Overleg:Stellingwarfs

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Nå navigaty springen Nå söken springen
"Et Stellingwarfs het gien echte dialekten (hierveur bin de verschillen te klein) mar d'r bestaon wel dudelike variaanten. In vereweg et grootste part van et Stellingwarfse taelgebied (Weststellingwarf, Zuudwest-Drenthe, et grootste part van Stienwiekerlaand en et westelikste punt van Ooststellingwarf) wodt et gewone Stellingwarfs praot, zeg mar et 'Heufdstellingwarfs'."
"Et Ooststellingwarfs wiekt d'r-van of deurdat woorden die aendigen op "-aer" uutspreuken wodden as "-eer". In et Kuunders, dat praot wodt in de omkrieten van De Kuunder en Blankenham, wodt d'r "aa" zegd in plaets van "ae" en in de vier westelikste dörpen van de Weststellingwarf (Munnikeburen, Ni'jtriene, Scharpenzeel en Spange) wodt naost et Heufdstellingwarfs ok nog een aandere variaant praot, et zogenaemde Westhoeksters, dat stark op et Kuunders liekt."
"Veerder is d'r dan nog et Blokziels (...)"

't West-Stellingwarfs van een skriever as Johan Veenstra hef nog wal een koppel belaangrieke verskillen mit 't Stienwiekerlaands van mien grofmoe, die uut een dörp bi'j Stienwiek komp. "Jim" en "jow" gebruukt ze daor niet: dat is "jullie" en "joe(n)". Zie zegt niet "hi'j het en geft", mar "hi'j hef en gef". Zie mak 't voltooid dielwoord mit e-: niet "bleven" en "maekt", mar "ebleven" en "emeuken". En ien Oaveriessel prat ze ok niet van "heit" en "mem"! Dizze verskillen konden nog wal ies belaangrieker weden as 't enuumde verskil tussen West- en Oost-Stellingwarfs.

Hierumme betwiefel ik oj kunt spreken van 't Oost-Stellingwarfs teengoaver 't monolithische "Heufdstellingwarfs", det dan 't miest van Stienwiekerlaand en Westerveld (ien Drenthe) zol omsluten. 't Kuunders, Blankenhams en Blokziels bint apatte gevallen, umdet ze op vrömde menieren deur 't Hollaands bint beïnvloed.

Aj 't goed viendt, verwerk ik dizze constaterings ien 't stokkien.

Ni'jluuseger 00:13, 20 aug 2007 (CEST)

Is goed, dan zet ik et laeter wel omme naor et Stellingwarfs dat op disse pagina bruukt wodt. Sεrvιεи | Overleg » 11:31, 20 aug 2007 (CEST)
D'r bin wel verschillen in et Stellingwarfs. De luden in Wolvege praoten vruger aanders Stellingwarfs as de luden in et westen van Weststellingwarf. Mar daor bin gien biezundere benaemingen veur west. Vruger hebb'n de oolde luden in de westelike dörpen zegd; Daor in Wolvege praoten de luden aanders. En daormit wodde wel et Stellingwarfs bedoeld. Tegenworig bin d'r niet zo veul Platpraoters meer. Et grootste diel van et Stellingwarfs is uutsturven. Mien indruk wodt bevestigd in et laeste taelonderzuuk van de perveensie. Daordeur ku'j now hielendal niet meer over verschillende dialekten praoten. Ik was vandaege in Appelsche. Daor in een snackbarregien praoten de meensken nog wel een betien plat Nederlaans, mar ik kon et eigenliks gien naeme geven. Ie kunnen nog wel heuren dat heur oolden vruger Stellingwarfs praot hebb'n. Groetnis --Kening Aldgilles 21:44, 18 jun 2011 (CEST)
Dat ziej' inderdaod wel vaeker, jammer genog. Mar ik had niet echt de indrok dat d'r zo weinig meensken weren die Stellingwarfs praotte, ok aj' op et internet kieken dan ziej' aorig wat Stellingwarfs. Van et Veluws en Sallaans kuj' dat niet zeggen. Et leit d'r vanzels ok wel an oj' in de stad of in een dörp wonen. Et plat wodt inderdaod minder praot as vrogger, mar ie moeten niet "doemdaenken", d'r bin nog altied een protte meensken die wel Stellingwarfs praoten, en as ie gewoon argens in een winkel binnen dan kuj' gewoon stoef Stellingwarfs praoten, de meensken zullen jow lichtkaans zunder muuite begriepen, en dan dreeg ie ok weer een stientien bi'j an et in staand holen van et Stellingwarfs. Ie moeten nooit de moet opgeven, wie weet praoten wi'j in 2050 allegere wel Stellingwarfs in et plak van Nederlaans of Engels... Groeten Sεrvιεи | Overleg » 22:21, 18 jun 2011 (CEST)
D'r bin ok niet zo weinig die et Stellingwarfs praoten, mar in de Stellingwarven is et wel een minderhied. Bovendien he'j mit et Stellingwarfs ok gien dudelike greensen mit et Nederlaans. Wat Stellingwarfs is, verschilt wel iens. Miskien is et daoromme wel dat et antal sprekers van et Stellingwarfs zo hoog was bi'j de zogenuumde Taeltelling Nedersaksisch. Disse taeltelling geeft naor mien idee niet de werkelike sitewaosie weer. In Weststellingwarf praot nog een kwart van de meensken Stellingwarfs, etzelde geldt veur et westelike diel van Ooststellingwarf (ongeveer). Van de kienders praot miskien tien tot vieftien percent et dialekt. Et laeste taelonderzuuk van de pervensie onderschrieft mien indruk dus wel een betien. Mar d'r wodt wel wat daon mit oons dialekt. Veurig jaor hebb'n elf meensken mitdaon an een kursus Stellingwarfs. Ik daenke niet dat et uutsterft, d'r blieft altied een klein deel van de bevolking plat praoten. D'r bin een antal meensken die aktief bezig bin mit de tael, en et Stellingwarfs wodt ok wel wardeerd. De boekies van Johan Veenstra bin ommes een sukses. Ik vien et niet slim dat et minder wodt mit et Stellingwarfs. Et is zoas et is, en doemdaenken kunnen aandere meensken beter as ik. Veur mi'j is et praoten en schrieven van et Stellingwarfs een aorighied. Altemet bin d'r op internet nog wel wat dinkies over et Stellingwarfs te vienen. Et is een klein kluppien, mar wel aktief. Ie moe'n niet grotere dingen verwachten van disse klup meensken, wi'j konnen bliede wezen mit wat d'r is. Ik dreeg daor mit mien schrieveri'jen en taelkursus ok een betien an mit. Groetnis --Kening Aldgilles 23:33, 18 jun 2011 (CEST)

Bi'jwarkt[bronkode bewarken]

Goeienaovend,

Ik heb et artikel bi'jwarkt en informaosie een betien aanders indeeld. Bi'j de klassifikaosie schreven dat et gemeenschoppelikheden het mit et Fries, en niet allenig daorvan ontleend het. Dit staot ok zo in et boekien Taal in Stad en Land: Stellingwerfs. De schema's staon now netties naost mekeer en et verschil tussen Taeltelling 2005 en Quick-Scan 2011 he'k wat viener omschreven. Et diel over de Schrieversronte was haost groter as et artikel van de Schrieversronte zels, dus dat stokkien he'k verplaotst naor waor et thuus heurt, naemelik bi'j et artikel over de Schrieversronte. Etzelde he'k daon mit de informaosie over et woordenboek, grif wel interessant, mar om artikels binnen artikels te mi'jden toch mar een eer plakkien daorveur zocht. Bi'j de Kultuuruterings in et Stellingwarfs he'k nog mar wat schreven over de 'echt' bekende Stellingwarver schrievers en de hedendaogse schrieveri'jpriezen. Ik hoop dat mit mien bewarkingen et artikel zien staotus as steernartikel behoolden kan. Groeten --Stellingwerver (overleg) 20:21, 21 jul 2014 (CEST)