Wikipedie:Praothoek

Oet Wikipedie, de vraaie enzyklopedie
Gao naor: navigasie, zeuk
De praothoek(e) / De kwedelhörn / n Kuierhook

Welkom in de praothoek van de Nedersaksiese Wikipedie. Hier ku'j gezellig praoten en diskussies voeren over alderhaande zaken die mit Wikipedie van doon hebben of je kunnen gewoon effen wat biekletsen.

Aandere verwiezingen

Botstaotus anvragen / request bot status

Archief van "De praothoek"

Koart Leegsaksisch (deurzichtig).png


Inhold

Een: n / ne / nen[bronkode bewarken]

Wanneer schrief je 'n', 'ne' of 'nen' in t Tweants/Achterhoeks (ne stad/ne gemeente?)? In t Veluws he'w dat niet dus vandaor da'k t niet helemaole begriepe. Bie ons he'w wel da'j bie de-woorden vake 'ene' zegen en bie t-woorden 'een' (ene (1) ko/ene (1) appel/ene (1) schoele, een (1) raam/een (1) vliegtuug/een (1) dier). Misschien n goed idee um dat bie de Tweantse taalwiezer te vermelden (as t uut te dujen is :-)). Groetnis Servien (overleg) 21:58, 2 jan 2015 (CET)

Ligt an t woordgeslacht: n bi'j onziedig, ne bi'j vrouwelik, nen bi'j mannelik. Dus m/v is in t Achterhooks belangrieker as in t Nederlaands. Dus: n huus, ne vrouwe, nen keerl. Um t nog wat ondudeliker te maken: in t dageliks spraokgebroek wörd t bepaold lidwoord veur mannelike weurde (den) vake oetesprokken as 'n: Ik lag in t zekenhoes. To kwamp 'n dokter de kamer in: Ik lag in het ziekenhuis. Toen kwam DE dokter de kamer binnen. Onbepaold zol dan waen: Ik lag in t zekenhoes. To kwamp der nen dokter de kamer in. Ik lag in het ziekenhuis. Toen kwam er EEN dokter de kamer in. Veur vrouwelik is dat neet zo verwarrend: To kwamp DE zuster de kamer in / To kwamp NE zuster de kamer in. OP Achterhooksen_taalwiezer#Lidwoorden wörd t trouwens wal beneumd. Wat daor, zee'k no, neet steet, is dat telweurde as bi'jveuglik naamwoord vake gin -e kriegt, maor op zichzelf staond wal: Den boer hef tien beeste, t bunt der dus tie:ne. Droadnaegel (overleg) 23:56, 2 jan 2015 (CET)
Precies zo as Draodnaegel et beskrif, Servien :). Goodgoan in 2015 trouwens. Kö'w neet met mekoar ofsprekken de'w in elk geval 1 artikel per moand doot? Dan zit der wier wat verniejing in. Of wat mear oetdaging: 6000 artikelen vuur Augustus? Woolters (overleg) 14:46, 4 jan 2015 (CET)
Daor he'j gelieke an Woolters. Ik zal wat meer proberen bie te dragen, oek t veurblad was n bietjen vergeten, mer oek dat is weer bie. Van de weke he'k vier artikels eschreven, dus disse maond niks meer schrieven? :-P 6.000 artikels is n mooi streven, mer dan mu'w der in n half jaor tied 615 artikels bie hebben, dat is gemiddeld 100 artikels per maond... 5500 artikels tot augustus 2015 dat mut te doon ween (20 artikels per maond), a'w dat mit zien allen doon (Servien, Woolters, Grönneger 1, Ni'jluuseger, Droadnaegel en NGolds20) dan mu'w allemaole 4 artikels per maond schrieven. As der meer meensen n artikel schrieven dan is dat mooi mee-eneumen natuurlik. Servien (overleg) 22:38, 3 feb 2015 (CET)

Ich zeen det mie knotere hiebaove toch nag get effèk haet gehadj ;) Sjiek det g'r weer get aktiever zeetj gewaoren hie! :) --Ooswesthoesbes (overleg) 15:51, 4 feb 2015 (CET)


Voolgs mi-j 't ienigste wa'w met vrouwlijke woorde doet is da'w der '-e' der achter an hebt
Warre wi-j, in Banthum, hier (nog) wel hebt is dat der bi-j mannelijke de-woorde da'w doar 'n' zegt. n kop, n kettel, n peut, n huus, e.v.. Mar bi-j onziedige woorde voolgs mi-j nie, zoa'j et hierboaven wel uutlegt. Mar 'k weete toevalg wel da'ze hier vrogger ok nog wel es met 'nen' preuten. Messchien da'w de 'nen' disse eewe nog vermaklijkt hebt nöar 'n', wat of-eleid kan ween van 't Nederlaans ' 'n '. Kweenievan. Hebt i-jluu doar meer verstaand van?

NGolds20 (overleg) 18:28, 5 mrt 2015 (CET)

Et tooval wil det ik daags in Adnbarg lope vuur et woark. Ik heure dus elken dag wodöanig as iej kuiert. Bie oeleu is et oonderskeaid tusken mannelik en vrouwelik an et verdwienen. Ieleu gebroekt et mearvooldsumlaut neet mear, woerduur as et bieheurende lidwoard ook neet mear dudelik is. Ieleu zegt bv neet mear nen pot - 2 pötte mer een pot - 2 potn. Ook neet meer ne vrouwe, mer een ('n) vrouwe. Ik har et der toovallig gistern nog oawer met nen kollega, mer den wus ook neet wo as et mos. Ieleu stoat der gewoon mer weanig bie stille (Jah det segge wi'j gewon so). Woolters (overleg) 08:00, 6 mrt 2015 (CET)
Ik hadde al zo hoalf begreppn da'j wel es in n Arnbarg loopt! Iej hebt ter wel gliek met da'ze hierzoot der mar weinig bi-j stille stoat. Bi-j Erik Hulzebosch en mangs 'n oald vrouwgie wat gedichies schref höld 't ok wel zo'n bettie op. We hebt oons völle deur et Nederlaans loatn be-invluudn. k Heure ok wel 'n verskil tussn 't plat van d' oaldse (nog leewnde(!) ginneratie en dat van mien va en moe. Zo pröt mien moe van 'aaltied' en mien opoe van 'aait'. En mien moe vertöldn es da'zi-j wel de n/ne/nen nog kenden van heur meujes, mar die kwaam van Coldern. Mar wa'k allemoale met kriege van n oalderen, ervoarenden, plat-sprekkers hierzoot(banthum e.v.), perbeer ik zölf mien plat goed te hoaldn met proaten en schriewn.NGolds20 (overleg) 19:21, 6 mrt 2015 (CET)
Hoe wee'j noen welke woorden mannelik en vrouwelik bin, is dat vergeliekbaor mit t Duuts van noen of is dat aanders? Servien (overleg) 20:03, 29 mrt 2015 (CEST)
Dat mu'j learen ;). Et is inderdaad vuur een groot deel etzelfde as Hoogduuts. Een vrouwelik woard kö'j meestal kennen an de -e der achter: kaste, vrouwe, katte. vuur Oost-Tweants is det dan wier lastig, umdet ze dee leste -e vortloatt. Onziedige wöarde komt vake oawereen met de Nederlaandse het-wöarde. In oetsproake kö'j der gelukkig meestal een betken langshen sjoemelen. Woolters (overleg) 20:10, 29 mrt 2015 (CEST)
Ja, krek bie joe is dat an-eleerd ;-). Mer wulen hebben dat verschil dus niet (meer), ik ware der beniejd naor dus vandaor da'k t vreuge. Mer goed dan bi'k weer wat wiezer. Misschien goed um zoks bie de Tweantse taalwiezer te zetten? Aanders mu'j bie de 'duurverwieszieden' (veur de Amerikaanse staoten) die'k anmake mer es kieken o'k der goed Riessens van make. :-P Servien (overleg) 20:21, 29 mrt 2015 (CEST)
Juust, dat mo'j leren, of as moderspraoksprekker wet i'j wat good is, veural met bi'jveuglik naamwoord. Der bunt wal wat hulpmiddels: as t in t nl: en de: t zelfde geslacht hef, is t in 99% van de gevallen in nds ok zo. Woorden op -e maor (dat mo'j dan wal wetten), bunt vake vrouwelik, al hef m.n. t Achterhooks daor verskeidene oetzonderingen. Woorden op - ing, -heid, -is, -st, -tie, i'j(e) bunt meesttieds vrouwelik Droadnaegel (overleg) 23:37, 29 mrt 2015 (CEST)
Ik hebbe et der bie ezat. Tweantsen taalwiezer#Lidwöarde. Draodnaegel zi'j et der met eens en Servien, kö'j hier wat met? Woolters (overleg) 09:23, 30 mrt 2015 (CEST)
Dudelik, Woolters. Servien (overleg) 10:55, 30 mrt 2015 (CEST)
 • Haost helemaol met eens, Woolters, toch nog wat te drammen: hee zweamp nen helen eande, ik zol dat as onziedig eskreven hebben in disse betekenis, dus hee zweamp een heel ende, net as op t ende (verticaal, rechtop, overeind, of einde), mag waen dat dat in t Twaents aanders is.
 • ....gesprökkene sproake wörd et onbeklemtoonde den vake verkortt töt 'n, zodet et verwarrend genog onziedig kan lieken.. Ik denk dat dat neet onziedig is, maor onbepaold.
 • Anvulling: meeste woorden met n -tie (of -sie/ tsie of hoo'j t dan ok maor skrieft) oetgang bunt ok vrouwelik (revolutsie, positsie e.z.w.). Meeste woorden op -ing bunt vrouwelik, maor dan mot -ing wal n suffix/achterplaksel waen, hering is bi'jveurbeeld weer mannelik) Droadnaegel (overleg) 18:03, 30 mrt 2015 (CEST)

Artikelantallen naor dialektgroep (febrewaori 2015)[bronkode bewarken]

Antal artikels naor dialektgroep:

 1. Tweants: 891
 2. Achterhooks: 821
 3. West-Veluws: 658
 4. Grunnegs: 520
 5. Stellingwarfs: 504
 6. Drèents: 407
 7. Sallaans: 258
 8. Oost-Veluws: 154
 9. Urkers: 17
 10. Oostfreisk: 8
 11. Graofschopper plat: 2
 12. Eemslaands: 1
 13. Spraoke onbekend: 1

Meeste artikels derbie (sinds september 2013):

 1. Sallaans: +41 (1 plekke estegen)
 2. Tweants: +25 (1 plekke ezakt)
 3. West-Veluws: +15 (1 plekke estegen)
 4. Grunnegs: +10 (1 plekke estegen)
 5. Oost-Veluws: +10 (4 plekken estegen)
 6. Stellingwarfs: +9 (liek ebleven)
 7. Achterhooks: +4 (5 plekken ezakt)
 8. Urkers: +1 (1 plekke ezakt)
 9. Drèents: 0 (1 plekke ezakt)

Antekeningen:

 • Sinds september 2012 bin der gien nieje Drentse artikels meer eschreven. Zollen ze t internet deruut edaon hebben daor in Drenthe?
 • Der is dit keer gien dialektgroep die n aandere dialektgroep in-ehaold hef wat t totale antal artikels angeet.
 • Niet alle artikels op disse wiki staon in-edeeld in n dialektgroep (jaortallen enz. niet).

Groetnis Servien (overleg) 23:51, 3 feb 2015 (CET)

VisualEditor News #1—2015[bronkode bewarken]

19:30, 5 feb 2015 (CET)

Aandere titel veur "Inhoudsopgave"[bronkode bewarken]

Op heden steet der as titel bie de inhoudsopgave Kömp an bod, mer ik weet niet of dat wel zo passend is. Zwat alle wiki's gebruken daorveur n variaant van t woord inhoud. Noen is t zo dat dit woord in de verschillende Nedersaksiese dialekten op alderbarstends veule manieren uutespreuken kan wörden:

 • inhoud (West-Veluwe, Apeldoorne, De Kuunder)
 • in-oud (Urk, Blokziel)
 • inhold (algemeen)
 • in-old (sommige Noordwest-Overiesselse dialekten)
 • inhoold (Stellingwarfs, en sommige Twentse dialekten)
 • inhoald (sommige Twentse dialekten)
 • ienhold (Gronings)
 • ienhoald (Gronings)

Wat hadden julen der grege ezien?

 • inhoud (umdat alle vertaalde systeemteksten in t West-Veluws eschreven bin)
 • inhoud / inhold (de twee heufdvorms)
 • overzicht (t woord 'inhoud' niet gebruken, de Noord-Friese wiki gebruukt 'Auersicht')
 • onderwarpen
 • kömp an bod (zo laoten as t is)
 • wat aanders...

Groetnis Servien (overleg) 22:55, 19 feb 2015 (CET)

Ich zów veur "inhold" gaon veur versjillige raejene. Alderieës ómdet 't, wie ich geluif, de houfvorm is en 't meiste veurkump (inne neugetieëndjen ieëf ouch in 't Wès-Veluws!); t'n twieëdje ómdet 't aafwiek van 't Hóllesj - det höbbe "inhoud" en "overzicht" neet mit ;) "onderwarpen" liek mich ouch dèkkendj. "kömp an bod" kan ouch, meh klink e bietje te informeel (al is det netuurlik lestig te zègke veur 'ne neet-moderspraokkaller). --Ooswesthoesbes (overleg) 16:07, 20 feb 2015 (CET)
Ik bun t met Ooswesthoesbes eens, inhold, of inholdsopgave is t beste. A'k aem de de spraokpurist oet gao hangen: in nds-de gif t Inholt, in Oldsaksaksies ok inholt, in Oldnederlaands trouwens ok, dat is in Middelnederlaands pas inhoud eworden. Dus ik geleuf dat West-Veluws inhoud be-invlood is deur t Nederlaands, en dat t zuverste Saksiese woord inhold is. Um konsekwent te waen met de rest van de teksten in t WVEL kan ik met inhold (inhoud) ok wal laeven. En, net as OWTB zei, a'w een good woord hebt dat net wat aanders is as t Hollaands, he'k dat lever. Droadnaegel (overleg) 00:57, 21 feb 2015 (CET)
Bedankt veur t meedenken. Ik vun allinnig mer inhoud oek niet echt Saksies staon (t West-Veluws is in dat opzicht inderdaod beïnvleud deur t Hollaands), ik heb der mer 'inhold' van emaakt (t wik wel aof van de aandere systeemteksten, mer daor kan'k mee leven Face-wink.svg), -opgave he'k der niet an-eplakt went oek daor ku'j weer kiezen uut: opgave, opgaove en opgifte, t is mien wat Tongue.png. Servien (overleg) 19:31, 21 feb 2015 (CET)
Inhold kan ik ook met leawen. 'opgawe' is mie dan wier te Hollaands Plat. Ik zol doar dan 'oawerzicht' vuur zeggen. Of a'j echt wat aparts weelt, nemt dan et Vjens: waverzich. Of riege(l). Inholdsriege. Woerumme neet? Kiekt mer wa'j der met doot. Woolters (overleg) 13:54, 23 feb 2015 (CET)

[Global proposal] m.Wikipedie.org: (alles) Ziejen bewarken[bronkode bewarken]

MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like nds-nl.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Thanks and sorry for writing in English, Nemo 23:34, 1 mrt 2015 (CET)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (March 2015)[bronkode bewarken]

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 22:14, 2 mrt 2015 (CET)

Help us coordinate Wikipedia Library's distribution of accounts, communication of access opportunities and more! Please join our team at our new coordinator page.
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Inspire Campaign: Improving diversity, improving content[bronkode bewarken]

This March, we’re organizing an Inspire Campaign to encourage and support new ideas for improving gender diversity on Wikimedia projects. Less than 20% of Wikimedia contributors are women, and many important topics are still missing in our content. We invite all Wikimedians to participate. If you have an idea that could help address this problem, please get involved today! The campaign runs until March 31.

All proposals are welcome - research projects, technical solutions, community organizing and outreach initiatives, or something completely new! Funding is available from the Wikimedia Foundation for projects that need financial support. Constructive, positive feedback on ideas is appreciated, and collaboration is encouraged - your skills and experience may help bring someone else’s project to life. Join us at the Inspire Campaign and help this project better represent the world’s knowledge!

(Sorry for the English - please translate this message!) MediaWiki message delivery (overleg) 21:01, 4 mrt 2015 (CET)

Daniel Lohues[bronkode bewarken]

Ik geleuf dat Daniel Lohues wal heel good naor onze ziede Nedersaksies A hef ekekken op zien Facebook: https://www.facebook.com/daniellohues/timeline?ref=page_internal Wat ducht ow, mo'w daor aem zeggen waor dat weg kump, der bunt daor verskeidene leu dee't al meer info geft. Volk hierhen halen lik mi'j better as um den baord derof doon. Droadnaegel (overleg)

Pakt ze, Draodnaegel! ;) Woolters (overleg) 08:41, 9 mrt 2015 (CET)
Ik heb der wat bi'j ezat. Droadnaegel (overleg) 18:03, 9 mrt 2015 (CET)

SUL finalization update[bronkode bewarken]

Hi all,apologies for writing in English, please read this page for important information and an update involving SUL finalization, scheduled to take place in one month. Thanks. Keegan (WMF) (talk) 20:45, 13 mrt 2015 (CET)

Wist je dat[bronkode bewarken]

Sorry dat ik jullie even stoor voor iets waar we jullie niet al te veel tijd voor willen vragen. Op de Nederlandstalige Wikipedia bedenken we momenteel in het Wist je dat-project nieuwe weetjes voor op de voorpagina. We denken dat het leuk kan zijn, om uit elke taalregio in Nederland en Vlaanderen twee of drie weetjes te krijgen (minder of meer vinden we ook goed). Daar zouden namelijk hele interessante uit kunnen voortkomen, zo is onze gedachte. Die hoeven niet per se over taal te gaan, maar kunnen over van alles en nog wat gaan waar er juist lokaal kennis over is. Om de hulp in aantallen doen we het niet, want het project loopt goed en we denken over een week of zeven à tien klaar te zijn. Hopelijk wordt het idee sympathiek opgevat. In ieder geval bedankt voor de tijd en eventueel voor de moeite. Heel veel succes gewenst met deze taalversie van Wikipedia! Met vriendelijke groet, Ymnes (overleg) 17:47, 17 mrt 2015 (CET)

Daor mo'w toch wal n paar dingen neumen können:
 • Wist je dat het Nedersaksisch gesproken wordt van het (noord)oosten van Nederland tot aan Denemarken en Polen?
 • Wist je dat het Nedersaksisch in de Hanzetijd (lang voordat het Standaardnederlands bestond) een belangrijke rol als 'lingua franca' vervulde?
 • Wist je dat delen van de Achterhoek eigenlijk toebehoorden aan het vorstbisdom Münster, ten onrechte door de heren van Gelre toegeëigend zijn, waarna Bommen Berend er niet in slaagde de gebieden terug te halen? (zie onder meer Heerlijkheid Borculo)

Laot maor heuren, der bunt der vast nog völle meer. Droadnaegel (overleg) 01:06, 21 mrt 2015 (CET)

Dat zijn inderdaad voorstellen die we kunnen gebruiken. Wel hebben we de tweede al in vergelijkbare woorden (zie hier op nummer 7). Naast de pagina die ik een paar dagen geleden hierboven al noemde (een soort inhoudsopgave naar alle onderliggende pagina's), is deze pagina als ingang wel gemakkelijk. In de eerste kolom staan de weetjes die we al goedgekeurd hebben en in de tweede kolom kun je klikken op voorstellen om een nieuw weetje aan te dragen. Ik zou de eerste in de categorie Taal voorstellen en de derde in de categorie Geschiedenis. Ymnes (overleg) 08:11, 21 mrt 2015 (CET)
Je mag ze er trouwens zelf voorstellen hoor. Als er overleg is, dan is dat constructief en aardig. So don't be affraid, om het op goed Nedersaksisch te zeggen Face-smile.svg Ymnes (overleg) 22:44, 21 mrt 2015 (CET)
Nog bedankt voor jullie bijdragen trouwens. Vijf weetjes kregen we vanuit het Nedersaksisch. Top! Ymnes (overleg) 18:28, 11 apr 2015 (CEST)

Duurverwiezings[bronkode bewarken]

Wat zeent precies de reagels mit betrekking tot duurverwiezings op disse wiki? Ik wet det t duurverwiezings geft, moar t is neet heel konsekwent. Op dn Limbörger hadn vie earst n soortgeliek systeem, moar sinds kort he'k mie d'rop too-elegt iets mear duurverwiezings an te maakn, zeker bie nije pagina's. t Liekt mie wal handig hier iets van systeem in te brengn, ok op d'n Nedersaks :) --Ooswesthoesbes (overleg) 19:01, 20 mrt 2015 (CET)

Bie Frieslaand denk je mitene an de provinsie Frieslaand (Fryslân) en bie Zwolle (deurverwiesziede) oek, daor mut t dan oek naortoe verwiezen, mit bovenan n vermelding dat der oek nog n regio is die Frieslaand hit. Mer as der twee of meerdere artikels bin waorvan t niet zo vanzelfsprekend is da'j naor n bepaold artikel verwiezen, dan mu'j eerst n deurverwieszied te zien kriegen. Liwwadden kan bv. verwiezen naor de gemeente mer oek naor de stad. n Deurverwieszied kan heten: n duurverwiesziede, deurverwieszied(e) of n variaant daorvan. Deurverwiespagina kom je oek nog wel es tegen, mer da's de ouwe naam. Servien (overleg) 20:25, 20 mrt 2015 (CET)
Ik zat mear te denkn an deurverwiezings as Wölf en Wolf noar Wulf. Vake kan det vuurkomn det ziedn döbbel an-emaakt wördn, moar mien beviending is det t neet heel veul gebeurt hier. --Ooswesthoesbes (overleg) 20:31, 20 mrt 2015 (CET)
Oh sorry, dat he'k verkeerd elezen. Wulen proberen de meest veurkoemende benamingen as deurverwiezing derbie te zetten, mer der bin nogal wat variasies op te bedenken, daor ku'j niet altied n deurverwiezing veur maken. t Gebeurt wel es da'k wat dubbel make, mer dan wö'k daor gelokkig op ewezen. En goed naor de interwiki's kieken hölp wel. Servien (overleg) 22:45, 20 mrt 2015 (CET)
Der is wal wat beskreven: Hulpe:Informasie_veur_anwas#Hoe_wee.27j_of_n_artikel_al_besteet.3F. Dus wi'j probeert wal vake um deurverwiezings an te maken in de verskeidene variaanten, en ok in t Nederlaands, waor toch n groot deel van ons publiek vandan kump. Ik heb ok gin bezwaor teggen Limbörgse deurverwiezings, t geet er um dat de artikels zo makkelik meugelik evonden wordt. Droadnaegel (overleg) 00:21, 21 mrt 2015 (CET)
Good. Det is dan zoas de oolde situatie op li.wiki. t Is belaangriek om Spesiaal:Gewunste_ziejen good bie te hooldn, zodat in eder geval de meast-elinkte variaties van ziedn ok allemoal noar de bestoande ziede verwiezn :) --Ooswesthoesbes (overleg) 10:44, 21 mrt 2015 (CET)

Wikimania Mexico[bronkode bewarken]

Je kunt een beurs aanvragen voor Wikimania Mexico. Ad Huikeshoven (overleg) 21:43, 22 mrt 2015 (CET)

ANS2.0[bronkode bewarken]

Servien hef wat ni'je veurstellen veur ANS: Overleg gebruker:Servien/ANS 2.0 Droadnaegel (overleg) 21:45, 28 mrt 2015 (CET)

5500![bronkode bewarken]

Felisiteerd Servien, en natuurlik de rest van oeleu ook. Seend vandeage hebt alle laanden van Europa een artikel op oonze Wiki en Oesterbaai is et 5500 artikel! Zee'j non wal wo hard as et goan kan? Vie skriewt hier op oonzen top zo 100 artikels in de moand. Det zol betekenen de'w kommend augustus de 6000 artikels binnenharket. Droadneagel, Grönniger, Luusken, NGolds20, trekt der nog es an. Woolters (overleg) 14:26, 31 mrt 2015 (CEST)

Felisiteerd! :) --Ooswesthoesbes (overleg) 14:59, 31 mrt 2015 (CEST)
Wow, da's aordig wat ja! Daor gao'w gewoon veur. Haha inderdaod, anmaken keerls! Servien (overleg) 18:25, 31 mrt 2015 (CEST)
Inmiddels de 5600 vuurbie. Geet mooi zo. 100 nieje artikels binnen de moand. :) Woolters (overleg) 13:01, 30 apr 2015 (CEST)
As t in dit tempo deurgeet, dan zi'w an t einde van de maond augustus an de 6000, nog effen weusten ;-) Servien (overleg) 16:27, 30 apr 2015 (CEST)
 :) --Ooswesthoesbes (overleg) 16:24, 1 mei 2015 (CEST)
5700! Makkelik binnenhoarken zo, met dee korte gemeente-artikelskes. Woolters (overleg) 11:40, 13 jun 2015 (CEST)

Artikel van de maond[bronkode bewarken]

A'j n artikel op t veurblad hebben willen (of je weten welk artikel der mooi op zol passen), dan ku'j m der hier bie zetten, dan zörg ik dat t derop kömp (je maggen t vanzelf oek zelf doon). Servien (overleg) 13:01, 1 apr 2015 (CEST)

Nedersaksiese benamingen bie artikels[bronkode bewarken]

Zo as iederene wel weet he'w n Nedersaksies woordenboek of disse wiki. Vake wördt t een en aander bewarkt (dingen derbie ezet, fouten deruut ehaold, enz.), mer dat zörgt der vake wel veur da'w bie t Nedersaksies woordeboek n ouwere versie hebben staon as op n artikel zelf (of aandersumme), um dat te verbeteren ku'w beter mit mallen warken (zo as op tuterink#Nedersaksies) en dit tegeliekertied bie t woordeboek zetten, zoda'w t op meerdere plekken t zelfde hebben. Mer wulen hebben natuurlik oek nog wikiwoordeboek, wao'w in prinsipe oek alles kwiet kunnen, mer ja dan he'j gien overzicht op t artikel zelf mit wat ze waor zegen (mer deurverwiezing naor wikiwoordeboek vanzelf). Servien (overleg) 15:29, 2 apr 2015 (CEST)

Dat is n good idee, Servien, daor he'k zelf ok wal es aover lopen denken. Ik bun veur, en nog mooier zol t waen a'w t formaot van de mallen op nds-wikt en nds-nl wikipedie t zelfde zolden kriegen, dan kö'w makkelik hen en weer kopieren. Droadnaegel (overleg) 01:03, 4 apr 2015 (CEST)
Inderdaod. Wi'jie dan es n veurbeeldmal maken van hoe of t ween mut volgens joe? Servien (overleg) 12:05, 4 apr 2015 (CEST)
Bi'jveurbeeld wikt:nds:Vörlaag:V Stuork, V/layout kan dan hier iets as mal:nds/tabel worden, met de tabelindeling en namen veur de dialekten. Droadnaegel (overleg) 22:04, 4 apr 2015 (CEST)
Ik heb n schoft zitten knooien mit de mal Mal:Nds/tabel (en as veurbeeld: Mal:Nds/tabel/probeersel) zo a'j dat veurstelden Droadnaegel. t Was effen zeuken umdat ze daor mit modules warken, mer volgens mien kömp zoks redelik in de buurte. Mer je mutten mer effen kieken wat der aanders mut, bv. of van de Platduutse dialekten in de mal mutten blieven staon, o'w de Platduutse variaanten hier oek op willen nemen (as blok dernaost). Oek naor de opmaak mu'w nog effen kieken, de verwiezingen ku'j der haost niet in laoten (aanders krie'j heel wat deurverwiezingen derbie, en o'j dat willen is n tweede), mer oek o'j dat blauwe blok derin hebben willen. n Verwiezing naor Wikiwoordeboek, veur t vollejige overzicht, zol oek gien slicht idee ween. Servien (overleg) 00:36, 7 apr 2015 (CEST)
Ik bin weer effen an de gang ewest mit de mal veur de Nedersaksiese variaanten. Umdat t overzicht soms wat lang kan wörden, zo as op Mal:Nds/tabel/probeersel, en je t in disse mal niet opbreken kunnen in twee kolommen, za'k deran te denken um t standard in-eklapt te hebben staon (zoas op Mal:Nds/tabel/kiezen). De eerste tabel blif zo groot as e noen is, de tweede tabel wördt brejer a'j t uutklappen (as der tekste in steet). Laot effen weten waor de veurkeur naor uutgeet (naor de eerste of de tweede vorm), dan ku'w dat gaon toepassen. Servien (overleg) 17:10, 13 apr 2015 (CEST)
Ik heb nog ne variaant emaakt Mal:Nds/tabel2, zonder klaptabel, en met twee kolommen, en zonder randjes en kleurkes (denk der an dat op bv Nedersaksies O den mal ok meermaols steet). Klapdivs he'w trouwens al, en de klaptabel.js dee'j no derbi'j ezat hebt is deprecated. In/oetklappen dut t ok neet op mobiele tellefoons of a'j Javascript oet hebt staon. Droadnaegel (overleg) 18:20, 13 apr 2015 (CEST)
Daor zeeg jie m'n wat Droadnaegel, daor ha'k niet an edocht. De darde opsie bevölt m'n wel, mer a'k t veurbeeld toepasse op stoark, dan verschöf de hele rechtse tabel naor onder, en steet de boel oek wiedwagen uut mekaar, a'w dat oplossen kunnen dan ku'w m wat mien betreft invoeren. Ik heb trouwens n paor anpassingen emaakt: as "wikt=" leeg is, dan kömp t der niet bie te staon (dan wördt waorschienlik oek verkeerd weeregeven), en ik heb der n evt. darde kolom bie edaon veur de Duutse variaanten (mer die zu'w waorschienlik niet zo vake gebruken), dan he'j t spul in ieder geval bie mekaar staon. Servien (overleg) 19:42, 13 apr 2015 (CEST)
Nog wat wieter oetebraeid: met sal_k of gos_k=2 (sal_kolom), kö'j dee no in de 2e kolom schoeven. Dat idee kan nog op meer spraoken, of van kolom 2 naor 1 as dat neudig is Droadnaegel (overleg) 21:41, 13 apr 2015 (CEST)
A'k van gos, gos_k make, dan gebeurt der niks, hoe do'j dat dan? Ik heb Mal:Nds/tabel/probeersel toe-epast op t artikel stoark (daorveur mos ik 'Mal:Kolommen2' wel iets opschuven naor links (van 48% naor 38%) en an de rechterkaante iets inkorten (oek naor 38%), dus bie 250px past de tabel prima, mer a'j de aofbeelding op t artikel vergroten naor 300px of 400px dan trekt de boel wat scheef, wee'jie hoe'j dat anpassen (dat t inkrimp zo as bie Mal:Gelderlaand)? Servien (overleg) 23:22, 13 apr 2015 (CEST)
Mal:Nds/tabel/kiezen as veurbeeld van gos_k. Droadnaegel (overleg) 23:32, 13 apr 2015 (CEST)
Dudelik. Noen allinnig de uutliening nog goed zien te kriegen en dan za'k de boel zeutjes an anpassen. Weet jie oek hoe'w hier t warkgedeelte toe mutten passen (zo as op Wikiwoordeboek)? (op-elöst) Servien (overleg) 12:10, 14 apr 2015 (CEST)
Droadnaegel, op t artikel braanze zakt de mal naor onder toe. Wee'jie hoe'w dat goedkriegen zonder an de kolommen te zitten? Servien (overleg) 23:12, 14 apr 2015 (CEST)
Op-elöst. Ik heb de mal 'Kolommen' vervangen deur n niejere versie van de en.wiki, waordeur wel alles past (de mallen Kolommen2, Kolommen3 en Kolommen4 bin hierdeur oek niet meer neudig). Bie de nieje mal ku'j wel n plaotjen naost de tabel zetten zonder dat t problemen oplevert, bie de ouwere versie lokten dat niet. Servien (overleg) 14:39, 15 apr 2015 (CEST)

Stewards confirmation rules[bronkode bewarken]

Hello, I made a proposal on Meta to change the rules for the steward confirmations. Currently consensus to remove is required for a steward to lose his status, however I think it's fairer to the community if every steward needed the consensus to keep. As this is an issue that affects all WMF wikis, I'm sending this notification to let people know & be able to participate. Best regards, --MF-W 18:13, 10 apr 2015 (CEST)

VisualEditor News #2—2015[bronkode bewarken]

21:48, 10 apr 2015 (CEST)

Nominations are being accepted for 2015 Wikimedia Foundation elections[bronkode bewarken]

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Wmf logo vert pms.svg

Greetings,

I am pleased to announce that nominations are now being accepted for the 2015 Wikimedia Foundation Elections. This year the Board and the FDC Staff are looking for a diverse set of candidates from regions and projects that are traditionally under-represented on the board and in the movement as well as candidates with experience in technology, product or finance. To this end they have published letters describing what they think is needed and, recognizing that those who know the community the best are the community themselves, the election committee is accepting nominations for community members you think should run and will reach out to those nominated to provide them with information about the job and the election process.

This year, elections are being held for the following roles:

Board of Trustees
The Board of Trustees is the decision-making body that is ultimately responsible for the long term sustainability of the Foundation, so we value wide input into its selection. There are three positions being filled. More information about this role can be found at the board elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC)
The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions being filled. More information about this role can be found at the FDC elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC) Ombud
The FDC Ombud receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled. More information about this role can be found at the FDC Ombudsperson elections page.

The candidacy submission phase lasts from 00:00 UTC April 20 to 23:59 UTC May 5 for the Board and from 00:00 UTCApril 20 to 23:59 UTC April 30 for the FDC and FDC Ombudsperson. This year, we are accepting both self-nominations and nominations of others. More information on this election and the nomination process can be found on the 2015 Wikimedia elections page on Meta-Wiki.

Please feel free to post a note about the election on your project's village pump. Any questions related to the election can be posted on the talk page on Meta, or sent to the election committee's mailing list, board-elections -at- wikimedia.org

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery on behalf of the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee, 05:03, 21 April 2015 (UTC) • TranslateGet help

WMNL Nieuws[bronkode bewarken]

Ad Huikeshoven (overleg) 21:55, 28 apr 2015 (CEST)

Wikimedia Foundation Funds Dissemination Committee elections 2015[bronkode bewarken]

Wikimedia Foundation RGB logo with text.svg

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson. Questions and discussion with the candidates for the Funds Dissemination Committee (FDC) and FDC Ombudsperson will continue during the voting. Nominations for the Board of Trustees will be accepted until 23:59 UTC May 5.

The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions on the committee being filled.

The FDC Ombudsperson receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 3 to 23:59 UTC May 10. Click here to vote. Questions and discussion with the candidates will continue during that time. Click here to ask the FDC candidates a question. Click here to ask the FDC Ombudsperson candidates a question. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 FDC election page, the 2015 FDC Ombudsperson election page, and the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 03:45, 4 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

New Wikipedia Library Accounts Available Now (May 2015)[bronkode bewarken]

Apologies for writing in English, please help translate this into your local language. Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

Today The Wikipedia Library announces signups for more free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • MIT Press Journals — scholarly journals in the humanities, sciences, and social sciences (200 accounts)
 • Loeb Classical Library — Harvard University Press versions of Classical Greek and Latin literature with commentary and annotation (25 accounts)
 • RIPM — music periodicals published between 1760 and 1966 (20 accounts)
 • Sage Stats — social science data for geographies within the United States (10 accounts)
 • HeinOnline — an extensive legal research database, including 2000 law-related journals as well as international legal history materials (25 accounts)

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Project MUSE, JSTOR, DeGruyter, Newspapers.com and British Newspaper Archive. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 00:12, 5 mei 2015 (CEST)

We need your help! Help coordinate Wikipedia Library's account distribution and global development! Please join our team at Global our new coordinator signup.
This message was delivered via the Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List

Wikimedia Foundation Board of Trustees elections 2015[bronkode bewarken]

Wmf logo vert pms.svg

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. Questions and discussion with the candidates for the Board will continue during the voting.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is the ultimate governing authority of the Wikimedia Foundation, a 501(c)(3) non-profit organization registered in the United States. The Wikimedia Foundation manages many diverse projects such as Wikipedia and Commons.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 17 to 23:59 UTC May 31. Click here to vote. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 17:20, 17 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

Content Translation beta-feature is now available[bronkode bewarken]

Hello, Content Translation has now been enabled as an opt-in beta feature for logged-in users on this Wikipedia. To start translating, please enable the beta feature and go to Special:ContentTranslation or to your contributions page and create a new translation by selecting the source language, the article name and target language. If the article already exists then a warning will be displayed. After you translate the article, you can publish it directly as a new page on the Wikipedia. In case the article gets created by another user while you were translating, you will see an option to save the newly published translation under your user namespace. The number of published pages can be seen on the Content Translation stats page.

Since, this is the first time we have installed the tool on this Wikipedia, there are chances that there may be some problems or service disruptions which we are not yet aware of. We will be monitoring the usage to check for any failures or issues, but please do let us know on the Content Translation talk page or through Phabricator if you spot any problems that prevent you from using the tool. For more information, please read about how to use the tool. More information is also available in the User Guide. You can also view a short screencast on how to use Content Translation. Our announcement is written only in English, and we would really appreciate if this message can be translated to reach more users of this Wikipedia. Thank you. Runa Bhattacharjee (talk) 17:44, 28 mei 2015 (CEST)

Sent via Mass Message.

A'j hiermee anvangen willen dan ku'j t voorttemee in t plat doon, de vertalingen he'k al klaor mer mutten nog aktief wörden. :-) Servien (overleg) 23:45, 29 mei 2015 (CEST)

Pywikibot compat will no longer be supported - Please migrate to pywikibot core[bronkode bewarken]

Sorry for English, I hope someone translates this.
Pywikibot (then "Pywikipediabot") was started back in 2002. In 2007 a new branch (formerly known as "rewrite", now called "core") was started from scratch using the MediaWiki API. The developers of Pywikibot have decided to stop supporting the compat version of Pywikibot due to bad performance and architectural errors that make it hard to update, compared to core. If you are using pywikibot compat it is likely your code will break due to upcoming MediaWiki API changes (e.g. T101524). It is highly recommended you migrate to the core framework. There is a migration guide, and please contact us if you have any problem.

There is an upcoming MediaWiki API breaking change that compat will not be updated for. If your bot's name is in this list, your bot will most likely break.

Thank you,
The Pywikibot development team, 19:30, 5 June 2015 (UTC)

Pywikibot compat will no longer be supported - Please migrate to pywikibot core[bronkode bewarken]

Sorry for English, I hope someone translates this.
Pywikibot (then "Pywikipediabot") was started back in 2002. In 2007 a new branch (formerly known as "rewrite", now called "core") was started from scratch using the MediaWiki API. The developers of Pywikibot have decided to stop supporting the compat version of Pywikibot due to bad performance and architectural errors that make it hard to update, compared to core. If you are using pywikibot compat it is likely your code will break due to upcoming MediaWiki API changes (e.g. T101524). It is highly recommended you migrate to the core framework. There is a migration guide, and please contact us if you have any problem.

There is an upcoming MediaWiki API breaking change that compat will not be updated for. If your bot's name is in this list, your bot will most likely break.

Thank you,
The Pywikibot development team, 19:30, 5 June 2015 (UTC)

Bijwonen uitreiking Erasmusprijs[bronkode bewarken]

Excuses voor het Nederlands.
Gefeliciteerd met de Erasmusprijs! Op woensdag 25 november 2015 reikt de Koning de Erasmusprijs uit aan vertegenwoordigers van de internationale Wikipediagemeenschap. Het winnen van de Erasmusprijs is een erkenning voor het werk van alle Wikipedianen wereldwijd.
Tijdens de uitreiking van de Erasmusprijs kan een afvaardiging van Wikipedia-bewerkers aanwezig zijn als toeschouwer. De Stichting Praemium Erasmianum (SPE) heeft aan de Vereniging Wikimedia Nederland (WMNL) gevraagd om een lijst van zestig in Nederland of België woonachtige Wikipedianen. We willen de hulp van de Wikipedia-gemeenschap inroepen bij het vaststellen van deze lijst. Op basis van welke criteria moet worden bepaald welke Wikipedianen door de SPE kunnen worden uitgenodigd? Graag reageren op: Wikipedia:Uitreiking Erasmusprijs. FrankTMeijer (overleg) 22:18, 10 jun 2015 (CEST)

Oppeln[bronkode bewarken]

Hi. Please check the grammar, I'm not sure if it's correct. I'm also not sure if Opole is not more common (as in Standard Dutch). Peter238 (overleg) 14:31, 11 jun 2015 (CEST)

VisualEditor News #3—2015[bronkode bewarken]

12:44, 13 jun 2015 (CEST)

VisualEditor News #3—2015[bronkode bewarken]

14:32, 13 jun 2015 (CEST)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (June 2015)[bronkode bewarken]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

Today The Wikipedia Library announces signups for more free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • Taylor & Francis — academic publisher of journals. The pilot includes two subject collections: Arts & Humanities and Biological, Environment & Earth Sciences. (30 accounts)
 • World Bank eLibrary — digital platform containing all books, working papers, and journal articles published by the World Bank from the 1990s to the present. (100 accounts)
 • AAAS — general interest science publisher, who publishes the journal Science among other sources (50 accounts)

New French-Language Branch!

 • Érudit (en Francais) — Érudit is a French-Canadian scholarly aggregator primarily, humanities and social sciences, and contains sources in both English and French. Signups on both English and French Wikipedia (50 accounts).
 • Cairn.info (en Francais) — Cairn.info is a Switzerland based online web portal of scholarly materials in the humanities and social sciences. Most sources are in French, but some also in English. Signups on both English and French Wikipedia (100 accounts).
 • L'Harmattan — French language publisher across a wide range of non-fiction and fiction, with a strong selection of francophone African materials (1000 accounts).

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including an expansion of accounts for Royal Society journals and remaining accounts on Project MUSE, JSTOR, DeGruyter, Highbeam Newspapers.com and British Newspaper Archive. If you have suggestions for journals or databases we should seek access to make a request! Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 22:08, 15 June 2015 (UTC)

We need your help! Help coordinate Wikipedia Library's account distribution and global development! Please join our team at our new coordinator signup.
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List

HTTPS[bronkode bewarken]

00:00, 20 jun 2015 (CEST)

WCN[bronkode bewarken]

Beste mensen, er is weer een oproep sprekers voor de WCN. De Wikimedia Conferentie Nederland vindt op zaterdag 28 november 2015 plaats, op de bekende locatie Meeting Plaza in Utrecht. Het is dé gelegenheid om over Wikipedia, vrije kennis en onze andere onderwerpen te praten. We zullen in het programma weer verschillende tracks in het programma hebben, en gaan mensen mét 'wiki-achtergrond' maar ook zónder aantrekken. Dus - als je een idee hebt, mail graag naar het adres in de oproep. Ziko (overleg)

Bijwonen uitreiking Erasmusprijs - inschrijving geopend[bronkode bewarken]

Twee weken geleden hebben we via de kroeg jullie hulp gevraagd bij het samenstellen van de uitnodigingslijst voor de uitreiking van de Erasmusprijs. Hartelijk dank voor jullie zeer welkome inbreng in de discussie. De inschrijving voor de feestelijke opening is inmiddels geopend. Iedereen die wil kan zich aanmelden via een openbare inschrijflijst of via Wikipedia e-mail. Zie voor meer informatie de projectpagina. Hartelijke groet FrankTMeijer (overleg) 21:14, 23 jun 2015 (CEST)

Artikelantallen naor dialektgroep (juli 2015)[bronkode bewarken]

Antal artikels naor dialektgroep:

 1. Tweants: 1.001
 2. Achterhooks: 820
 3. West-Veluws: 719
 4. Grunnegs: 520
 5. Stellingwarfs: 516
 6. Drèents: 418
 7. Sallaands: 270
 8. Oost-Veluws: 222
 9. Urkers: 20
 10. Oostfreisk: 8
 11. Graofschopper plat: 2
 12. Eemslaands: 1
 13. Spraoke onbekend: 1

Meeste artikels derbie (sinds febrewaori 2015):

 1. Tweants: +110 (1 plekke estegen)
 2. Oost-Veluws: +68 (4 plekken estegen)
 3. West-Veluws: +61 (liek ebleven)
 4. Sallaans: +12 (3 plekken ezakt)
 5. Stellingwarfs: +12 (1 plekke estegen)
 6. Drèents: 11 (3 plekken estegen)
 7. Urkers: +3 (1 plekke estegen)
 8. Grunnegs: 0 (4 plekken ezakt)
 9. Achterhooks: -1 (5 plekken ezakt)

Antekeningen:

 • Veur t eerst sinds september 2012 bin der (in de periode vanof febrewaori 2015) 11 nieje Drentse artikels bie-ekeumen.
 • t Twents is de duzend artikels veurbie, en steet op de eerste plekke.
 • t Oost-Veluws hef nao t Twents de meeste artikels derbie ekregen.
 • t Achterhoeks boert achteruut, en hef 1 artikel minder as bie de veurige telling.
 • Groningen is effen op vakansie went daor hebben gien nieje artikels eschreven.
 • Niet alle artikels op disse wiki staon in-edeeld in n dialektgroep (jaortallen enz. niet).

Groetnis Servien (overleg) 19:08, 12 jul 2015 (CEST)

Proposal to create PNG thumbnails of static GIF images[bronkode bewarken]

The thumbnail of this gif is of really bad quality.
How a PNG thumb of this GIF would look like

There is a proposal at the Commons Village Pump requesting feedback about the thumbnails of static GIF images: It states that static GIF files should have their thumbnails created in PNG. The advantages of PNG over GIF would be visible especially with GIF images using an alpha channel. (compare the thumbnails on the side)

This change would affect all wikis, so if you support/oppose or want to give general feedback/concerns, please post them to the proposal page. Thank you. --McZusatz (talk) & MediaWiki message delivery (overleg) 07:07, 24 jul 2015 (CEST)

What does a Healthy Community look like to you?[bronkode bewarken]

Community Health Cover art News portal.png

Hi,
The Community Engagement department at the Wikimedia Foundation has launched a new learning campaign. The WMF wants to record community impressions about what makes a healthy online community. Share your views and/or create a drawing and take a chance to win a Wikimania 2016 scholarship! Join the WMF as we begin a conversation about Community Health. Contribute a drawing or answer the questions on the campaign's page.

Why get involved?[bronkode bewarken]

The world is changing. The way we relate to knowledge is transforming. As the next billion people come online, the Wikimedia movement is working to bring more users on the wiki projects. The way we interact and collaborate online are key to building sustainable projects. How accessible are Wikimedia projects to newcomers today? Are we helping each other learn?
Share your views on this matter that affects us all!
We invite everyone to take part in this learning campaign. Wikimedia Foundation will distribute one Wikimania Scholarship 2016 among those participants who are eligible.

More information[bronkode bewarken]


Happy editing!

MediaWiki message delivery (overleg) 01:42, 1 aug 2015 (CEST)

Wikidata: Access to data from arbitrary items is coming[bronkode bewarken]

(Sorry for writing in English)

When using data from Wikidata on Wikipedia and other sister projects, there is currently a limitation in place that hinders some use cases: data can only be accessed from the corresponding item. So, for example, the Wikipedia article about Berlin can only get data from the Wikidata item about Berlin but not from the item about Germany. This had technical reasons. We are now removing this limitation. It is already done for many projects. Your project is one of the next ones. We will roll out this feature here on August 12.

We invite you to play around with this new feature if you are one of the people who have been waiting for this for a long time. If you have technical issues/questions with this you can come to d:Wikidata:Contact the development team.

A note of caution: Please be careful with how many items you use for a single page. If it is too many pages, loading might get slow. We will have to see how the feature behaves in production to see where we need to tweak and how.

How to use it, once it is enabled:

Cheers Lydia Pintscher MediaWiki message delivery (overleg) 19:46, 3 aug 2015 (CEST)

Wikidata: Access to data from arbitrary items is here[bronkode bewarken]

VisualEditor News #4—2015[bronkode bewarken]

Elitre (WMF), 00:28, 15 aug 2015 (CEST)

How can we improve Wikimedia grants to support you better?[bronkode bewarken]

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Hello,

The Wikimedia Foundation would like your feedback about how we can reimagine Wikimedia Foundation grants, to better support people and ideas in your Wikimedia project. Ways to participate:

Feedback is welcome in any language.

With thanks,

I JethroBT (WMF), Community Resources, Wikimedia Foundation.

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) through MediaWiki message delivery. 01:08, 19 aug 2015 (CEST)

Introducing the Wikimedia public policy site[bronkode bewarken]

Hi all,

We are excited to introduce a new Wikimedia Public Policy site. The site includes resources and position statements on access, copyright, censorship, intermediary liability, and privacy. The site explains how good public policy supports the Wikimedia projects, editors, and mission.

Visit the public policy portal: https://policy.wikimedia.org/

Please help translate the statements on Meta Wiki. You can read more on the Wikimedia blog.

Thanks,

Yana and Stephen (Talk) 20:12, 2 sep 2015 (CEST)

(Sent with the Global message delivery system)

Open call for Individual Engagement Grants[bronkode bewarken]

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Greetings! The Individual Engagement Grants program is accepting proposals until September 29th to fund new tools, community-building processes, and other experimental ideas that enhance the work of Wikimedia volunteers. Whether you need a small or large amount of funds (up to $30,000 USD), Individual Engagement Grants can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.

Thanks,

I JethroBT (WMF), Community Resources, Wikimedia Foundation. 22:52, 4 sep 2015 (CEST)

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) (talk) through MediaWiki message delivery.

Open call for Individual Engagement Grants[bronkode bewarken]

My apologies for posting this message in English. Please help translate it if you can.

Greetings! The Individual Engagement Grants program is accepting proposals until September 29th to fund new tools, community-building processes, and other experimental ideas that enhance the work of Wikimedia volunteers. Whether you need a small or large amount of funds (up to $30,000 USD), Individual Engagement Grants can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.

Thanks,

I JethroBT (WMF), Community Resources, Wikimedia Foundation. 23:56, 4 sep 2015 (CEST)

(Opt-out Instructions) This message was sent by I JethroBT (WMF) (talk) through MediaWiki message delivery.

Online training Nedersaksies?[bronkode bewarken]

Moi leu, Ene van de beheerders op wiksionary (Zylbath) vroog mi'j of der n training veur et Nedersaksies op et web besteet: https://nds.wiktionary.org/wiki/Bruker_Diskuschoon:Droadnaegel#Nedersaksies_leren . Hee kent zelf al good noord Platduuts, maor wil ok nds-nl leren. Ik hebbe wat ezocht, maor neet al te völle evonden (slecht natuurlik!). Ku'w m nog wat wieterhelpen? Wet i'jleu nog wat? Droadnaegel (overleg) 22:48, 6 sep 2015 (CEST)

Hee kan hier gratis een profieleken anleggen en en zo trad vuur trad disse wöardelieste oet den kop learen. http://www.memrise.com/courses/english/?q=Tweants Woolters (overleg) 10:11, 7 sep 2015 (CEST)
Mooi, bedankt. Ik zal et em deurgevven. Droadnaegel (overleg) 18:38, 7 sep 2015 (CEST)

New Wikipedia Library Database Access (September 2015)[bronkode bewarken]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • EBSCOHost - this is one of our largest access donations so far: access to a wide variety of academic, newspaper and magazine sources through their Academic Search Complete, Business Source Complete and MasterFILE Complete
 • Newspaperarchive.com - historical newspapers from the United States, Canada, UK and 20 other countries, and includes an Open Access "clipping" feature (1000 accounts)
 • IMF Elibary- a digital collection of the IMF's reports, studies and research on global economics and development (50 accounts)
 • Sabinet - one of the largest African digital publishers, based in South Africa, with a wide range of content in English and other European and African languages (10 accounts)
 • Numérique Premium - a French language social science and humanities ebook database, with topical collections on a wide range of topics (100)
 • Al Manhal - an Arabic and English database with a wide range of sources, largely focused on or published in the Middle East (60 accounts)
 • Jamalon - an Arabic book distributor, who is providing targeted book delivery to volunteers (50 editors)

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including expanded accounts for Elsevier ScienceDirect, British Medical Journal and Dynamed and additional accounts for Project MUSE, DeGruyter, Newspapers.com, Highbeam and HeinOnline. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 19:42, 16 September 2015 (UTC)

We need help! Help us coordinate Wikipedia Library's distribution of accounts, communication of access opportunities and more! Please join our team at our new coordinator signup.
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Only one week left for Individual Engagement Grant proposals![bronkode bewarken]

(Apologies for using English below, please help translate if you are able.)

There is still one week left to submit Individual Engagement Grant (IEG) proposals before the September 29th deadline. If you have ideas for new tools, community-building processes, and other experimental projects that enhance the work of Wikimedia volunteers, start your proposal today! Please encourage others who have great ideas to apply as well. Support is available if you want help turning your idea into a grant request.

I JethroBT (WMF), Community Resources 23:01, 22 sep 2015 (CEST)

Reimagining WMF grants report[bronkode bewarken]

(My apologies for using English here, please help translate if you are able.)

Last month, we asked for community feedback on a proposal to change the structure of WMF grant programs. Thanks to the 200+ people who participated! A report on what we learned and changed based on this consultation is now available.

Come read about the findings and next steps as WMF’s Community Resources team begins to implement changes based on your feedback. Your questions and comments are welcome on the outcomes discussion page.

With thanks, I JethroBT (WMF) 18:56, 28 sep 2015 (CEST)

VisualEditor News #5—2015[bronkode bewarken]

Elitre (WMF), 19:17, 30 okt 2015 (CET)

Community Wishlist Survey[bronkode bewarken]

Community Tech Team via MediaWiki message delivery (overleg) 22:57, 9 nov 2015 (CET)

Wikimania 2016 scholarships ambassadors needed[bronkode bewarken]

Hello! Wikimania 2016 scholarships will soon be open; by the end of the week we'll form the committee and we need your help, see Scholarship committee for details.

If you want to carefully review nearly a thousand applications in January, you might be a perfect committee member. Otherwise, you can volunteer as "ambassador": you will observe all the committee activities, ensure that people from your language or project manage to apply for a scholarship, translate scholarship applications written in your language to English and so on. Ambassadors are allowed to ask for a scholarship, unlike committee members.

Wikimania 2016 scholarships subteam 11:48, 10 nov 2015 (CET)

Wikiproject Erasmusprijswinnaars[bronkode bewarken]

Beste allemaal,

Wikipedia heeft de Erasmusprijs 2015 gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of instellingen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan cultuur, samenleving, of sociale wetenschappen. De koning van Nederland reikt op 25 november de prijs uit. Dit zal media aandacht opleveren en hopelijk nieuwe vrijwilligers opleveren. Voor de uitreiking willen we graag artikels over vorige winnaars van de Erasmusprijs schrijven en verbeteren. Alle 80 winnaars zouden voldoende relevant moeten zijn voor een artikel.

Doe ook mee met het project, en help ons om artikels te schrijven voor onze mede-laureaten.

Met vriendelijke groet, FrankTMeijer en Taketa (overleg) 18:18, 12 nov 2015 (CET)

Go(i)nte[bronkode bewarken]

Moi lu,

kent d'r iene de uutroep 'gonte' of 'gointe', en zo ja, wat veur betiekenis hef die veur oe? Ni'jluuseger (overleg) 00:09, 16 nov 2015 (CET)

Eeh Luusken, det is lange leden. Ik kenne et neet. In wat vuur geleagenheden keump dit vuur? Woolters (overleg) 13:09, 16 nov 2015 (CET)
't Betiekent zowat as 'gut(tegut)', 'tjee', of ok vertedernd 'ach toch' (zoas 'shame' in Zuud-Afrikaans Engels). Vaak in: "Ach gonte wat is 't wat." Eufemiserend of-eleid van 'God', zol ik denken. Ik wolle weten as 't iets particuliers was van wijlen mien Zuudveneger oma of algemiener. Ni'jluuseger (overleg) 20:23, 20 nov 2015 (CET)

Harassment consultation[bronkode bewarken]

Please help translate to your language

The Community Advocacy team the Wikimedia Foundation has opened a consultation on the topic of harassment on Meta. The consultation period is intended to run for one month from today, November 16, and end on December 17. Please share your thoughts there on harassment-related issues facing our communities and potential solutions. (Note: this consultation is not intended to evaluate specific cases of harassment, but rather to discuss the problem of harassment itself.)

Regards, Community Advocacy, Wikimedia Foundation

Your input requested on the proposed #FreeBassel banner campaign[bronkode bewarken]

This is a message regarding the proposed 2015 Free Bassel banner. Translations are available.

Hi everyone,

This is to inform all Wikimedia contributors that a straw poll seeking your involvement has just been started on Meta-Wiki.

As some of your might be aware, a small group of Wikimedia volunteers have proposed a banner campaign informing Wikipedia readers about the urgent situation of our fellow Wikipedian, open source software developer and Creative Commons activist, Bassel Khartabil. An exemplary banner and an explanatory page have now been prepared, and translated into about half a dozen languages by volunteer translators.

We are seeking your involvement to decide if the global Wikimedia community approves starting a banner campaign asking Wikipedia readers to call on the Syrian government to release Bassel from prison. We understand that a campaign like this would be unprecedented in Wikipedia's history, which is why we're seeking the widest possible consensus among the community.

Given Bassel's urgent situation and the resulting tight schedule, we ask everyone to get involved with the poll and the discussion to the widest possible extent, and to promote it among your communities as soon as possible.

(Apologies for writing in English; please kindly translate this message into your own language.)

Thank you for your participation!

Posted by the MediaWiki message delivery 21:47, 25 November 2015 (UTC) • TranslateGet help

Community Wishlist Survey[bronkode bewarken]

MediaWiki message delivery (overleg) 15:38, 1 des 2015 (CET)

Community Wishlist Survey[bronkode bewarken]

MediaWiki message delivery (overleg) 08:04, 4 des 2015 (CET)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (December 2015)[bronkode bewarken]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for, free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for new accounts and research materials from:

 • Gale - multidisciplinary periodicals, newspapers, and reference sources - 10 accounts
 • Brill - academic e-books and journals in English, Dutch, and other languages - 25 accounts
 • Finnish Literature Society (in Finnish)
 • Magiran (in Farsi) - scientific journal articles - 100 articles
 • Civilica (in Farsi) - Iranian journal articles, seminars, and conferences - 50 accounts

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including EBSCO, DeGruyter, and Newspaperarchive.com. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 01:01, 11 December 2015 (UTC)

Help us a start Wikipedia Library in your language! Email us at wikipedialibrary@wikimedia.org
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Get involved in Wikipedia 15![bronkode bewarken]

This is a message from the Wikimedia Foundation. Translations are available.

International-Space-Station wordmark blue.svg

As many of you know, January 15 is Wikipedia’s 15th Birthday!

People around the world are getting involved in the celebration and have started adding their events on Meta Page. While we are celebrating Wikipedia's birthday, we hope that all projects and affiliates will be able to utilize this celebration to raise awareness of our community's efforts.

Haven’t started planning? Don’t worry, there’s lots of ways to get involved. Here are some ideas:

Everything is linked on the Wikipedia 15 Meta page. You’ll find a set of ten data visualization works that you can show at your events, and a list of all the Wikipedia 15 logos that community members have already designed.

If you have any questions, please contact Zachary McCune or Joe Sutherland.

Thanks and Happy nearly Wikipedia 15!
-The Wikimedia Foundation Communications team

Posted by the MediaWiki message delivery, 21:59, 18 des 2015 (CET) • Please help translate to your languageHulpe en kontakt

VisualEditor News #6—2015[bronkode bewarken]

Elitre (WMF), 01:06, 25 des 2015 (CET)

Wikimania 2016 Scholarships - Deadline soon![bronkode bewarken]

Please help translate to your language

A reminder - applications for scholarships for Wikimania 2016 in Esino Lario, Italy, are closing soon! Please get your applications in by January 9th. To apply, visit the page below:

Patrick Earley (WMF) via MediaWiki message delivery (overleg) 02:49, 5 jan 2016 (CET)

2016 WMF Strategy consultation[bronkode bewarken]

Please help translate to your language

Hello, all.

The Wikimedia Foundation (WMF) has launched a consultation to help create and prioritize WMF strategy beginning July 2016 and for the 12 to 24 months thereafter. This consultation will be open, on Meta, from 18 January to 26 February, after which the Foundation will also use these ideas to help inform its Annual Plan. (More on our timeline can be found on that Meta page.)

Your input is welcome (and greatly desired) at the Meta discussion, 2016 Strategy/Community consultation.

Apologies for English, where this is posted on a non-English project. We thought it was more important to get the consultation translated as much as possible, and good headway has been made there in some languages. There is still much to do, however! We created m:2016 Strategy/Translations to try to help coordinate what needs translation and what progress is being made. :)

If you have questions, please reach out to me on my talk page or on the strategy consultation's talk page or by email to mdennis@wikimedia.org.

I hope you'll join us! Maggie Dennis via MediaWiki message delivery (overleg) 20:06, 18 jan 2016 (CET)

Lower Saxon is missing[bronkode bewarken]

Lower Saxon is missing from this page:
https://meta.wikimedia.org/wiki/There_is_also_a_Wikipedia_in_your_language
More than 100 languages are now listed.
Thank you, Varlaam (overleg) 00:32, 31 jan 2016 (CET)

Banaantjes[bronkode bewarken]

Waarom zouden bananen blauw zijn?

Ik denk dat 't te maken heeft met de weersomstandigheden. Is de rest van de wereld 't daarmee eens?

Names of Oceanic countries in nds-nl[bronkode bewarken]

First of all, sorry for writing in English...

At pt.wikt we would like to write a template listing all the Oceanic countries in nds-nl. We already have these (taken from the article on Australia here on this Wikipedia):

 • Australië
 • Indonesië
 • Oost-Timor
 • Papoea Ni'j Guinea
 • Solomon Eilanden
 • Vanuatu
 • Ni'j Kalledonië
 • Ni'j-Zeelaand

Would someone be kind enough to list the many other missing countries? Or pointing me to web sites where I can find them?

Thanks in advance for any help you may provide.

ValJor (overleg) 00:24, 7 feb 2016 (CET)

Completion suggestor[bronkode bewarken]

- User:CKoerner (WMF) (talk) 00:09, 8 mrt 2016 (CET)

Reisbeurzen voor deelname aan Wikimania 2016[bronkode bewarken]

Wikimania, de jaarlijkse bijeenkomst van de wereldwijde Wikimedia-beweging, is dit jaar van 24 tot 26 juni in Esino Lario, Italië. Wikimedia Nederland stelt weer reisbeurzen ter beschikking voor actieve leden van de gemeenschap. Meer informatie over aanvraag en toekenning van deze reisbeurzen is te vinden op deze pagina. SRientjes (overleg) 13:30, 15 mrt 2016 (CET)

New Wikipedia Library Accounts Available Now (March 2016)[bronkode bewarken]

Apologies for writing in English. Please help translate to your language

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing signups today for free, full-access accounts to published research as part of our Publisher Donation Program. You can sign up for access to research materials from:

 • Cambridge University Press - a major publisher of academic journals and e-books in a variety of subject areas. Access includes both Cambridge Journals Online and Cambridge Books. 25 accounts.
 • Alexander Street Academic Video Online - a large academic video collection good for a wide range of subjects, including news programs (such as PBS and BBC), music and theatre, lectures and demonstrations, and documentaries. 25 accounts.
 • Baylor University Press - a publisher of academic e-books primarily in religious studies and the humanities. 50 accounts.
 • Future Science Group - a publisher of medical, biotechnological and scientific research. 30 accounts.
 • Annual Reviews - a publisher of review articles in the biomedical sciences. 100 accounts.
 • Miramar Ship Index - an index to ships and their histories since the early 19th century. 30 accounts.

Non-English

 • Noormags - Farsi-language aggregator of academic and professional journals and magazines. 30 accounts.
 • Kotobna - Arabic-language ebook publishing platform. 20 accounts.

Expansions

 • Gale - aggregator of newspapers, magazines and journals. 50 accounts.
 • Elsevier ScienceDirect - an academic publishing company that publishes medical and scientific literature. 100 accounts.

Many other partnerships with accounts available are listed on our partners page, including Project MUSE, De Gruyter, EBSCO, Newspapers.com and British Newspaper Archive. Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: sign up today!
--The Wikipedia Library Team 21:30, 17 mrt 2016 (CET)


You can host and coordinate signups for a Wikipedia Library branch in your own language. Please contact Ocaasi (WMF).
This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

10 years Nedersaksiese Wikipedia[bronkode bewarken]

Hi users of Nedersaksiese Wikipedia. E few days ago on 25 March Nedersaksiese Wikipedia got ten years old. Congratulations from Alemannic Wikipedia! --Holder (overleg) 08:56, 30 mrt 2016 (CEST)

Daanksweard Holder! Dankeschön! Woolters (overleg) 09:45, 30 mrt 2016 (CEST)

Open Call for Individual Engagement Grants[bronkode bewarken]

IEG barnstar 2.png

Please help translate to your language:

Greetings! The Individual Engagement Grants (IEG) program is accepting proposals until April 12th to fund new tools, research, outreach efforts, and other experiments that enhance the work of Wikimedia volunteers. Whether you need a small or large amount of funds (up to $30,000 USD), IEGs can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.

With thanks, I JethroBT (WMF) 17:47, 31 mrt 2016 (CEST)

Server switch 2016[bronkode bewarken]

The Wikimedia Foundation will be testing its newest data center in Dallas. This will make sure Wikipedia and the other Wikimedia wikis can stay online even after a disaster. To make sure everything is working, the Wikimedia Technology department needs to conduct a planned test. This test will show whether they can reliably switch from one data center to the other. It requires many teams to prepare for the test and to be available to fix any unexpected problems.

They will switch all traffic to the new data center on Tuesday, 19 April.
On Thursday, 21 April, they will switch back to the primary data center.

Unfortunately, because of some limitations in MediaWiki, all editing must stop during those two switches. We apologize for this disruption, and we are working to minimize it in the future.

You will be able to read, but not edit, all wikis for a short period of time.

 • You will not be able to edit for approximately 15 to 30 minutes on Tuesday, 19 April and Thursday, 21 April, starting at 14:00 UTC (15:00 BST, 16:00 CEST, 10:00 EDT, 07:00 PDT).

If you try to edit or save during these times, you will see an error message. We hope that no edits will be lost during these minutes, but we can't guarantee it. If you see the error message, then please wait until everything is back to normal. Then you should be able to save your edit. But, we recommend that you make a copy of your changes first, just in case.

Other effects:

 • Background jobs will be slower and some may be dropped.

Red links might not be updated as quickly as normal. If you create an article that is already linked somewhere else, the link will stay red longer than usual. Some long-running scripts will have to be stopped.

 • There will be a code freeze for the week of 18 April.

No non-essential code deployments will take place.

This test was originally planned to take place on March 22. April 19th and 21st are the new dates. You can read the schedule at wikitech.wikimedia.org. They will post any changes on that schedule. There will be more notifications about this. Please share this information with your community. /User:Whatamidoing (WMF) (talk) 00:07, 18 apr 2016 (CEST)

Wikipedia to the Moon[bronkode bewarken]

Hello! Sorry that this is in English only, but we are using village pump messaging in order to reach as many language communities as possible. Wrong page? Please fix it here.

This is an invitation to all Wikipedians: Wikimedia Deutschland has been given data space to include Wikipedia content in an upcoming mission to the Moon. (No joke!) We have launched a community discussion about how to do that, because we feel that this is for the global community of editors. Please, join the discussion on Meta-Wiki (and translate this invitation to your language community)! Best, Moon team at Wikimedia Deutschland 17:35, 21 apr 2016 (CEST)

Hartog of hertog?[bronkode bewarken]

Wat zo'j eerder zegen hartog of hertog? Ik kan gien bronnen vienen, mer veur mien geveul zo'k eerder hartog gebruken. Hoe is dat bie joe in t plat? Servien (overleg) 15:24, 19 mei 2016 (CEST)