Naar inhoud springen

Texas Hold'em

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Pokerkaarten (Royal Flush)

Texas Hold’em is ne variant van t kaartspel poker. Texas Hold’em is naost Seven Card Stud en Omaha Hold’em t bekaendste en meest espölde pokerspel. dat ondermeer te spöllen is in (online)kasinos en in völle pokertoernooien, zo as de World Series of Poker.

Hold’em[bewark | bronkode bewarken]

Bi'j Texas Hold’em kriegt alle spöllers 2 kaarten dee't ze veur zichzelf holdt (hold'em = holdt ze), en wieters komt der maksimaal vief kaarten zichbaor midden op taofel (Board cards, ok Community cards). Iederen spöller mag de vief kaarten op taofel en de twee in zienen hand kombineren um de best meugelike Pokerhand van vief kaarten te kriegen. Nen pokerhand besteet altied oet vief kaarten, en hebt namen as Full House of Flush. Den spöller met den besten hand wunt de pot.

Regels[bewark | bronkode bewarken]

Texas Hold'em wörd in Kasinos en bi'j grote toernooien meesttieds volgens de volgende regels espöld.[1]

Kaarten[bewark | bronkode bewarken]

Texas Hold’em wörd met n normaal, Frans pak kaarten espöld. Dus 52 stuks, in Harten, Klaover, Roeten en Skuppen, elk oplopend van 2 tot 10, en Boer, Vrouwe, Könning en Aos.


Dealer[bewark | bronkode bewarken]

Veur t eerste spel wordt de kaarten eschud, en krig elken spöller ene zichbaore kaarte van den croupier (in t kasino), of van ene van de spöllers. Den spöller met de hoogste kaarte is den eersten Dealer (kaartgevver of -deler). Umdat de rolle van gevver belangriek is veur de volgorde van akties in de rest van t spel, krig dissen Dealer nen soort van knoop (Dealer button) veur zich op taofel, zodat daor gin ondudelikheid ovver kan bestaon.

Nao elk spel krig den volgenden spöller, met de klokke met, den Dealerbutton, zodat iederene an de beurte kump. In het kasino wordt de kaarten neet echt deur den dealer egovven moar deur nen croupier, in t kafee of de hoeskamer wal. Maor in beide gevallen krig den spöller links van den Dealer de eerste kaarte.

Blinds[bewark | bronkode bewarken]

Standard Hold’em-Pokertaofel met Dealer, small- en big blind

Den eersten spöller, dus den spöller links van den gevver (dealer) mot verplicht n inzet (small blind) doon, bi'jveurbeeld €5 , en den zienen linkernaober ok (big blind), normaal esprokken t dubbele van de small blind, hier dus €10 . Hierdeur zit der altied geld in de pot as t spel begunt. De rest van de spöller hebt gin verplichten inzet. De heugte van de blinds wörd veur t hele spel af esprokken, en der kan ok af esprokken worden dat nao n bepaold antal ronden, of nao bepaolde tied, de blinds hoger wordt, vake verdubbeld.

Oetzondering veur Heads-up[bewark | bronkode bewarken]

As der nog maor twee spöllers an taofel zit (Heads-up, één teggen één), dan zet den dealer de small blind in en den anderen spöller de big blind.

Limits (graenzen)[bewark | bronkode bewarken]

Bi'j Texas Hold’em bunt veer soorten graenzen (an t inzetten) gebroekelik

 • No Limit (NLHE): t gif allenig maor n minimum veur n Bet (inzet) resp. Raise (verheuging van de inzet). De maksimuminzet wörd allenig deur de heugte van de stacks (hoovölheid geld of chips/fiches) van de spöllers beparkt. Kasinos holdt vake as minimum bet 1 big blind an.
 • Pot Limit (PLHE): der mag neet meer in ezat worden as wat der in de pot zit, dus veur den eersten inzet 3 small blinds, den volgenden 6 e.z.w.
 • Split Limit (of Spread limit): in de eerste beide wedronden (pre- en postflop) mag maksimaal den Lower limit in ezat worden, bi'j de daarde en veerde wedronde (noa turn en river) maksimaal den Higher limit. As den Small blind €5 is en den Big blind €10, dan is den Lower limit €10 en den Higher limit meesttieds €20, maor de limits könt, aanders as bi'j Fixed Limit ok aanders ekaozen worden.
 • Fixed Limit (LHE): as Split limit, maor met vaste inzetheugtes. In de eerste beide rondes is de vaste inzet 1n Big Blind, in de leste beide rondes 2 Big Blinds. Der mögt maksimaal 3 raises waen per hand.

Meestal wörd t inzetten edaone met chips/fiches/jetons, maor t kan ok met kontant geld.

De veer wedronden[bewark | bronkode bewarken]

Pokertaofel met acht spöllers

t Spel verlöp in maksimaal veer wedrondes. As alle spöllers – op enen nao – past veur de Showdown (t laoten zeen van de kaarten), is de ronde of elopen en krig dissen lesten t geld oet de pot.

Eerste wedronde: Pre-flop[bewark | bronkode bewarken]

Ne ronde begunt met t delen van 2 kaarten an alle spöllers, dee't ze mögt bekieken, maor verborgen holdt veur de aanderen. Disse 2 kaarten wordt hole cards, pocket cards of pockets eneumd. De blinds hebt al verplicht in ezat, dus den eersten spöller links van den big blind mot as eerste wedden. Hee kan kezen oet 3 meugelikheden:

 • metgaon (call), dus n bedrag in de pot doon, geliek an de big blind),
 • verheugen (raise) of
 • passen (fold).

De rest van de spöllers volgt op dezelfde wieze, allenig as der nen spöller verheugd hef, mot e minstens met dat bedrag metgaon.

Nen spöller mag in ene wedronde neet twee maol op de riege raisen, dus as alle andere spöllers called is t wedden klaor. As der ene wal verheugd hef, könt alle spöllers ovverni'js verheugen, metgaon of passen. De big blind kan checken, dat wil zeggen dat e metgeet, maor umdat e al in ezat hef, en neet will verheugen, gif e de wedbeurte an den volgenden spöller. As alle spöllers t zelde bedrag in ezat hebt, geet t spel wieter.

Tweede wedronde: Flop[bewark | bronkode bewarken]

Nao de eerste wedronde legt den croupier offisieel eerst de bovvenste kaarte naost den stapel (Burn Card, maor dit gebeurt in t informele spel neet altied) en dan dree kaarten zicthbaor in t midden van de Taofel. Disse dree kaarten neumt ze de Flop. No kump der ne ni'je wedronde. Den spöller in First position, dus links van den dealer, ofwal de small blind mot no (en alle wedrondes hiernao) laoten zeen wat of e döt.

Vanof disse wedronde kan iederen spöller:

 • check, dat wil zeggen metgaon zonder ekstra inzet. Dit kan allenig as der nog gin bet of raise is ewest
 • wedden, inzetten (bet), geld in de pot doon. Dit kan as alle veurgaonde spöllers epast of echecked hebt (of as eersten spöller). De spöllers hiernao könt dan:
 • metgaon (call) en t bedrag van de bet of raise in de pot doon
 • verheugen (raise) en een bedrag in de pot doon (en dat mot hoger waen as evt. veurgaonde raises)
 • passen (fold), kaarten verdekt op taofel leggen, en opgevven. Dissen spöller dut disse en volgende wedrondes neet meer met. Dit kan altied, ok zonder veurgaonde bets of raises.

t Wedden geet zolange deur totdat alle spöllers evt. bets of raises ecalled hebt, of allemaol echecked hebt. Dus ze hebt allemaol t zelde bedrag in de pot edaone.

Daarde wedronde: Turn[bewark | bronkode bewarken]

No kump der weer ene kaart zichtbaor op taofel (de zo eneumde turn-kaarte), en gif t weer ne wedronde as nao de flop.

Veerde wedronde: River[bewark | bronkode bewarken]

Weer ne kaarte op taofel (river-kaarte), en ne wedronde.

Showdown[bewark | bronkode bewarken]

Poker paradox

As der nao de river nog meer as enen spöller metdöt gif t no de showdown:

Den spöller,

 • den in de leste wedronde as leste verheugd hef, of,
 • den as enige n bet emaakt hef, en gin raises dernao bunt ewest, of
 • alle spöllers echecked hebt, den spöller in First position (small blind)

mot ziene twee kaarten zichtbaor op taofel leggen.

De andere spöllers dee't nog in t spel zit, könt dan besloeten om ok euren hand te laoten zeen, as ze nen betteren hand hebt.

As nen spöller vund dat de beste kombinatie de vief kaarten op taofel bunt, mot e dat zeggen, en hooft e ziene kaarte neet te laoten zien. Hee kan dan allenig winnen as gin mense nen bettere kombinatie met de 2 pocket cards maken kan, en dan wörd de pot verdeeld (split pot).

Den spöller met de beste hand wunt de pot. Bi'j gelieke kombinaties wörd de pot verdeeld (Split Pot).

Kaansen en staotistieken[bewark | bronkode bewarken]

Hand Kombinaties Kaans Beskrieving Veurbeeld
Royal Flush 4.324 0,003232 % Op de riege 10 tot en met aos in ene kleure 10 harten J harten Q harten K harten A harten
Straight Flush 37.260 0,027851 % Vief kaarten op de riege in ene kleure, gin aos as heugste 5 klaover 6 klaover 7 klaover 8 klaover 9 klaover
Veerling, Four of a kind 224.848 0,168067 % Veer dezelde kaarten in verskillende kleuren A harten A klaover A skuppen A roeten
Full House 3.473.184 2,596102 % Nen dreeling en nen tweeling K harten K roeten K klaover 9 skuppen 9 harten
Flush 4.047.644 3,03255 % Vief kaarten van dezelde kleuren 6 harten 8harten Q harten K harten A harten
Straote, Straight 6.180.020 4,61938 % Vief kaarten op de riege, neet in dezelde kleuren 7 harten 8 harten 9 roeten 10 klaover J skuppen
Dreeling, Three of a kind 6.461.620 4,829870 % Dree dezelde kaarten Q roeten Q harten Q klaover (en 2 aandere kaarten)
Twee paar, Two pairs 31.433.400 23,495536 % Tweemaol n paar 10 skuppen 10 harten A harten A roeten en ne aandere kaarte
Paar, One pair 58.627.800 43,8322546 % Twee dezelde kaarten J klaover J roeten en 3 aandere kaarten
High Card (heugste kaarte) 23.294.460 17,411920 % gin van de aandere kombinatie hierboven, en de heugste kaarte A harten
Totaal 133.784.560 100 %

Verwiezingen[bewark | bronkode bewarken]

 1. http://www.wsop.com/Poker-Games/Texas-Holdem/Rules
Dit artikel is eskreaven in et achterhooksk.