Verleevdheid

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
De verleevdheaid van twee mensken oetbeeld in De Lente, een skilderieje van Pierre August Cot.

Verleevdheid is een geveul wat bie mensken veurkump. Et kan zik veurdoon in ne leefdesverholding, moar ok eenziedig wean. Dat betekkent dat 'n enen wal interesse hef in nen anderen, mar andersum nich. Verleefdheid kan een paar wekken of dagen anholden, mar bie wat leu doert et öar hele leaven.

De readen dat verleevdheid oavergeet kan van menske töt menske anders wean. Wat leu blievt lange verleevd umdat ze dezelfde geveulens van anderen weerum kriegt. Bie anderen kan et ne plötselinge, körte opspölling van de hormonen wean, dee noa körten tied weer ofdrif.

Karakteristieken[bewark | bronkode bewarken]

Verleevdheid hef as kenmark dat nen persoon zik stark antrökken veult deur nen anderen. Dat geet nich altied vriewillig. Vake is der ook behoovte um bliekens van geneagenheid van de ander weerum te kriegen. Iemand den as verleevd op een ander is, kan an weinig anders denken en ziene gedachten wordt veur een groot deel innömmen deur de persoon woarop as de persoon verleevd is. Wat leu meant dat seksualiteit der een veurnaam onderdeel van is en dat verleevdheid enkel ne zeuktocht is noar seksgenoten.

Verleevdheid kan ook deursloan. Dan wördt et ne obsessie en oaverdrif 'n leevhebbenden de gode en antrekkelike egenskoppen van 'n geleevden, terwiel as den zik de ogen slot veur de slechte en minder mooie kanten.

Ene den as verleevd is, dech onwies völle an 'n geleevden en wil der veur in et gewear kommen as anderen der lellike dinge oaver zegt. Der könt wiedgoande vörme van vreugde en wanhoppe ontstoan, ofhangend van of de verleevdheid wal of nich weerzieds is. Nauw bekekken könt biekommende geveulens van passie en leevde zo stark wean dat et op ne verslaving lik. Deur mekander is der bie verleevdheid grote passie of verwondering veur een ander menske. Leu dee as et noch nich eerder metmaakt hebt, kan et verwesseld worden met fantasie of ne konstruktie van romantische fictie.

Verleevdheid is wat anders as leevde. Bie leevde hoovt et nich per se um anraking en noabieheid te goan en kan iemand ook op ofstand leevde veulen. Ene den as verleevd is, hef ne starke behoovte um aait bie den anderen te wean en em al dan neet op seksuele wieze an te raken. Verleevdheid kan op 'n doer wal ummesloan in leevde.

Kenmarken[bewark | bronkode bewarken]

Verleevdheid geet aait samen met nen groten antrekkingskracht noar nen ander. Andere kenmarken zint de behoovte an beantwöarding, angst veur ofwiezing, ne nich te behelpen verleagenheid in de nöagte van de geleevde, en as der gin anwiezingen veur weaderziedse verleevdheid komt, vaak et indenken dat den anderen hemelik ook wal verleevd is mar dat nich löt zeen. Dat allens wat den ander dut, veur ne verdekte leevdesverkloaring anzeen kan worden.

In wat gevallen verwient alle andere geveulens van twiefel en gevoar noar 'n achtergrond. Alle handelingen, gedachten en geveulens dreit um 'n geleevden, minder mooie kanten wordt vergetten.

Eenziedig denken en inbeelding[bewark | bronkode bewarken]

Nen verleevden brech allens in et leaven weerum op ne(n) geleevde(n). Bie allens wat den verleevden dut, meant deegenne at et better is as 'n geleevden der bie is. Bie allens wat der gebeurt, wördt et noar de geleevde herleided, zölfs as de geleevde der niks van weet.

Fantasieën van de geleevde oaver (te) wiedgoande ideeën, geet de verleevde an veurbie. Mangs wördt achterof fantaseerd, bieveurbeeld oaver ne handeling of gebeurtenis wat de verleefde as bewies zut dat de geleefde weerzieds verleevd is. Mangs verzint verleevden situaties woarvan as ze hopt dat et ook in et echt zo zal goan, al is et mangs onwoarskienlik.

Wat fantaseert zo slim dat et in et echt nich veur te stellen is. Kans op ofwiezing is dan groot, wat töt wanhoppe en in wiedgoande gevallen zelfs töt zelfdoding kan leiden.

Starke verleevdheid kan ook de dreume van 'n verleevden sturen, den as der dan stark emotioneel van wakker kan worden. Ne hoaste veurbieje verleevdheid kan deur nen starken dreum weer vanniejs opwellen.

Ofwiezige in ne Amerikaanse High School.

Angst veur ofwiezing[bewark | bronkode bewarken]

Ondanks at de noadruk meest ligt op gode egenskoppen van de ander, is der vake ook groten angst veur ofwiezing. Dat löt nen verleevden zik ongemakkelik en verleagen veulen as den anderen in de nöagte is. Et wakkert mangs ook starke geveulens van twiefel an zikzölf op.

Deur dizze angst höldt de verleevdheid op den doer vanzölf op as et nich beantwoord wördt. Zelfs as beide zieden interesse hebt in mekander kan et nog zo wean dat et op niks oetdreit, umdat beide partiejen meant dat ze te slim van mekander verskilt en zik terugtrekt.

Hoppe[bewark | bronkode bewarken]

Verleevdheid ontsteet enkel as der ook hoppe bie is. De hoppe kump nargens anders vandan as oet de wunsk van 'n verleevden. Van doaroet geet nen verleevden kieken en spuren noar anwiezingen of der weaderziedse geveulens bint. Iedere beweaging en oetsproake van 'n geleevden wördt oaverdacht en bekekken of der nen kans is.

Nen verleevden nemp allens wat een ander dut in zik op.

Et kan lange doeren veur nen verleevden deurhef at 'n geleevden niks weerum veult. Veural as den lesten der niks oaver zeg.

Oetwarking op et lief[bewark | bronkode bewarken]

Een verleevd stel.

Lieflike kenmarken van verleevdheid zint verheugden härtslag, beavingen, blood trekt vort oet et gezichte, blozen, verwieding van de pupillen en algemene zwakheid. Nen verleevden is bommelig, kumt neet good oet de wöörde, is verleagen en in de warre. Wat leu wordt der zelfs zeek of duzelig van of kriegt kopzearte. Der zint gevallen bekend dee in de begouwnis völlen.

Zorgen en jachterigheid um et kenboar maken van de geveulens en de gevolgend doarvan maket mangs bange. Dit kan nog slimmer worden as 'n geleevden der bie is. Al kan dat ook positief oetpakken.

Verleevden hebt mear hormonen en energie in et lief. Et geveul kan zitten in de börste, onderin 'n hals, 'n boek ("vlinders in 'n boek") en mangs ook in et gestrid. Doar hoovt 'n geleevden zölfs nich bie te wean.

Seksualiteit[bewark | bronkode bewarken]

Een zoenend köppelken.

Belangriek bie verleevdheid is seksuele antrekkingskracht, al dreit et doar nich in heuvdzaak um. Et wördt vake zeen as prettige biekomstigheid. Kaal lieflik verlangen wördt 'lust' neumd. As een stel in weerziedse verleevdheid oavergeet töt seksuele handelingen, kan et verleevdheidsgeveul nog starker wörden.

Verleevdheidsfantasieën zint nich etzölfde as seksuele fantasieën; verleevdheidsfantasieën goat aait oaver dinge dee in et echt ook könt gebeuren. Iemand met verleevdheidsfantasieën hef der gin grip op. Seksuele fantasieën roop iej zölf op en könt ook boeten de verleevdheid umgoan of zik betrekken op anderen as 'n geleevden.

Verleevden hebbet vake de behoovde um den anderen an te raken, um den hals te vlegen, te kussen of seks met te hebben.