Alle publike logboken

Nå navigaty springen Nå söken springen

Dit is et kombinatylogbook van Wikipedia. Jy künnet ouk kesen vöär een bepåld logbooktype, filteren up gebrukersname (höyvdlettergevölig), of sydname (höyvdlettergevölig).

Logboken
  • 22:45, 16 okt 2007 Knillis Oaverleg bydragen hevt de syde Stellingwarven hernöömd nå Stellingwarf (de inkeldvold-vorm geft et hiele gebied an, dus ok mit de kop van Overiessel d'r bi'j, et hiele gebied ok waor as Stellingwarfs praot wodt; de meervoldsvorm geft gek genog een beparking an, dan gaot et allienig mar over de beide gemientes Oost- en Westste)
  • 17:39, 3 okt 2007 Brukerskonto Knillis Oaverleg bydragen is anmaked