Biseksualiteit

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Nå navigaty springen Nå söken springen
Biseksualiteit
Vlagge dee veur de biseskualiteit steet.
Ne Japonse ofbeeldige van twea männe en ne vraaw dee seks hebt.

Biseksualiteit is nen oard seksuele gerichtheaid woarbiej nen persoon zoo wal noar männe as vraawleu kik, emosjoneal en/öf seksueel. t Is met heteroseksualiteit en homoseksualiteit een van de dree heufdvörmn van seksuele veurkeur. Biseksualiteit is nich healmoal t zölfde as panseksualiteit. Biej panseksualiteit maakt t namelik niks uut töt welke geslachtsidentiteit iemaand heurt. Bie biseskualiteit is n persoon in t geheel richt öp männe en vraawleu alleen. Ok mensken dee nich healmoal zoo drök doot oawer öarn seksuelen oard könt zikzölf as biseksueel kenmarkn. Mensken dee heelmoal niks veult bie gin eankel geslacht zeent aseksueel.

Biseskualiteit keump veur oawer de heale wearld in verskilnde kultuurn, en ok bie deers kö'j t trögveendn.t Hef dr aait al west. n Term biseksualiteit kömn saamn met de termn heteroseksualiteit en homoseksualiteit pas in t 19en joarhönnerd in de Engelssprekkende laandn in t gebroek, en pas eargns half in t 20en joarhönnerd in Neerlaand.

Ömskriewige[bewark | bronkode bewarken]

Seksuele gerichtheaid, identiteit, gedrag[bewark | bronkode bewarken]

A'j biseskueel bint, dan kö'j leefdesgeveulns en seksuele geveulns hebn veur beaide geslachtn, man en vrouw. t Is dus nich zo det mensken alleen moar op männe of allean moar op vrouwleu valt, moar det dr ok nog n gebeed tuskenin is, woarbiej dr verskilnde groadn zeent woarin iemaand körter biej homoseksualiteit of körter biej heteroseksualiteit steet. Vearder kan t ok zo wean de'j oe wal seksueel antrökn veult op t zölfde geslacht, moar de'j oewe identiteit toch op heteroseksueel hooldt. Ok könt mensken homoseksuele ervoarigen hebn, moar zikzölf nich as homeseksueel of biseksueel zeen. Ok kan t zo wean det nen homoseksueel seks hef met iemaand van t oandre geslacht moar zikzölf nich as biseksueel zut.

Meanigen oawer t bestoan dr van[bewark | bronkode bewarken]

Net zoo as oandre "roare" seksualiteitn kan biseksualiteit diskrimineerd wördn, ok al kömp det in Amerika vaker veur as in Neerlaand. Dr zeent oardig wat mensken dee veendt det t verskiensel biseksualiteit nich besteet. Det idea keump van de gedachte det mensken alleen moar op mensken van t oandre geslacht verleefd könt wordn, of det dr alleen heteroseksualiteit en homoseksualiteit besteet, moar nich wat dr tusken in. Dee leu meant det n term biseksualiteit gebruukt wörd deur biseksueeln as vuurweandsel um homoseksualiteat te verbeargen, deur heteroseksueeln dee seks met t zölfde geslacht uutprobeern wilt, of de'j alleen biseksueel bint a'j oe töt beaide geslachtn in dezelfde moate antrökn voolt.

Oawer de tied hebt meardere wetnskoppers de gedachte de'j alleen biseskueel bint a'j oe töt beaide geslachtn eawnvöl antrökn voolt dr achterhen doan. Zee hebt loatn zeen det biseksuoaliteit ok ne amparte gerichtheaid is. Dr was ok n önnerzook det zea de'j alleen biseksueel bint a'j oe romaanties of seksueel antrökn voolt op zoowal t oandre as t eigne geslacht, moar den uutkömst is later terugge trökn.

In 1995 was dr n önnerzook det zea det de meerderheaid van de mensken biseksueel zol wean "as önnerdrökking, geleuf, ofkear, ontkenning, luiheaid, verleagnheaid, te weainig kaansn, te weainig verbeelding, of n leawn woarin iej alleen moar seksuele ervoaring met een persoon of een geslacht hebt had, nich t algemene beeld vörmen zoln".

Kinseys skoale[bewark | bronkode bewarken]

Kinseys skoale probeart iemaands seksuele interesses en skiednisse öm te zetn op in welke richtige iejmaand seksueel an geet. t Vangt an met 0, wat steet veur alleen heteroseksueel, töt 6, wat steet veur alleen homoseksueel.

Veurkömn[bewark | bronkode bewarken]

n Önnerzook van t Laandlik Netwark Biseksualiteit (2007) biej 50.000 mensken hef loatn zeen det dr verskiln zeent tusken biseksueel gedrag en biseksuele identiteit. Van de heteroseksuele männe zea 5,5% an biseksueel gedrag te doon, van de homoseksuele männe was det 7.5%. Biej de vrouwleu was det van de heteroseksueeln 5,2% en 13,5%. Moar umdet Neerlaand völle mear inwonners hef as det, kö'w zegn det t heal good kan det dr völle mear mensken zeent dee biseksueel zeent, veural biej jongern dee öare identiteit nog kenn learn mut.

Wetnskoplike onnerzeukn, theoriejn en sosjale reaksies[bewark | bronkode bewarken]

Wetnskoppers hebt verskilnde ideejn en theoriejn oawer hoo't kump det iemaand biseksueel is, moar völle zeent dr oawer eens det biseksueeln t al wett as zee beheurlik joonk zeent, ok al kan t zoo wean det zee op det moment t nog nich herkent as biseksualiteit. Mangs kan t zo wean det iemaand zik al joarnlang biseksueel gedreg, moar t pas noa al dee joarn herkent of toogef det t innerdaad biseksualiteit is.

Hieronner he'j nen greep oet de theoriejn en önnerzeukn.

Sosjale faktoorn[bewark | bronkode bewarken]

Krafft-Ebing was n earsten dee zee det biseksualiteit de earste natuurlike richtige van seksualiteit is, net zoo as Freud zea. Zee veundn det mensken as earste biseksueel zeent, en pas later, önner invlood van sosjale faktoorn, olders, familie, vreendn of politike beweagreadnen dr veur kiest um heteroseksueel öf homoseksueel te wean.