Rocksteady

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy

Rocksteady is nen jamaikaansken musikstyl den untstünd rund 1966. Et kan eseen worden as nen tüskenförm tüsken ska en reggae. Et hevt byvöärbeyld et wat trågere tempo van reggae en ne wat ritmiskere bas, mär noch nit de kenmarkende bubble in et örgel. Dårümme hevt et mangs 'n wat hölteriger karakter as reggae. De eyrste upnames hebbet vake ouk noch et sleapende akkoord in de nåpik nå den eyrsten tel.

Döärdat et tempo vöördan laeger wör, kreagen basgitaristen en tuutsenisten meyr kans üm med verskillende ritmes te ekspirimenteren. In ska sat vake nen jazz-achtigen loupenden bas up yderen tel. Döärdat blåsers ouk nit altyd meyr nöydig warren, versköäv den andacht når de baslyne, den as döär ne gitaar in edempede plükkestyl evolged wör. 'n Antal baslynen sint in latere reggae weader bruked en geldet nu as klassike löypkes. De blåsers, dee as in ska noch sowat altyd nå den tel medpikkeden, bleaven in rocksteady vaker stille üm enkel rund höyvdtema's med te spöälen of üm körte teagenmelodyen te spöälen. Wat tekst angeyt sint de meyste rocksteadynummers leevdesleedkes.

Rocksteady kan meyr as oavergangstyd eseen worden. Vöäle jamaikaanske musikanten sint egån van ska, når rocksteady, når reggae en holdet nit echt eynen styl an. De bekendsten warren dårin de Wailers (Bob Marley, Peter Tosh en Bunny Wailer), Desmond Dekker, Phyllis Dillon, Alton Ellis en Ken Booth. Bekende musikanten warren Jackie Mittoo, Lynn Taitt en Tommy McCook. Andere bekende sanggrupen in et genre warren The Heptones, The Techniques, The Paragons.