Overleg gebruker:Ni'jluuseger/Archief

Sydinhold wördt neet understöänd in andere språken.
Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy

Ten eeste netuurlijk hartelijk welkom! Ik hebbe oek een berichjen in 't praotkefee achter-elaoten... mar goed, ik hebbe 't artikel De Kievitshaar wat an-epas naor Wikipedie-stiel, ik wete neet of 't allemaole klop wat der steet, dus a-j 't zol kunnen verbeteren grege :) Sεrvιεи | Overleg » 19:01, 29 jun 2006 (CEST)Reageren[reageer]

Ha'j wel eziene dat niet ik de schriever ben van 't stokkien oaver De Kievitshaar, mar iene Aajt vedan? De gedichies van H. Sterken Rzn bent hier wel aorig populair zo te ziene, mar ik gelove dat 't strikt eneumen beschaarmd materiaal is, of nie? Ik vraog mi'j af of dizze man (Sterken) nog leeft; in 1997 in ieder geval nog wel. Ik mos hum mar ies opzeuken veurdat-e net as Hendrik Entjes uut de tied raekt.
Ni'jluuseger 21:37, 29 jun 2006 (CEST)Reageren[reageer]Hoi Servien en Ni'jluusiger Ik had oeleu hier nog niet eziene met oen brichies, angoande mien eerst schrieven ien disse toal. Wat heb ieleu doar al een hoop drokte van emaakt, ik zal hier ies wat vaker um de bochte kieken. Groet,Aajt vedan 21:49, 16 aug 2006 (CEST)Reageren[reageer]

Woordenbouk[bronkode bewarken]

Moi Ni'jluuseger,

Ik heb even n vroage aan die. Sprekst doe Drìnts of Stellenwaarfs? Ik bin noamelk bezig mit n Grunnegs woordenbouk en dacht dat dit ook wel n goud idee was veur de andere dialekten. Messchien konnst doe den aine môken in dien dialekt, as dat Drìnts of Stellenwaarfs is. Zollst dat doun willen? Grönneger 1 15:44, 1 juli 2006 (CEST)

Ik kenne wat Ni'jlusens vanwege mien grofva - völle neumt dat Zuud-Drèents (en gien Sallaands) - en wat Stellingwaarfs vanwege mien grofmoe. Ik greuiden op in Ni'jlusen, maar mien grofmoe prat meer as mien grofva. ;-) Ik schrieve veural zo as 't in mi'j opkömp, mar ik gebruke elemèenten uut beide variaanten.
Nog belaangrieker liekt mi'j dat plat niet mien moedertaol is (wel mien moeder zien taol...). Mar aandern kunt mi'j ja verbeteren, dus 't is miskien wel wat om mit te hölpen - veur zover ik tied heb. Ik zal naor joen woordenboek kieken! Ni'jluuseger 17:03, 1 juli 2006 (CEST)
Oke, bedankt:) As jou n begunke môken willen aan n Stellingwarfs woordenboek of Drèents woordenboek, dan zell ik dat hail aarg op pries stellen! Grönneger 1 17:58, 1 juli 2006 (CEST)
Ik hebbe d'r nog ies oaver naodacht. Kiek, ie schrieben een 'Grunnens' woordenboek, mar ie geben wel hiel krek waarkwoordsvormen, persoonsvormen en zo. Bent die vormen dan (genog) 't zölde in de Grunneger dialecten die a'j neumen? Ik geleuve wel da'j 't goed doen, mar 't lek mij aldergriezelegst precies waark, en juust daor bin ik niet stark, umdat ik meer "op de tast" an-spandikse, zie'j wel?
Daor kump de vraoge bi'j wekke dialecten ie bi'j mekeer mut vee'ng um te ze'ng: hier ku'j ién woordenboek veur maeken. "Zuud-Drèents", is dat een ienheid? Vraogt mi'j niet hoe as ze op 't Oogeveine praot, of op Haovelte. Giesbrogge, daor bin'k nog wel ies ewest ;-) .
Dus um 't saemen te vatten, ik geleuve niet dat ik er de pretentsie veur hebbe um hiele woordenboeken saemen te stellen, ok al is 't Wikipedie en kan iederiene joe verbeteren. D'r mut mar wat geleerd volk anlopen veur zukke dingen, en dat volk da' kömp wèh mit dat dizze Wikipedie greuit en mèensen heur vinger in de plaetselike pap wilt. Miskien kan 't er een persberichien van dizze Wikipedie naor clubs as http://www.drentsetaol.nl en http://www.stellingwarfs.nl en zo. Ni'jluuseger 01:42, 2 juli 2006 (CEST)

Ik snap wat joe beduilen, mor t Grunnegs is ook verdaild in meerdere dialekten. Aal dij dialekten vörmen t Grunnegs mit ainander. Doarom stoan bie menege woorden ook meerdere betaikenissen of schriefwiezen. Bie dizze woordenbouken hoalen wie mor aan dat alle dialekten in:

 • Grunnen, Noorddrìnthe en Oostdrìnthe Grunnegs binnen
 • Stellenwaarven, Stainwiekerlaand en Noordwestdrìnthe stellenwaarfs binnen
 • de rest van Drìnthe en noordelk Overiesel Drìnts
 • enz.

Wie vegen alles bie mekoar tot wie allend de hoofdsoorten Grunnegs, Drìnts, Stellenwaarfs, Sallaands, Twìnts, Aachterhouks, Oostvelus en Westvelus overhoalen. Dus messchain kennst n begunke môken, zodat mìnsken dij aands Drìnts of Stellenwaarfs proaten heur aigense dialekt der bie vougen kennen. t Is nait aarg ast t nait doun willst hor. Grönneger 1 09:22, 2 juli 2006 (CEST)

Zo dan, een beginnegien tussen de bedrieben deur. Sommige waarkwoordsvormen bent lastig veur mi'j, umdat 't in 't Stellingwarfs aans is as in 't Drèents, en ik geleuve dat d'r binnen 't Drèents ok nog wal verskillen bint. Ni'jluuseger 14:47, 3 juli 2006 (CEST)

Juust, dat klopt, mor mìnsken dij n variant spreken dij verschilt van dijdent dijst doe der hin zet hest, mouten dij der zulf mor hin zetten. Doarom ook de Wikipedia vraie enzyclopedie. Grönneger 1 15:28, 3 juli 2006 (CEST)

Stellingwarfs[bronkode bewarken]

Ha Ni'jluuseger, ik wus niet dazze in et Stellingwarfs ok "jullie", "hom" of "joe[n]" gebruukten, ik gebruuk zels altied jim, him en jow in et Stellingwarfs. Ok komp "hi'j vrag" niet zo vaeke veur, "hi'j vragt" komp vaeker veur, zie ok google hi'j vragt en hi'j vrag. De E in ehad gebruuk ik ok nooit, altied had, dat is lichtkaans Drentse invloed. Sεrvιεи | Overleg » 21:55, 3 juli 2006 (CEST)

Mien grofmoe kömp uut Sevene onder Stienwiek, en spreekt dus Stellingwarfs. As ik Stellingwarfs schrieve, heur ik heur praoten. Jim veur jullie hadde ik zöls mien hiele leben nog niet eheurd! Ik schrieve wel een mengelmoes van Zuud-Drèents en Stellingwarfs (en een scheute Nederlaandse contaminaatsie, bin ik bange), mar wat die wiezigingen in 't Stellingwarfs woordenboek angaot, volg ik puur mien grofmoe.
Ie mutten bedenken dat 't Stellingwarfs een aorig grote regio beslat, d'r zult genog verskillen wezen, ok zukke dudelke. 't Kan best wezen dat 't Stellingwarfs uut de Stellingwarven zölf meer verteengwoordigd is op internet as 't Oaveriesselse Stellingwarfs.
In ieder geval maggen alle variaanten verteengwoordigd wezen a'j woordenboeken opzet van zokke roeme hoofddialecten ("Stellingwarfs", "Drèents", en zo deur), nietwaor?
Sorry da'k "hi'j vragt" d'r uut smeete, daor holden ik zölf al gien rekening met de riekdom an variaosie.
Goed gaon, Ni'jluuseger 22:09, 3 juli 2006 (CEST)

Taalcategorieën[bronkode bewarken]

Ik bin hierover in gesprek mit Grönneger, praot gerus mee op zien overlegpagina. Sεrvιεи | Overleg » 17:45, 4 juli 2006 (CEST)

Volgens mien ku-w hier beter over praoten in de kroeg of op een chatkenaol, noen steet alles op 3 overlegpagina's :p Sεrvιεи | Overleg » 19:37, 4 juli 2006 (CEST)

Dat is handeger deurdat man den lieks zain ken as aine reageet het deur dat gele blok ien beeld. Grönneger 1 21:13, 4 juli 2006 (CEST)

Ja, lôten wie noar t proatkavvee goan en dizze "diskussie" doar wieder vouern. Grönneger 1 21:32, 4 juli 2006 (CEST)

Ik ken alle disse planten neet mar ik zol 't volgende gebruken Sεrvιεи | Overleg » 10:39, 8 juli 2006 (CEST):

 • fijnspar -> fienspar
 • Japanse lariks -> Japanse lariks
 • Douglas -> Douglas

(artikel Boswachteri'je Stappest)

 • noordse zegge -> noordse zegge
 • grote pimpernel -> grote pimpernel (he-k econtroleerd en is precies 'tzelfde)
 • stijf struisriet -> stief struukriet (mar in Overiessel is 't weer struusriet)
 • moeraskartelblad -> moeraskartelblad

(artikel Riest)

t Liek miej juust wal good om artikeln oaver (biejvuurbeeld) Tweantse oonderwearpn in t Tweants te schrievn. De leu dee t neudig hebn, um wat voor reden dan ok, könt t dan in dee sproak veendn dee zee zölf broekt. Kiek, n Dreants artikel oaver Oazele biejvuurbeeld, dat lik miej gewoon nich nuttig. En dat der now nich zoo völle Tweantse leu hier bint, doar kan ik ok niks an doon. En ik heb t drok, en nen slechtn kompjoeter. Goodgoan, Tubantia 23:18, 12 juli 2006 (CEST)

Likt t die ook nait beter om de noam van de pagina Iessel te verandern in Iessel (rivier)? Dit om misverstaand tegen te goan dat man n artikel zuikt over Iezel (weersomstandeghaid). Dan kennen wie van Iessel n deurverwiespagina môken, omdat de uutsproak wel t zulfde is, en in t Grunnegs zulfs t haile woord (iesel). grönneger 1 20:17, 13 juli 2006 (CEST)

Ha Ni'jluuseger, ik mos effen (zoen 24 ure) mit 't vliegtuug naor Nederlaand vliegen dus vandaor da-k der neet was. Iederene mag categorieën anmaken! Dus a-j categorieën an willen maken do dat dan gerus, daor bin ze veur! Ik zal de categorieënlies zo oek effen op de veurpagina zetten. Sεrvιεи | Overleg » 12:22, 16 juli 2006 (CEST)

Praotkefee he-k oek weerummezet :-) Sεrvιεи | Overleg » 16:22, 16 juli 2006 (CEST)
Ik woen vlakbie Port Elizabeth, dat kennen jie denk ik wel (is der een ure der vandaon ongeveer), waor kump joew femilie vandaon dan? Sεrvιεи | Overleg » 22:44, 17 juli 2006 (CEST)
Ik zit denk ik meer an de aandere kaante van PE, ik wete neet of jie 't kennen mar ik woen zoen half uurtjen van Jeffreysbaai vandaon, dat is ene van de bekendste surfplaotsen ter wereld. Sεrvιεи | Overleg » 12:30, 18 juli 2006 (CEST)
Daor een half uurtjen vandaon woen ik dan (St. Francisbaai) mar op 't mement zit ik in Flevolaand (tegen Gelderlaand an). Sεrvιεи | Overleg » 14:14, 18 juli 2006 (CEST)

Bedankt veur de stem op mie as aarfpacht en veur de veul Skik op vakaansie;) Ik hoop nait dat t 35 groad blift, is mie aiglieks veul te waarm. Ik zit veur neud gewoon binnen, moust noa goan. t Is binnen gewoon koeler as boeten. Grönneger 1 15:08, 19 juli 2006 (CEST)

Gemeentesjabloon[bronkode bewarken]

Je kunnen oek een Stellingwarfs sjabloon gebruken veur de gemeentes 't sjabloon:gemiente, dit liek volgens mien grotendeels op 't Drents uut Dalsen. Sεrvιεи | Overleg » 20:09, 22 juli 2006 (CEST)

Duuts plat[bronkode bewarken]

Jao, dat kan ik zelf neet veraanderen, ik hebbe 't al an ene evraogd dee 't meschien veur mekaar kon kriegen mar dat is volgens mien neet ech geluk waant hij zol kontak mit mien derover opnemen, ik zal 's kieken of der ene is dee 't wel veraanderen kan op de NL-wiki. Sεrvιεи | Overleg » 16:41, 26 juli 2006 (CEST)

Veul schik toe-ewons, hopelijk ku-j tegeliekertied nog wat literetuur vienen over 't Drents/Stellingwarfs, ik hebbe een paor weken weerumme mien eerste dialekboek ekoch, mar in november kump der nog ene uut, dus dat is wel mooi. Ik hebbe trouwens evraogd an iemand of e nds-nl op 't heufdpertaol wil zetten, dus dat kump allemaole veurmekaar :-). Tot over een paor dagen mar weer dan, en a-j zin hem um oek as arfpach weerumme te kommen dan wee-j waor jie dat doon kunnen toch (Wikipedia:Anmelding arfpachten, wie kunnen der altied wel wat gebruken). Sεrvιεи | Overleg » 17:30, 28 juli 2006 (CEST)

Inderdaod, gelukkig wel, ik hebbe zelf oek een boek van Scholtmeijer, zo krie-k nog wat inspirasie um wat te schrieven, binnenkort kump 't deel uut over de meens, dus dan krie-j denk' weer heul wat meensenartikels :P. Saomen is de wiki inderdaod beter, wie hem meer artikels en zo kan ik nog verschillende dialekken schrieven, mar onderverdelen is denk ik neet ech meugelijk, dan krie-j een wiki van 30 artikels ofzo. Veural op de Veluwe is 't dialekverschil groot, 't verschil is al groot van de ene kaante van 't darp vergeleken mit de aandere kaante van 't darp laot staon in vergelieking mit de reste van de Veluwe Sεrvιεи | Overleg » 17:53, 28 juli 2006 (CEST)

Zuud-Drèents[bronkode bewarken]

Ik hebbe wat toe-evoegd bie Zuud-Drèents, meschien ku-j kieken of 't krek is wa-k eschreven hebbe, of da-j specifiek Zuudwest-Zuud-Drèents bedeulen. Sεrvιεи | Overleg » 18:13, 28 juli 2006 (CEST)

Wie kunnen altied kieken of 't een meugelijkheid is. Wee-j nog wee dat ezeeg hef, dan kan ik nog ees mit dee persoon derover praoten. A-j dit neet meer lezen veurda-j dee paor dagen vort bin dan heur ik 't laoter allemaole wel weer. Mar de nl-pertaol daor he-k wel fedusie in dat dat goedkump, noen allinnig dee aandere nog, zol wel inderdaod wel schier wezen ;-) Sεrvιεи | Overleg » 21:08, 28 juli 2006 (CEST)

Moi,

Ik zat zo ais te denken, zollst doe nait aarfpacht willen worden? t Zoll n gooie zoak wezen as alle vaste gebrukers aarfpacht worden zollen. Ik wait nait ofst dat willst, t is allendeg mor n veurstel;-). Grönneger 1 17:37, 7 aug 2006 (CEST)Reageren[reageer]

Jie bin an-esteld as arfpach, veul plezier mit de extra knopjes ;) (a-j vraogen hem heur ik 't wel). Sεrvιεи | Overleg » 09:50, 13 aug 2006 (CEST)Reageren[reageer]

n Boske blommen veur dien inzet op wikipedia en de schiere artikels dijst op dien noam stoan hest. Grönneger 1 13:36, 16 aug 2006 (CEST)Reageren[reageer]

Geweldeg nait? Ik vind t geweldeg, hou komt e der wel nait op. Dat e mit de chinees vroagt om olifantenoorn. Grönneger 1 14:55, 16 aug 2006 (CEST)Reageren[reageer]

Oeps verkeerde gebruker[bronkode bewarken]

...mar goed, inderdaod, 't is oek de bedeuling dat wos jie dats en artikel van de maond of-ewisseld wonnen, dus a-j wat weten voeg 't gerus toe veur de maond oktober, jie vienen een overzich op Wikipedia:Heufdpagina-info, vergeet oek neet um een foto derbie te doon, steet wel zo mooi. Trouwens dat wis jie datjen wat op 't overleg steet ku-w wel gebruken veur 1 april ;) Sεrvιεи | Overleg » 16:43, 16 aug 2006 (CEST)Reageren[reageer]

Portaol:Drenthe[bronkode bewarken]

Moi,

Ik heb t portoal:Drìnthe aanmôkt. Zollst doe even kieken willn of der spellings- of andere toalfouten in zitten? Alvast bedankt. Grönneger 1 17:08, 19 aug 2006 (CEST)Reageren[reageer]

Is goud, loaten wie môr dien dialekt aanholden, wat t Drìnts betrift, den waiten wie elk geval dat t goud is;-) Grönneger 1 20:37, 20 aug 2006 (CEST)Reageren[reageer]

Moi,

Ik wil die hierbie n nofleke kirst en n gelokkeg nij joar touwìnsken! Grönneger_1 20:04, 24 dec 2006 (CET)Reageren[reageer]

Wos je dat, plaanten[bronkode bewarken]

Goed idee, za-k zekers doon! A-j trouwens zelf wat uut-eloch willen hemmen in 't Niejlusigers dan ku-j dat zelf oek derbie zetten, bieveurbeeld iets over de Drentse dichters ofzo... Sεrvιεи | Overleg » 11:36, 26 aug 2007 (CEST)Reageren[reageer]

Dag Ni'jluuseger! Ik zag da-j veraanderingen an-ebröch hannen in 't artikel Zwärte Wäter, mar ik heb der een antal weerummezet, umdat ze zoas ze der stungen wel goed wanen. In Genemujen zegen ze: dat veur "det" (wa-j eigenlijks as dät schrieven munnen) en leg veur "lig(t)". Verbient wonnen oek neet mit -dt eschreven umda-j "verbienen" zegen en daor kump gien D in veur (STAM + t), mar in elk geval bedankt. Veerder petjen of veur al dee nieje artikels!! Sεrvιεи | Overleg » 14:20, 31 aug 2007 (CEST)Reageren[reageer]

Dag Ni'jluuseger, ik wete dat umda-k vake bie SAND infermasie opzeuk (allewel 't neet altied 100 percent is), mar veerder vie-j op internet oek plaoselijk wat dingetjes zoas op de webstee www.zwartewaterland.nl (dan mu-j zeuken mit google) naor bieveurbeeld zwærtewaeterlaand of zoksoort dingen. Wel jammer da-j dat deel neet kriegen konnen van 't Drentse woordenboek. Sεrvιεи | Overleg » 14:20, 1 sep 2007 (CEST)Reageren[reageer]
Ik wete neet precies hoe of dat op de Veluwe is want ik haole al mien dialekboeken bie de biebeltheek (behalven 't WGD en Putters Praoten dat he-k op internet ekoch), is makkelijker oek je kunnen zwat alles kriegen, oek al is 't uutverkoch. Mar ik hebbe op internet ezoch en ik kon twee verwiezingen vienen naor 't Drentse woordenboek: [1] en [2]. Sεrvιεи | Overleg » 23:49, 2 sep 2007 (CEST)Reageren[reageer]

Loch betekent meestentieds "licht", mar 't kan oek "lucht" betekenen (maar 'luch' wonnen vaker gebruuk as 'loch'). Sεrvιεи | Overleg » 12:26, 9 okt 2007 (CEST)Reageren[reageer]

Dag Ni'jluuseger, ik zagge da-j 't artikel lienpost an-emaak hemmen, prima idee op zich, mar 't geet noen allinnig mar over 't feit dat 't een Drents neologisme is, je hemmen neet beschreven wat lienpos(t) en wa-j dermee doon kunnen en ho 't wark bieveurbeeld... a-j daor wat meer over vertellen willen ku-j hierveur terechte op een van de aandere Wikipedieën zoas de Nederlaanse, Afrikaanse, Duutse, Deense of wat dan oek. Een aandere oplossing is da-k 't eers veurvertaling in 't Veluws en dat jie 't dan weer ummezetten, mar ja da's oek weer dubbel wark. Sεrvιεи | Overleg » 20:21, 18 okt 2007 (CEST)Reageren[reageer]

Leuk en infermetief artikel trouwens dat van 't Neidrèents Sεrvιεи | Overleg » 20:23, 18 okt 2007 (CEST)Reageren[reageer]

Anesteld/an-esteld[bronkode bewarken]

Dag Ni'jluuseger, ik zie vake da-j woorden as 'anesteld' of 'opemaakt' anmekaar schrieven, mar a-j 't zo lezen zo-j "aanesteld" en "oopesteld" zegen, ik los 't altied op deur een verbiendingsstreepjen te schrieven 'an-esteld' en 'op-emaak'. Sεrvιεи | Overleg » 20:45, 22 okt 2007 (CEST)Reageren[reageer]

Hi! Can you translate this text onto Limburs? Almazán is a municipality located in the province of Soria, Castile and León, Spain. Thanks --Jeneme 22:49, 29 okt 2007 (CET)Reageren[reageer]