Naar inhoud springen

Teerput van Vas

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Nen kladden teer wat an de uppervlakde kümt in Vasse (2005)

De Teerpütten of -kulen van Vasse warren vöärmålige sandafgraevingen by et twentske Vasse, wåras tüsken 1957 un 1972 suurteer un andere chemiske asken estörted wörden. Eyrst geböärden dat illegaal, later med tostemming van nen rechter. De kulen ligget in de gemeynde Tubbige, an de Tumuliweg. Et gebeed ligt up den stuwwal van Oatmörsken, eaven boaven den slenk van Reutum. Up 1,5 kilometer van de kulen ligt de Vasserheide, wåras lokaal drinkwater uut de grund ehaald wördt.

Do as de ümwoaners up de achterste beyne kümmen, verböäd de gemeynde Tubbige et störten. Et verantwoordelike bedryv, WitCo Chemicals uut Hårlem, vöcht et verbud an by de Kroune, un dår bepålden nen rechter at se der gewoan med voordan möchten. Jårenlange güng dat hen un weader. Vanaf de jåren '70 van de 20. eywe wör vake halvslachtig un sunder gode beskarming probeerd den kråm up to rumen. In 2005 küm an et lechte dat der noch regelmåtig teer uut de kulen an de uppervlakde küm dryven. Vanaf den tyd deaden de oaverheiden beater kyken når ne uplössing. In 2013 deaden se et afdekken un isoleren. Up den 30. oktober van 2013 dea deputeerden Ineke Bakker der nen boum poaten üm to seggen dat et uprumen torechte was. In 2018 must de provincy Oaveryssel noch regelmåtig hen kyken wo as et med et grundwater stünd.

Geskiedenisse[bewark | bronkode bewarken]

Stortstea[bewark | bronkode bewarken]

Tunnen med chemisk afval dryvet in de teerkule van Vasse.

Tüsken 1957 un 1972 wör vöäral suurteer in ne olde sandafgraeving estörted, sou'n 32.000 ton. Dår sat et bedryv Witco Chemicals uut Hårlem achter. Den vrachtbuur Damhuis uut Oatmörsken dea et spül vöär se halen un störten. Suurteer is wat oaverblivt as van aerdöäly witten öäly un vaseline maked wördt. In 1957 was et störten noch illegaal. Do as de lüde es güngen nådenken of dat ouk slecht vöär de gesundheid un de natuur kun weasen un upspröäken, dea de gemeynde Tubbige et störten verbeden. Witco Chemicals un Damhuus güngen in beroop by de Kroune, wat beslöät dat et störten voordan kun gån. Vöäle deers un planten löäten et leaven rund de kulen.

In 1969 was et eyrste gat vul. Se makeden der, sunder sanering, ne dikke låge sand oaver, un dat must dan mär good weasen. Der nöäst wör en ny gat uutegraeven, wåras et störten voordan kun gån. Med et tweyde gat derby beslöög et versmearde gebeed meyr as 30.000 m².

In 1971 bleaken der noch es vyvtig tunnen med ander chemisk afval in de gate te liggen. Ouk dee warren van Witco Chemicals. De Gemeynde Tubbige haalden der Damhuus by un sea öär et der dan ouk weader uut te halen. Dat deaden se sunder beskarmende kleyder of wat.

Ouk andere bedryve saggen der ne mooie stea in üm der den kråm kwyt to raken. De teerpütten stunden regelmåtig in den brand. Of dat küm van ne chemiske reakty of dat der eyne et anebötted had, was neet düdelik.

Et eyrste uprumen[bewark | bronkode bewarken]

Et eyrste mål at se probeerden et up to rumen was in 1974. Se meynden dat et wal up deselvde wyse sol warken as by de Diemerzeedijk, wåras ouk heyl wat chemisk afval estörted was. Se makeden der meyrere lågen afdekmateriaal oaverhen van by mekander sou'n twey meter dikke, sou dat der boavenup gesunden grund kun kummen. Ouk stünd der noch nen meter water up. Ouk hyr löypen se noch gewoan in de daagse kleyder. Üm den suurteer to neutraliseren, meynden se, kunden se der eblüsden kalk by doon. Dat sol den teer styv maken un dan kun der ne låge sand oaver. Dat was in et klein al elükked.

Et water wüsten se to untsuren. Nå ne behandeling deaden se et den busk inpumpen. Mär de blauwe suurteerlåge was eaven en ander verhaal. Den musten se splitten in kleinere stükken, dat se der ericht kant wark van maken kunden. Et plan was üm der slöven ümhen to maken. Mär dee löypen medeyne vul med suurtear, wårdöär et gebeed alleyne mär grötter wör.

Ouk kümmen der andere chemiske klutens vöär den dag. Dat warren tunnen med ander chemisk afval dee as der ouk by under emaked warren. Den suurteer had de metalene tunnen kaput ebeaten. Witco Chemicals meynden, et sol en good idee weasen der kalkdrek oaverhen to maken. Der wör noch es 1300 ton kalkdrek oaverhen epumped, al was dat ouk nen vörm van chemisk afval. Et must eaven en paar månd rösten un vermengen, meynden se, un dan kun der sand oaverhen.

De andere teerkulen warren noch grötter un givtiger. Geld vöär de sanering was der neet, düs küm et stille to liggen un güng der sand oaver. Kleine saneringen wörden noch steyds uutevoord, as et spül weader an de uppervlakde küm.

Undersöök[bewark | bronkode bewarken]

In 2005 küm der ne 'saneringsvisie', un in datselvde jår un 2006 wör der wyder undersöök in de teerkulen dån. Der wörden boringen dån un munsters nöämen. Üm good to weaten wo der den boadem bylea, deaden se sonderingen (boademmeatingen). Dårnå deaden se kyken wo depe as de kulen warren. Dat was noch lastig, ümdat den teer sou bit, un ümdat et ströyperig is. Med ne geoprobe deaden se teermunsters steaken. Under un rundum de teerkulen hebbet se peilbüse sat üm et grundwater nå to kyken up suurde. Uut den suurteer, weys et ündersöök uut, lekket twey stoffen: öälyachtigen un sulfonsuren. Uut et undersöök bleyk ouk dat den teer uplösbår was in water. Dår küm dan ouk de grundwaterversmearing van.

Den dorpsråd Vasse, Duurzaam Vasse un nen koppel lüde wat der ümhen woanden deaden andringen by de provincy van, låtet der es een unafhangelik weatenskappelik instituut når kyken. De provincy vünd dat good.

Nye sanering[bewark | bronkode bewarken]

In määrt 2010 güng dat nye undersöök gangs. Vanaf dee tyd mag der ouk nüms meyr by. Disse sanering wör ouk weader stille legd, wårdöär at de ümwoaners noch altyd bange warren vöär öäre gesundheid. Nå noch meyr andringen is der en ny saneringsplan:

De teerkule in 2021, händigan weader dichtegroid.
  • De boavenlåge tydelik afgraeven.
  • Nen bak der ümhen maken wat de slim versmearden grund un den suurteer vastelegt.
  • Dårnå de olde boavenlåge der souvöäle möägelik weader oaverhen. As der allemål skounen grond upebracht must worden, kun der dat neet uut (kosten wörden skatted up 1 miljoon euro), un sou versmeard was de toplåge neet. Dårby sol et vöär de natuur un ümwoaners ouk weader oaverlast geaven. Un dat terwyl as der undergrunds noch klåren suurteer achterblivt.
  • Ne isolatylåge müt reagenwater teagenholden üm to sorgen at den suurteer neet når et grundwater spöölt.

Sanering torechte[bewark | bronkode bewarken]

Up den 30. oktober 2013 dea afvaerdigden Ineke Bakker van de provincy nen boum poaten üm to verklåren dat et saneren dån was. In 2018 dea de provincy noch regelmåtig kyken wo as et med et grundwater was.

Wyder leasen[bewark | bronkode bewarken]