Neaderlandske anneksatsy van düütsk grundgebeed nå den Tweyden Wearldoorlog

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Affiche uut 1945: 'Vöär unse verdrönken polders, verneelde havens, spoorweagen en steden verlangt et neaderlandske volk düütsk grundgebeed sunder düütskers'.

De neaderlandske anneksatsy van düütsk grundgebeed nå den Tweyden Wearldoorlog was ne operatsy van de neaderlandske regering üm düütsk grundgebeed to verkrygen as skadevergoding vöär eleden oorlogsskade in den Tweyden Wearldoorlog. In oktober 1945 vroog de neaderlandske regering van Düütskland ne skadevergoding van 25 miljard gülden, skonwal in februari van dat jår up de Konferentsy van Jalta al bepåld was dat herstelbetålingen enkel in natura wearen egeaven en neet in geld ("likwide middelen"). Neaderland wül vöäl grundgebeed, mår bynå alles wear döär de geallieerden aveweasen, ümdat der weder nen stabilen düütsken ståt mos kommen. Uutendelik kreg Neaderland 70 veerkante kilomeater en sou en 10.000 inwöäners derby. In de jåren 1960 wearen byna alle grenswysigingen terüggedreaid, behalve den Duuvelsbarg by Nimweagen, wårvan de 3 veerkante kilomeater vöärmålig düütsk grundgebeed by Neaderland blev höyren.

Bevryding[bewark | bronkode bewarken]

In et eyrsten jår nå de neaderlandske bevryding wearen der teentallen pamfletten en brochures dee vrogen üm gebeedsuutbreiding med territorium van et vöärmalig Düütsk Ryk, by vöärköör sunder autochtone düütske bevölking. Byvöärbeeld minister van Buutenlandske Saken Eelco van Kleffens uuteden dårin syne eigen ideeen oaver gebeedsuutbreiding. Dårby verskilden de meningen arg töt wo wyd dee gebeedsuutbreiding mos plaatsvinden. De vöärstanders van de anneksatsy verenigden sich in diverse plaatselike komites. Up 19 juni 1945 wear et Haagsch Comité tot onderzoek van het vraagstuk der gebiedsuitbreiding van Nederland uperichted. Up ne vergadering van dit komite up 12 juli 1945 wear beslöten dit komite to splitsen in de Studiegroep Gebiedsuitbreiding, dee sich beasig sül gån holden med et undersook når möygelike gebeedsuutbreiding en et Comité van Actie, dat as belangrykste funktsy had üm et neaderlandsken volk vöär to lichten oaver de plannen. Lätstenöömd komite kreg ses dagen later, up 18 juli, de name Nederlandsch Comité voor Gebiedsuitbreiding. De Studiegroep Gebiedsuitbreiding stund under leiding van Philip Idenburg. Vöärsitter van et Nederlands Comité voor Gebiedsuitbreiding wear vöärmalig minister van Financien Johannes van den Broek. Up 25 augustus 1945 wear döär minister Van Kleffens de Staatscommissie ter Bestudering van het Annexatievraagstuk uperichted, dee under leiding van Koos Vorrink in mei 1946 med en eindrapport oaver et anneksatsyvraagstük kommen most.

De Studiegroep Gebiedsuitbreiding stelden allerlei warkgropen in dee oaver öäre studybevindingen en rapport uutbrachteden. Et eindoordeel van de Staatscommissie ter Bestudering van het Annexatievraagstuk söl gröytendeels ebaseerd wörden up de resultaten van disse studygroop. Et Nederlandsch Comité voor Gebiedsuitbreiding sorgden vöär de publikatsy van de vorderingen van de studygroop döär et uutgeaven van brochures en et holden van leasingen. Et anneksatsyvraagstük leideden töt heavigge diskussys, wårdöär bepaalde groperingen öäre eigen lyn trökkeden en under andere de Annexatiecommissie van de Stichting voor den Landbouw uprichteden.