Overleg:Arnold Rakers

Sydinhold wördt neet understöänd in andere språken.
Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy

Rakers zien Heimatideologie en kiek op de broederschop van Oost-Nederlaand en angrèenzend Duutslaand[bronkode bewarken]

Broersma schrif in zien proefschrift (2005): "Dat Rakers op het dialect van zijn geboorteomgeving promoveerde, was niet vreemd. Al vroeg in zijn leven ontwikkelde hij er een warme belangstelling voor. Deze belangstelling kreeg geleidelijk een ideologische ondertoon: die van de in nazi-Duitsland verkondigde ‘Heimat-ideologie’. Rakers raakte zeer gegrepen door deze ideologie".

Wiederop haalt e Rakers an, die eschreven had: 'Und darum erinnern wir uns an das Wort von Wilhelm Heinrich Riehl, das über Deutsche und Niederländer schrieb: "Nicht die Natur hat uns getrennt, sondern die Politik. [...]"'. Broersma's commentaor hierop: "Zie voor de Nederduits-Nederlandse eenheidsgedachte gedurende de nazi-tijd en de betekenis van W.H. Riehls werk in dit verband: Schöffer, Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden".

En hij schrif: "Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Rakers' gedachtegang een opmerkelijke wending. Vanaf nu begon Rakers de Heimat te prediken als het middel bij uitstek om de verstoorde verhouding tussen Duitsland en Nederland te herstellen."

Broersma zien kiek is dus det Rakers een opportunist was die hiel best deur iene deure kun mit (aspecten van) 't nationaal-socialisme. Direct bewies zie ik daorveur niet in wat e schrif en anhaalt. Riehl leefde in de negentiende ieuw, niet in de nazi-tied. Lensing (2020) schrif aover Rakers zien De Junge Graofschup: "Für sie sei in der Heimatarbeit nicht die Pflege und Erforschung der Vergangenheit Mittelpunkt ihrer Tätigkeit, sondern der Versuch der Gestaltung in einem moderneren Sinne. Wir sehen weniger zurück als voraus. Bei dieser modernen Form der Heimatarbeit wollten sie ebenfalls die neuen Bürger aus den ehemaligen deutschen Osten mit einbinden".

Rakers zöcht dus een eigentiedse, inclusieve en niet töt de eigen 'stamme' beparkte invulling van 't begrip Heimat, een woord det nou ienmaol wel in 't Duuts en niet in 't Nederlaands bestiet. En Kloeke miende dan nog aover Rakers: "hij is altijd idealist geweest, begreep de oorlog evenmin als hij nu de daaruit ontstane haat begrijpt." Löwik (2003): "[Kloeke] vermeldde tevens [in een brief an Herman Bezoen] dat Rakers in de oorlog nooit met de nazi’s had gesympathiseerd." Ni'jluuseger (overleg) 00:40, 19 sep 2023 (CEST)Reageren[reageer]