Tweantse zegswiezen

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy

Dit oonderdeel is um te loatn zeen det Tweants vake aandere oetdrukkings hef as t Hollaands. ne letterlike oawerzetting van de volgende Hollaandse zinn is wal meugelik en korrekt, mear meesttieds wördt ekeuzn vuur n variaant den't hiereunter in t Tweants te leazn is. Zoo kan t Hollaandse "alles goed?" letterlik vertaald wordn noar "Alns good?", mear echt Tweants gebrok ne zegswieze zooas den hiereunter steet. Tukkers vertaalt disse zegswiezn vake rechtstreeks noar t Hollaands, woerduur at de Tweantismes ontstoat.

Wat van disse zegswiezen zeent ook in t Hollaands oawer te zetn, mer wordt lange nit zo vake gebroekt as in Tweante.

In t Nederlaands In t Tweants
Alles goed? Good te pas(se)? Nog n betjen goans? Wo(ge)döanig? Kö'j t volhooldn?
Als een idioot/zonder finesse Vuur gek en onwies
Ja, het gaat goed (Och), t geet (wal)
Afschaffen/afdanken * Der achterhen doon
Afscheidsgroet A'j zelf goat: (doot) heanig/kalm an. Ajuus.
As n aander geet: (vergett t) wierkomn (nit)!
Alles overhoop halen (om te zoeken) Alns oawer n kop trekn
Aandacht van de andere sekse krijgen Gesnoef um de dure hebn, geroek um t hoes kriegn
Aangeschoten zijn duzelig wean. Um könn vernemn.
Baldadig zijn (soms van alcohol) ral in t dak wean
Bekijk het maar! gedretn, loop hen drietn
Ben je doof? He'j t met de oorn? He'j zwil in de oorn?
Ben je wel goed bij je hoofd? Veult der oe s an/vuur
Bier drinken ene/n paar knöttern (doon). (Greune) pretpöalkes noar binn kaanteln.
Continue Too-, alverdan, niks as ... Non tooverdan = van non of an
Daar ben je de hele dag over aan t nadenken/mee bezig/aan het malen Det lig oe vuur de dure
Daar geloof ik niets van Doar wil ik neet an, (det) zal wal, joa dat zal, joa det mu'j ook wal rekn
Daar heb ik geen zin in/daar ben ik niet voor in de stemming Doar he'k de/n kop neet/nich noar stoan
Daar is hij wel even zoet mee Doar is'e nog wal eawn met oonder de pann
Daar kun je zeker van zijn Doar hoo'j nit achteran. Doar kö'j doonder op zegn. Doar kö'j gif op innemn
Daar moet je werk van maken / daar moet je mee naar de dokter Doar mu'j met gangs
Dan heb je enorm veel geluk gehad Dan ma'j oe nog wal in de haande wrievn
Dan is de fut eruit (moeheid) Dan geet oe t leampken oet
Dan zitten we in hetzelfde schuitje / dan zijn we het daarover eens Dan kö'w mekaar de haande doon
Dat doet me niks Det maakt mie niks oet
Dat heb je zelf in de hand Doar zi'j zelf bie
Dat gaat je mis hoor! Det vrös oe op n emmer!
Dat geeft niet/is niet erg Det heendert niks
Dat had je niet gedacht hè? Oo?
Dat had je nog niet achter mij gezocht, hè? Det ha'j mie nog nit oet de mouwe skodt, of wal?
Dat levert niet veel op (financieel) Doar kan n skossteen nit van rookn
Dat is aangetrouwde familie Dat is van de koolde kaante
Dat is een aardige man/vrouw (prettig in de omgang) Den kö'j (wal) good/(heel) best hebn
Dat is (geen) zwaar werk Dèt keump oew (nit) an de butte
Dat kan ik nog wel gebruiken Dèt kon miej wal pasn
Dat kun je direct merken (vaak alcohol) Det breg de boskop oawer.
Dat smaakt erg lekker Det kö'j best etn
dat soort dingen kun je het beste direkt afronden/oplossen Doar mu'j direks met ofkaartn.
Dat staat mij wel aan / dat lust ik wel. Dèt steet miej wal an, dèt mag ik wal liedn, dèt mag ik wal hebn van n dokter
Dat staat niemand in de weg/daar heeft niemand last van Det zit ginnen boer in t veanster
Dat vind ik eigenlijk mooier (bij keuze) Det veen'k feaitelik wal net zo mooi
De wind van voren krijgen n Schoer duur de bene kriegn, n board der of kriegn, de kaste oet ekeard kriegn
Denk erom! (waarschuwend, als in "als je het maar laat") Reknt dr op!
Die is niet goed ter been Den vaank ginnen haazn mear
Die verloochent zijn afkomst, die doet uit de hoogte Den hef zin hoesnommer vergetn, Den wil heugerder drietn as at he t gat hef zitn, Den hef zienn hoesbreef verleurn
Die zit goed in de slappe was Den zit good in de klamotn
Doe die deur dicht! Doot dee dure too/an/dichte, doot der de plaanke vuur!
Doorwerken! Dr an (met de lippe)!
Dronken zijn Dikke wean. de piepe strak hebn. mooi in n öllie wean. n sputter op hebn. zik bes eweard hebn. zoo dikke as doeznd man wean. hagelsteendikke wean. de hoed/peanze/koonte/bokse vol hebn. nen eande hen wean. in de gloria wean. Sjikker wean. De wearld vuur nen doedelzak anzeen.
Echt? dat meen je niet! Joa zeg e! ealke?
Een (stevige) aframmeling krijgen n (best) moal kläppe kriegn. n (best) moal op n balg/de hoed/de butte/um de kleampe/kop kriegn.
Een buffer hebben (soms financiëel) Wat vet op n pokkel hebn. Wat achter de haande hebn.
Een dutje doen (op de bank, vaak na werken of eten) Baankwoarkn. Baankzaakn doon.
Een grote boodschap moeten (op de WC) n ulk oet n strik haaln. n Stuk oet de rugge houwn.
Een huishouden van Jan Steen (veel kabaal en troep) n Ophoes
Een lage, afzakkende broek aanhebben De loch lege hebn hangn
Een rondje geven (in een café) Der ene in doon, der een oetgeavn, der nog ene op de laampe geetn
Een ruwe schatting maken Skaal 1 op t oge nemn/doon
Een sigaret rollen/roken (shag) eenn dreejn/daampn/in de fik stekn/in t verbaand doon/smookn. "segretjen doon?"
Een te vol glas/beker drinken krijgen n Rooms betn kriegn. (doar mu'j op de knene vuur)
Eerlijk verdelen De/te man de helfte
Eet eens een beetje door der zitt gin spiekers in! Lus iej t nit?
Eigenwijs/chagarijnig/tegendraads zijn Krang (in de kop) wean
Ergens op bezoek gaan Oarns anlegn (café), hen kuiern goan, der achterhen kiekn
Fijn/leuk Mooi
Fijn dat je er bent Wa'j der wal?
Ga zitten (uitnodigend) Zett oe, smiet oe daal, smiet oe van de been
Geen morele bezwaren hebben bij een immorele handeling of besluit Oargns niks bie hebn. (De katte van de buurn dood doon, doar har he niks bie.)
geloof je het zelf? (joa) det mu'j óók wal rekn!
Graag gedaan Doar zö'j t vuur hebn
Het heeft geen haast Dr is gin braand bie
Heb je daar wel geld genoeg voor? Kan dr det (nog) (wal) oet?
Heb je dat verdiend? Zit dr det an?
Heb je me begrepen? Heur iej?
Hebberig zijn De oogne nit vol hebn
Het bliksemt Ut löcht
Het blijft bij praatjes (maar er wordt geen actie ondernomen) t Geet met kuieren hen
Het is weer schoon/netjes t Is dr glad/kaant. Glad waark. Glattighead.
Het kan beter t Mag gin pochen liedn
Het ligt nooit aan hemzelf As nen boer nit kan zwemn (dan ligt t an t water)
Het moet niet gekker worden! Non mut t toch nit anhaaln!
Het regent zachtjes t Sputtert wat/iets/(n) luk.
Het was een kabaal/zooitje ongeregeld t Gung der of!
Het was er ontzettend druk Ze hungn dr met de bene oet. Iej konn dr oawer de köppe loopn. t Was dr zwart van t volk.
Het wat niet uit te houden/te verdragen t Was nit te doern
Hij begon zich toch enigszins zorgen te maken/te twijfelen aan zijn eigen gelijk Hee krabn zik toch wal eawn iets achter de oorn
Hij geloofde zijn eigen ogen niet De oogne kuuln um zowat oet n kop!
Hij ging tekeer Hee gung t an!
Hij heeft zijn krediet bij mij verspeeld Den hef t verdretn
Hij houdt je voor de gek (Hee) hef oe biej de bene. Hee hef oe bie n bok edoan. Hee hef oe in n tuk edretn. Hee stekt oe de gek an.
Hij heeft geen rooie cent Hee hef (nog) gin neagel um t gat te krabn. Hee hef gin duwel of dood. Hee is zo kaal as ne loes.
Hij heeft thuis niets te vertellen Hee wont dr bie in.
Hij heeft wel vaker plannen (waar niks van komt) Hee hef wal mear bie n eande
Hij is een binnenvetter Hee vret t op
Hij is van een koude kermis thuis gekomen Hee hef der zik bes met in n kul ebetn, hee hef dr zik (döanig/aakelig) op verkekn
Hij kon zich niet meer inhouden (bij kwaadheid) Doo leup um n kop oawer
Hij neemt altijd onnavolgbare besluiten Doar kö'j niks van noaverteln
Hij reed ontzettend hard Hee jaagn de leu de vooln oet de bokse
Hij schaamt zich daarvoor Det wil he nit weetn
Hij stelt altijd vragen als het antwoord al is gegeven Hee slöp aait achterin
Hij vertrok met grote haast Hee leup t kezien dr zowat oet
Hij werd woest/laaiend Hee wör gék in de kop!
Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Wo(döanig) he'j dr det non wier met ehad?
Hoezo? Wat dan?
Honger hebben Wal wat lustn
Houdt je grote mond! Lippe! Lip hooldn!
Iemand('s werk) controleren Eenn dr achter kiekn (bv. in de bookhoolding). t Spul nog es noaloopn.
Iemand eens goed de waarheid vertellen (op z'n donder geven) Eenn es fleenk de wacht anzegn, eenn n skoer deur de beenn gevn
Iemand met opzet chagerijnig maken, opstoken Eenn dr ne kolle oonder doon.
Iemand naar de mond praten Met enen hénkuieren. Enen der suker an doon
Iemand plagen/uitdagen jenn. stokkern. stangn.
Iemand opdrijven Eenn in n daamp jaagn
Iemand vertelde mij... Der verteln/verniejn der miej ene. Ik wör van ene gewoar...
Iets drinken na het eten Nen natn der oawerhen smietn
Iets met iemand overleggen Wat met ene in de negosie hebn/wat met ene beköjern
Iets op het laatste moment annuleren/afzeggen t Gat vuur n bos/toen dreein/trekn
Iets te weten komen Oargns locht van kriegn, oargns wat van metkriegn
Iets van plan zijn Wat in t zinne/de musse hebn
Ik bedoel maar/Dat dacht ik ook! Oh!, of nit dan?
Ik ben aangekomen (gewicht) Ik bin egröaid/greuid
Ik ben doodop Ik knappe zowat of bie de eankels
Ik ben er erg blij mee/aan gehecht Ik bin dr naar/onmeundig wies met
Ik ben werkeloos Ik bin bie de dure/t hoes/de kökken
Ik ga slapen Ik legge/strekke mie, ik goa der hen, ik kroep in de val, ik goa daal, ik goa achteroaver stoan
Ik heb er nu geen tijd voor Ik kan t nit wochen
Ik mag hem niet zo Bestn kearl, mos allene karbiet lustn. doar he'k t neet zoo op zitn. Den he'k neet hoge zitn.
Ik heb uw e-mail ontvangen De doewe hef dr ewest.
Ik verloor de controle t Kuln miej, t köm mie an t kuln
Ik zal er eens even naar informeren Ik zal (der) es eawn (noar) goan heurn
Ik regel dat wel Doar goa ik achteran
In orde maken/klaarmaken (ook eten)/voor elkaar krijgen terechte maakn/kriegn
Ingespannen zwaar werk doen worseln, pokkeln, klein, andamn, torn, marteln.
Je aanwezigheid is niet gewenst Goat op n pot/t dak zitn, goat hen, goa mar weer verdan
Je bent flink te laat! Ko'j t veendn? Iej beent mooi op tied. He'j n sloap oet?
Je moest je diep schamen! Iej zoln oe de oogne oet n kop skaamn
Je moet geduld hebben Hef oew moo oe gin poesn eleard?
Je moet geen twee dingen tegelijk willen Iej mut nich poesn en mel in de mond hoaln
Je moet minder gaan werken/rustiger aan gaan doen (doktersadvies) Iej mut de batse half invetn.
Je moet nodig naar de kapper Iej loopt met de seantn van n kapper/n skearbaas in n tuk/de taske
Je niet lekker voelen/een kater hebben Slecht (te passe) wean, sloerig in n rèkkerd/rakkerd wean, ral in n balg wean, todderig wean*. Ropperig in de hoed wean *
Kantje boord Met de biln an mekaar
Kijk eens wie we daar hebben! Hier!
Kleren binnenstebuiten aantrekken Kleare krang-um(me) andoon
Kom op (we gaan) Alló, allò, vie trapt/treat um an, vie pakt t an. Vie pakt de paling in. vie goat verdan
Komt er nog wat van? Wat ha'j dr van edacht? Vandage nog?
Lachen als een boer met kiespijn Lachn as nen sik in de braandnetteln
Lekker Nét/óók zo fein.
Lol hebben Wil(le)/schik hebn
Beheers je het apparaat/Weet je hoe het werkt? Kö'j der met (gewordn)?
Met heel veel woorden enorme onzin kunnen vertellen Köjern zo at t ne koo oet t gat vaalt
Moe zijn Ut der an hebn, de knoln op hebn, n tank löag hebn, de pinne lös hebn,
Naar huis gaan Op de kökn op-an goan, t op t hoes an hoaldn, noar hoes op an
Nu gaan we wat beleven! Non he'j t skoap an t drietn! Non geet t sköapeskearn an!
Nu gaat het beginnen! Doar geet t hen. Loat goan!
Nu moet je een keus maken An of van! Drietn of van n pot of
Nu moet hij het ontgelden. Nu is hij zwaar de klos. Non mut hee t liedn, non is hee an de buurte
Onhandelbaar groot voorwerp kabof/kebof. Apparaat. Moat. Smearlap.
Ontzettend moeten braken Spiejn oawer lädder en plaanke
Ontzettend moeten lachen Zik van de bene lachen
Op datzelfde moment/direct daarop Mét... (vb. "hee zea: 'wee mut disn lestn kookn?' en mét har he um ook al in n moond.")
Opschieten, voort maken Anmaakn. Loat goan!
Op kraamvisite gaan Kroamskudn
Over het algemeen... Duur mekaar (enömn)
Pas op! Waart/woart oe! Boargt/baarget/bargt oe!
Precies! (Non) Of nit (dan), det dachtn ik (ook), of nich dan
Schaften Schoftn, inkoeln
Schreeuwen, vloeken Achteroet n haals komn, t angoan, bearn, achteroet bidden
Schriftelijk maatregelen treffen In de penne klimn
Soms wel soms niet; als antwoord op vraag: bijv. vind je het nog leuk? mangs wal, aait nich
Te hard werken Zik boawn/oawer n kop woarkn
Te weinig te drinken/eten krijgen n Haags betn kriegn
Telkens/voortdurend Al, alverdan
Toen begon hij te protesteren Doo köm he op de achterste bene
Tot het uiterste van je kunnen gaan (sport) De tonge op t leste knoopsgat
Tsjonge! Kearl non! Kearl en gin eande!
Uitglijden/omvallen Van de bene goan, vuur de groond goan, teegn de vlakte goan
Met hem/haar valt niet te praten (bij koppigheid van de gesprekspartner) Teegn n peard kö'j nit gaapn
Van nu af aan Non tooverdan
Van zijn stuk gebracht zijn (Kets) van t rabbat wean, veraltereerd wean
Vóór je het weet/er erg in hebt Det kö'j nit of knipoogn
Vreemd gaan Oonder n droad hen/duur vretn, nöast n pot pisn
Waarom/hoezo niet? Wat dan?
Wat denk je nu zelf? Wat meant n dokter?
wat denk je wel niet! Iej mochn wal meann!
Wat een bazige vrouw Den mos nog blikn titn hebn (dan kon he rammeln)
Wat een gedoe/rotzooi! Wat nen kroam!
Wat een toestand Wat n spul/spil
Wat ik je brom! Det kolveer ik oe!
Wat jij? Iej dan?
Wat moet ik betalen? (in een café) Woovölle/wat he'k der an? Wat krie'j van miej? Wat is de schade? Wat is t oe weard? Wat wi'j dr vuur hebn?
We hebben het klaar/het werk erop zitten Vie hebt t (wier) ewunn
We kunnen niets anders dan afwachten Loat mear kuuln (t löp wal lös). Kiekn wat t wörd (ook als ofkorting ezeg: KWW)
Wil je me dat even aangeven? Wo'j miej det eawn doon? Hier op-an s met den/dee/det [zelf invuln].
Willekeurig, zonder orde Leenks en rechts. Hier en doar.
Zeker Vast(e), wis(se), zekers
Zelfs onder ideale omstandigheden kan hij nog klagen t Manna mut um in n haals reagn
Zet hem op! Succes! Kalm/heanig an. Loat goan!
Zich douchen Zik wasken, oonder t ziejke/ströalke/buujke/de geate goan, biej/noar de poompe wean/goan
Zich omkleden Zik aansum antrekn, zik umtrekn, zik aans antrekn
Zwaar graafwerk doen An de batse goan/stoan
Verkering uit hebben Ut nus/nös oonder n boom / de beume hebn (lign)
Verkleumde handen hebben De haande duur estökn hebn
Waar denk jij naar toe te gaan? Woer zal t hen, woer zal t op-an?
Wanhopig/Moedeloos zijn De moodvearn loatn hangn
Wat ben jij gulzig! Wat zin iej inhalig! Dr is gen anhaaln an met oe!
Wat denk je nou zelf? Kö'j rekkenn? (rekkent dr dan mer neet op). Kö'j skriewn? (Skriewt t mer op n boek).
Wat gebeurt daar? Wa's det dan/non?
Ze ligt op sterven Hee is heel slech. Hee löp op de leste bene. Hee raakt oet de tied
Zet maar bij het grof vuil Op n as dr met
Zeur/zwets niet zo! Lignt (toch) nit (zo) te kwaakn/nöaln/dramn!
Zin hebben in zin hebn an
Zoenen (jonge stelletjes) snoetnspek

Zeet ook[bewark | bronkode bewarken]