een Veluws/Sallaandstalige dan wal Stellingwarfstalige schriever wint. Kuj ze ok nog ies vraogen as ze 't parsbericht det ze ontvangen hebt (vandage de deur uutedaone deur Slomox) op heur webstee wilt zetten, of temiensen een riegel daoruut. Servien, ik heb oe een lienpostberichien edaone. Ni'jluuseger 18:03, 13 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Tou gaauw?[bronkode bewarken]

  Moi,

  Vinden joe nait dat wie n beetje tou vlot wèst binnen mit t begunnen van de schriefwedstried? De persberichten binnen nog nait deur oet, wie hebben van veul organizoatsies nog gain wederheuren had, enz. En de moagie van n suksesvol initsjoatief is n gouie veurberaaiden. Messchain haren wie eerst dat regeld hebben mouten en den n doatum vaststèllen. Want stel dat der gainain komt... Goanen wie t den opnij doun ien n loater stoadium? Grönneger 1 01:14, 14 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  hmm, tja, ik veund t ook al wal vlot goan. Mear ik hebbe juust gisteren via nen hoop biejenkörve t pärsbericht dr oet edoan, en RTV Oost an eskrewen. Ik goa vandage of moarn bellen met harry Nijhuis van TwentseWelle, um t spul oet de deuke te doon. Woolters 11:09, 14 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Juust gister is 't parsbericht de deure uutegaone (det is dus puur de mitdeling dew een wedstried hooldt en dew 4000 artikels beriekt hebt; 't stiet lös van lopende correspondentie mit orgenisaties oaver 't bi'jdragen van een pries).
  Ik wète niet as ien en aander te vlot gunk; de wedstriedperiode blif open töt end februari. Ik wolle d'r ok mit veuruut umdette wi'j kneupen mut deurhakken: 't is wat lastig communiceren umdew niet in persoon kunt vergaderen (netmeeting een idee?).
  Een medium kan dus besluten umme nog dizze weke andacht te besteden an de wedstried, mar as ze 't, zeg, in jannewaori brengt, is d'r nog altied roem tied um mit te schrieven. En bi'j gebrek an schrievers kuw de deadline veuruutschoeven.
  Ik heb een wat an-epaste versie van 't parsbericht in de Kroeg van de Nederlaandse Wikipedia ezet (naode'k bi'j Wutsje eheurd hebbe as det gien perbleem zol wèden).
  En det Woolters bi'j de iemenkörven langes giet mit 't bericht, liekt mi'j ok prima.
  Wi'j hebt trouwens al een reactie van een Grunnings radiostesjon; Grönneger, kuj mi'j mailen op Nedersaksisch bi'j Gmail? want ze zuukt een Grunnegspraoter veur een kuiervraogen. Hoe rapper aw heur kunt contacteren, hoe bèter. Ik perbere dizze dagen mien e-mail zo'n beetien de hiele dag in de gaten te holden. Ni'jluuseger 11:51, 14 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Reactie op parsbericht vanuut Staring Instituut[bronkode bewarken]

  't Staring Instituut zol geern ehad hebben dew 't Achterhoekse parsbericht in WALD- of SONT-spelling eschreven hadden. Ik hebbe weerumme schreven dew dizze schriefwiezes wal in de rèken hebt, mar dew hier ok slim veule oaver spelling prakkezeert en mangs beredeneerd ofwiekt van de 'institutionele' schriefwiezes. Enfin, Droadnaegel hef al contact mit de Staringers en ze hebt 't hier ja ok al oaver ehad.

  En ik hebbe netuurlijk evraogd as ze 't parsbericht op heur webstee wilt zetten. Ni'jluuseger 13:30, 14 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Volgens mi-j steet et persbericht in WALD-spelling, allene et regelement veur de skriefwedstried neet. Ik hebbe mi-j tenminste meujte egevven um miene oa's noar ao's en ea's noar ae's um te zetten. Mek neet oet, belangriekste is dat de wedstried vorm begunt te kriegen. Noo'k mienen PC ok onder Windows weer zon betjen gangs hebbe, bun'k wal beni-jd woar de persberichten oaveral hen bunt egoane, of da'k nog wat websteas of lokale pers an mot skrieven. Droadnaegel 00:23, 15 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Droadtien, aj mi'j mailt op Nedersaksisch bi'j Gmail, lang ik oe de lieste an. D'r bint vanzölf nog zat orgenisaties/media die aw nog niet bereikt hebt. Ni'jluuseger 20:56, 15 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Mitwarkers warven[bronkode bewarken]

  Wi'j hebt 't parsbericht naor een beste köppel media estuurd (kraanten, radiostesjons, de regionaole tillevisie, wat tiedschriften). 't Huus van de Taol hef oens parsbericht oavereneumen en ik hoape det nog meer instellings det zult doen en det ze 't misschien nog hier en daor nuumt, zoas op Onze Taal.nl. Woolters hef schiere contacten in Twente. Ik heb 't parsbericht in De Kroeg van de Nederlaandse Wikipedia ezet. Woolters is gaangs op de iemenkörven (Hyves dus).

  Intied det de wedstried löp, kuw deurgaon mit schrievers antrekken, want ze koomt niet vanzölf. Wel hef nog goeie prakkezaotsies um mèensen te berieken? Zet ze hieronder dale.

  • Facebook hef ok een Nederduutse groep, al is die geleuf ik niet zo actief.
  • Uutgaves/webstees van plaatselijke culturele verienings, zoas beveurbield Ni'jluusn van vrogger.
  • Culturele webstees van de pervincies.
  • Kulturhuzen (die schiet naor Skandinavisch medel as paddestoelen uut de grond in Oaveriessel, mar ik kenne ze wieder niet want ze bint van nao mien tied).
  • Fotografen en grafisch ontwarpers, 't giet ja niet allennig um tekst mar ok um ofbieldings.
  • ...

  Ni'jluuseger 20:53, 15 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  He'w non de lokale kreantjes al an eskrewen? A'k bv Tubantia bericht doo in t Tweants en in t Achterhooks, keump t vanzelf ook in de Stentor. Vie hebt hier an lokale kreantjes bv. t Riessens Niejsblad, n Dreehook, West Tweante (dee komt hier aait vuur niks duur de busse). Ik bedeanke mie net t [1], en dan nog de VRT. Ik wete det Jan Glas gearne fotograferen dut, en Willem van Noesel ook. t breurken van mien zwoager is grafies ontwoarper (of was t non technies?)... Woolters 21:15, 15 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Partie kraanties wal, aandere niet. Ik mail oe de lieste, dan kuj zölf kieken wat nog ontbrek (genog). Ni'jluuseger 21:38, 15 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Onzetaal mu-w oek nog anschrieven, mar meschien is 't oek hendig um derbie te zetten wenneer of dat 't noen feilijk van start geet, want vuuftien december gao-w al neet meer haolen. Sεrvιεи | Overleg » 22:27, 15 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Onze Taal hef 't parsbericht ok al ehad; ik hebbe de lieste naor oe en naor Grönneger emaild. Mar wat valt d'r te halen dan? De wedstried is now toch gewoon open? Ni'jluuseger 22:29, 15 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Zoaterdag 2 januwoari goa'k noar RTV Oost. Heb ieleu nog ideejn wa'k allemoal mut verteln? Doonderdag 7 jannuwoari goa'k met Harry Nijhuis um toafel. Wat is feaitelik ne geskikte Tweantse pries vuur de winners? Iets Tweants, of ne geeldpries? n Joarabbonemeant op bv. Noaber? Woolters 11:27, 17 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Een maondabonnement op de bussen van Twents? Een paspoort van de Vrieje Reppebliek Tweante? Gekheid, ik zolle zeggen een cd (zoas de Iesselakkedemie anböd) of een boek, iets in die örde van grootte.
  2 jannewaori, goeie veurnemens: een ni'j begun veur de streektalen, een frisse kiek d'rop, besluten wat veur rolle as ze vandage de dag nog speulen kunt. Oen metafoor van de koele en de barg zo'k zeker nog ies vertellen, zowat blif hangen.
  Ni'jluuseger 15:37, 17 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  Nog ne stea dee et ni-js oaverenommen hef, www.marline.nl: [2]. En raps ok, ha'k gistern aneskrevven, vandage stond et derop. Dat mo'w hebben, loat et ni-js moar deurdringen. Droadnaegel 22:47, 17 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Staring instituut[bronkode bewarken]

  Ik heb ne reaktie van et Staring instituut:

  • Ze hebt et op de webstae ezat: Webstae Staring instituut.
  • Ze wilt n deel van et WALD-woordenbook as pries beskikboar stellen
  • Beoordelen hunk af van antal inzendingen, en tied van de kontaktpersoon bi-j et Staring instituut.
  • Ze hebt et leefste ne standard-spelling as WALD of SONT, of in elk geval promotie doarvan.

  Dus ik zol zeggen: skrievende Nedersaksen, neet van dat benauwde en dran! Zoas et der noo veursteet, he'j altied pries. Droadnaegel 23:14, 22 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  De's schier, mar ik viene de ankondiging niet op heur webstee. Waorschienlijk gaot ze 't nog plaatsen?
  't Is niet det ik torenhoge verwachtings hebbe, mar ik blieve 't markweerdig vienden det van de Nedersaksische schrievers wieder gieniene mitdut an Wikipedie. 't Mut wèden umdet 't haost allemaole mèensen boaven de vieftig bint, en daorbi'j nog niet zo hiel veule. (Roet beveurbield knapt ok niet uut mekare van de inzendings en kump mar vier keer in 't jaor uut. Misschien mut ik d'r een stokkien Drèentse schrieveri'je en 't internet veur schrieven.)
  Ni'jluuseger 17:10, 23 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]
  De ankundeging steet op de ziede woar da'k hierboaven linken, betjen noar beneden rollen. Wat dat andere angeet, kump deur meer dingen denk ik: inderdoad hogere leaftied en doarmet neet good met et internet können gewodden. Doarnoast, algemene naamsbekendheid van disse stea, der bunt der neet zovölle dee-t ons kent. En wieters, oet onderzeuk bi-j de grotere wiki's kwamp as gemiddelde gebroeker/skriever (en natuurlek kö'j neet generaliseren, moar et gif wal nen indrok): jong, mannelek, en wat hoger op-eleid (en ak zo noar de vaste skrievers hier kieke, lik dat beeld wal ovverèn te kommen). En veur die groep, is et Nedersaksies neet sexy of stoer (en dat kump noar mien idee deur de wieze woarop et altied in de media neer-ezat wöd). Droadnaegel 20:36, 23 dec 2009 (CET)Reageren[reageer]

  Wat ik mie bedocht, is t nait apmoal veuls tou lasteg veur luu dij hier veur t eerst kommen? Ik bedoul, dou ik hier veur t eerst kwam wos ik nait hou ales mos, woar ik zoaken vinden kon, hou ik dingen bewaarken mos, woar ik dingen ploatsen mos, enz. En as der hier in de schriefwedstried staait "Inschrieven mout hierzoot" en man komt op n vrumde ziede, dan is dat al n drìmpel. En as man den leest, "Zet hieronder joen gebroekersnoam hìn mit t artikel dat joe schrieven willen", den is de drìmpel nog hoger as man nait wait hou of dat mout.

  Dus messchain holden wie nait genog rekenen mit luu dij nait waiten hou of t apmoal waarkt. Wie goanen der vanoet dat ales veur zokzulf sprekt, môr dat is veur os zo, omdat wie t gewoon binnen. Môr as man hier veur t eerst komt, komt der n hail ìnde op zo aine ôf. Grönneger 1 14:27, 1 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]

  Volgend op de inschriefriegel he'k ezet: 'A'j neet in de kunde bunt mit Wikipedie, vroag oons dan um hulpe!' As iene hielemaole ni'j is op (de bewarkerskaante van) Wikipedia en ok niet weet hoe of det mut, kan e oens een lienpostberichien doen veur erichte hulpe: 'Aj neet weet ho at det op Wikipedie mut, skrief oons dan een berichjen: info-nds@wikimedia.org'. Ni'jluuseger 23:16, 1 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Onzetaal.nl he-w nog neet an-eschreven toch (daor kik aorig wat volk op)? Mu-w dat asnog vanof 't Wikipedie-e-mailadres doon? O wach, toch wè, ampart ik heb der niks ezien elezen. Sεrvιεи | Overleg » 17:42, 3 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]
  De Iesselakkedemie hef laoten weten dat ze 't parsberich op der webstee gaon zetten (dan wel ummezet in 't Zwols, mar dat geef neet, as 't mar plat is). Sεrvιεи | Overleg » 17:44, 4 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]

  TwentseWelle[bronkode bewarken]

  Ik komme net van de TwentseWelle, en ze doot met. Ze hebt mie de pries al met noar thoes edoan. Ook weelt ze wal de ankondiging op öare webstea zetten, en ik hebbe öar ook evroagen of ze ruumte weelt maken vuur n artikel van de moand-achtig köpken, woerop dan ne oetname van oonze wiki keump te stoan. Woolters 13:58, 7 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]

  De webstea http://www.riessender.nl/ hef t pärsbericht eplaatst. Kieken wat doar oetkeump. Woolters 23:55, 11 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]

  Jurynaams[bronkode bewarken]

  Moin. Ik kenne der ene den't wal met wil doon an oonzen wedstried, mear hee meant de'w oonze "skuulnaams" nit mut gebroeken as jury. (keump nit good oawer, zeg he, en der zit wal wat in). Hee meant de'w der oonze feaitelike naams bie mut zetten, want zo kan der ja nums zeker van wean of det allemoal wal echt is... Woolters 19:54, 21 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]

  Wat mean ieleu? Woolters 12:48, 24 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]
  O, kats vergeten antwoord te geven :P... 't maak mien neet zo uut of naam hier kump te staon, mar bie de aandere wiki's doon ze dat oek neet, dus ik zie neet in waorumme as wulen dat wel mutten doon. De gebruker zal der oek neet veule an hemmen want ik kan net zo goed "Gait-Jan Geurts" neerzetten mar gienene zal weten o-k ech zo hete. Servien 13:03, 24 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Ik binne d'r niet veur um oonze echte namen te gebruken: dit is Wikipedie en hier hew gebrukersnamen. Det is binnen de netiquette van Wikipedie hiel normaal. Ni'jluuseger 13:47, 24 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]
  t Liekt mie ook nait zo neudeg. Liek as hierboven al zègd, wie binnen wikipedia en gain Instituut veur Leegsaksische varianten en hier het man nou ainmoal schoelnoamen. Toch mout der wel wat gebeuren, zainend t beteuderde aantel ienschrievens... Grönneger 1 11:43, 25 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Traauwens, sunt de reaksies van de Grunneger organizoatsies oetblieven, bin ik zulf wel beraaid om n prieske beschikboar tou stèllen as dat mout. Ik vin t prima om even n Grönnegs bouk of cd tou kopen. Grönneger 1 11:45, 25 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Wellicht mu'w der toch eawen biezetten det de juryleden duurweenterde gebroekers met nen langen stoat van deenst zeent op wikipedia. Det skient nit helemoal dudelik te wean. Woolters 17:35, 25 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]
  @grönneger 1: t Is mooi de'j det weelt, mer iej mut oe nit op kösten loaten jagen. Ik zal es met Jan Glas skriewen. Misskien det den nog wat bie n eande hef. Woolters 17:37, 25 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]
  t Dunkt mie zulfs dat wie os mit recht de vaste gebroekers nuimen maggen. Den wie binnen der aaltieds en (binoa) vanôf t begun bie.
  Ik vin t nait slim om der wat sìnten aan oet tou geven. Zo duur is t nait en hier heb ik t wel veur over. Môr ik zel der nog even mit wachten. Grönneger 1 00:10, 26 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Ik heb der gin meujte met, as der ene et perse wetten wil um mienen echten name op anvroag via mail te sturen. Moar op de stea, woar Google en andere zeukmesjienes alles registreert wa-j skrieft of doot, dat hooft veur mi-j dan ok weer neet. Ik hebbe der gin rationelen groand veur, ik skaam mi-j der neet veur wat of wi-j hier doot, juust neet zo'k zeggen, moar et is meer n geveul, dat neet de hele weald hooft te wetten wat of ik van dag tot dag op et internet oetvrette, hoo onskuldeg of priezensweerd dan ok. Droadnaegel 00:44, 31 jan 2010 (CET)Reageren[reageer]

  Proza[bronkode bewarken]

  Moi,

  t Dunkt mie dat Joakob van Örk mitdoun wil aan de schriefwedstried, môr hai schrift n proza stok, ien stee van n enzyklopedisch stok. Ik bin der veur om dit deurgoan tou lôten. Wat joe? Op dij menaaier lôten wie schrievers wat vraaier ien heur schrieven en noa de schriefwedstried komt t enzyklopedisch schrieven vlicht nog wel op gaang. Messchain trekt dit ook wat meer schriever aan. Grönneger 1 15:26, 24 feb 2010 (CET)Reageren[reageer]

  zat ik ok te deanken. Mer dan mu'w t hele idee umme gooien. Mer as de rest der ook zo oawer dech, kan t wat mie angeet zo duurgoan. Woolters 15:35, 24 feb 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Joa, t artikel dat er schreven het mout den even noar n apaarte ziede, bieveurbeeld n projektziede ofzo. Grönneger 1 15:53, 24 feb 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Juustem, Wikipedia:Skrievershook of Wikipedia:Podium, of zo, woar da'w leu dee-t n verhaal, gedicht, lied of wat dan ok kwiet wilt moar (nog) gin encyclopediese skrievers bunt, de ruumte geft um n verwiezing noar n stuk (in et Nedersaksies) hier op de wiki te zetten. Wi-j hebt ja ok Wikipedie:Nedersaksisch beluustern. Droadnaegel 21:48, 24 feb 2010 (CET)Reageren[reageer]

  Verlenging wedstried töt 1 juni[bronkode bewarken]

  Laow de wedstried verlengen töt 1 juni; 't wat langer openholden kost niks, en lu die beveurbield Woolters zien leste praotien hebt eheurd (of nog zult beluustern via 't net) kunt dan ok nog mitandoen. Dan muw wal èven de orgenisaoties die een pries beschikber stelt op de heugte brengen (want wi'j veraandert ja een veurweerde).

  De wedstried veur onbepaolde tied openholden (töt d'r temiensen twei mitdingers bint) is een aandere optie, mar ik wète niet aw det mut doen, ok weer mit 't oog op oeze 'sponsors', en 't infermele kerakter van dizze wedstried, die niet van Wikimedia uutgiet. Ni'jluuseger 21:56, 2 mrt 2010 (CET)Reageren[reageer]

  Lik m'n een goed idee ;) ampart dat der nog gien ene zien eigen in-eschreven hef veur de schriefwedstried, aanders mu-w der zelf mar an gaon meedoon :P. Sεrvιεи | Overleg » 22:38, 2 mrt 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Ha'k ook edacht. Vie hadden mear rekkenige munn hoolden met de oard van de meeste dialektsprekkers. Dee oawerweagnt eerst dree moand, vuurdet ze oondernemt. En non is t zo wied det de hudige dooie liene (:P) feaitelik al te noa is. Ik zol zeggen: Opskoewen. Woolters 01:14, 3 mrt 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Wat bedool iej feaitelik, Ni'jluuseger? De'k de kraante anskriewe van det t is op esköawen? Woolters 16:38, 3 mrt 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Ik bedoele dej hier misskien aarngs zol kunnen angèven in welke editie d'r wat verschenen is oaver de Nedersaksische Wikipedia. Ik geleuve niet dew hier aarngs een oaverzichtspagina van zokke artikels hebt, of wal? In de artikels op 'e Nederlaanse en Engelse Wikipedia oaver de Nedersaksische Wikipedia stiet wal een liesien van vermeldings in de media. Ni'jluuseger 21:22, 3 mrt 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Opschoeven is prima, moar wet der ene et mail adres van den enen (Jacob) den noo wal metdöt? Hee mot ok op de heugte wean, en et dermet eens wean, want volgens de olde regels zol e noo al recht hebben op nen pries. En wat mi-j angeet kan e den noo ok al kriegen, ik wet neet onder welk van de sponsor-instituten et Urkers völt, moar initiatief mag beloond wodden. Droadnaegel 00:41, 8 mrt 2010 (CET)Reageren[reageer]
  Jacob zien bi'jdrage is een vertellegien, gien encyclopedisch stokkien, en d'r stiet èemgoed in 't reglement: 'zolange as et moar in ne encyclopedie past.' Dus ik geleuve niet det die bi'jdrage mitdingt. 't Is inderdaod een mooi initiatief det iene in zien streektaal schrif, mar 't giet hier wal um mitandoen mit Wikipedie en vertellegies bint hier kats niet op de plek. Ni'jluuseger 13:22, 9 mei 2010 (CEST)Reageren[reageer]
  Ik had 't oek al ezien, en de ene van Otterlo mar ik doch à, dat is meer iets veur op de gebrukerspagina. Wat ze wè kunnen doon is 't onderwarp encyclopedisch beschrieven, want zoas 't der noen uutziet he-w twee verhaoltjes en een kort artikeltjen over IJmuun. Wie mutten netuurlijk gien pries gaon geven um der mar vanof te ween, dan mar gien pries geven, mar 't geet derum dat ene zien bes derop edaon hef, daor mu-w een pries veur geven. Sεrvιεи | Overleg » 15:13, 9 mei 2010 (CEST)Reageren[reageer]

  Schriefwedstried[bronkode bewarken]

  Noen, wulen bin inmiddels al een half jaor bezig mit disse schriefwedstried, ik stel veur da-w 't laoten lopen tot 1 juli, mar dan mut 't oek ech klaor ween. Of we mutten een keuze maken, of we mutten zegen 't is klaor en der is gien winnaar, zo ku-w wel tot 2040 deurgaon. Tongue.png Sεrvιεи | Overleg » 22:35, 3 jun 2010 (CEST)Reageren[reageer]

  Ie hebt geliek. --Erik Warmelink 22:42, 3 jun 2010 (CEST)Reageren[reageer]
  Ik bin t der mit ais dat wie n beslizzen môken mouten. Wat wel zo is is dat wie kaizen mouten wat wie doun goan mit de luu dij al wat schreven hebben. Zai hebben wel wat schreven, mit de bedoulen om aan de schriefwedstried mit tou doun. Wie kinnen dus nait zomôr zèggen dat der gainaine wonnen het. Aan aander kaant, de luu dij mitdoun heb ik al n poar week nait zain en zai hebben zok ook nait aan t regelemìnt holden... Môr goud, ik vin t op zokzulf ook prima om de luu dij mitdoan hebben (i.e. Jacob154, TristanAidan, Ankomer en Netvan'nbuks) om dij heur biedroagen tou beoordailen en heur n pries tou geven. Grönneger 1 21:08, 4 jun 2010 (CEST)Reageren[reageer]
  Messchain movve heur even vroagen om n e-mailadres, zodat wie heur bereiken kinnen. Grönneger 1 21:32, 4 jun 2010 (CEST)Reageren[reageer]

  Nou, goan wie nog n besloet nemen of hou wordt dat. Lôten wie t ôfronden. Grönneger 1 19:54, 30 jun 2010 (CEST)Reageren[reageer]

  Noen al? Tongue.png Wie verschillen trouwens neet zo veule van mening a-k 't zo zie. Sεrvιεи | Overleg » 23:57, 2 juli 2010 (CEST)

  Uutkomst schriefwedstried[bronkode bewarken]

  De ienige encyclopedische stokkies bint (in de leste versie die binnen de wedstriedperiode deur de schriever bewarkt is):

  IJmuiden [3] deur Gebruker:TristanAidan
  Bolnpeetr [4] deur Gebruker:Netvan'nbuks

  Netvan'nbuks zien stokkien was viefriegelig en dizze gebruker hef wieder nog niet weer bi'jedragen an dizze Wikipedia.

  De taal van 't artikel IJmuiden (achtriegelig) is wat problematisch; kiekt hier. Daor schrif TristanAidan ok: 'det stuk euver IJmuiden is neet deur miej eskriefd, moar deur min zuske.' Sund det stokkien hef hi'j - tussen 16 juni en 14 september - serieus bezig ewest, veur zowied a'k 't beoordielen kan.

  Ik viene beide stokkies wal nèt wat te weinig (lengte van beidend, en degelijkheid van taal en auteurschop van IJmuiden), umme oenze sponsors te vraogen daorveur een boek of zowat beschikber te stellen. Ik stelle de jury daorumme veur um 't te holden bi'j een eervolle vermelding veur TristanAidan en Netvan'nbuks. En sowieso muw de sponsors nog weer contacteren oaver de ofloop/ofwikkeling. Ni'jluuseger 19:03, 28 sep 2010 (CEST)Reageren[reageer]

  Aan de aine kaant is t te kört, aan aander kaant ston naargens n minimoale lengte ien t regelemìnt. Dus wat mie aangaait binnen zai gewoon de winnoars. Grönneger 1 20:56, 28 sep 2010 (CEST)Reageren[reageer]
  Ni'jluuseger, op Wikipedia:Skriefwedstried/Beoordeling he'w allemoale n liesken emaakt, en doar stoat dee twee dee'j neumden bovvenan. Dus a'j owwe punten doar bi-j wilt zetten, dan zal ene van dee beiden wal winnen. I-j hebt geliek, de inzendingen maakt weineg indrok, an de andere kante vin'k net as Grönneger neet da'w noo et gat veur den bos mot trekken, en gin pries oetreiken umdat et ons een betjen teggenvölt. Dus wat mi-j angeet is enen pries genog, met ne vermelding veur den anderen. Droadnaegel 22:14, 30 sep 2010 (CEST)Reageren[reageer]

  Alemannische schriefwedstried[bronkode bewarken]

  De Alemannische schriefwedstried is n bitke suksesvoller waest as ozzent :p Grönneger 1 (overleg) 19:04, 9 aug 2011 (CEST)Reageren[reageer]

  Iétsjes :P Servien (overleg) 12:05, 10 aug 2011 (CEST)Reageren[reageer]

  'n Tweede bod?[bronkode bewarken]

  Miskiens was 't nich zo'n groot succes, mar ik wul toch ins vragen of de schriefwedstried nich ins op herhoaling kan goan. Ik heb wal idees veur 'n artikel, al geef ik too da'k die ok kan schrieven zunder da'k d'r 'n pries veur krieg. Steinbach (overleg) 13:31, 31 des 2013 (CET)