James Joyce

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Portret van Joyce as nen jungen kearl

James Augustine Aloysius Joyce (2. february 188213. january 1941) was nen yrsken skryver, dichter un literäär beoordeyler. Hee skreav vöär de modernistiske avant-gardebeweaging un wördt eseen as eyne van de vöärnaamste skryvers van de 20. eywe. Joyce syn book Ulysses (1922) is eyne van syne bekendste warken. Dårin skrivt hee stükken dee to vergelyken sint med deylen uut Homer synen Odysseus, mär dan in verskillende literäre stylen, med name de stream of consciousness. Andere bekende warken sint Dubliners (1914), synen bündel korte verhalen, un de böker A Portrait of the Artist as a Young Man (1916) un Finnegans Wake (1939). Andere skryvsels van syne hande sint dree böker vul gedichten, eyn teaterstük, breven un wat juunalistisk wark.

Joyce kümt uut Dublin, uut en middenklassergesin. Hee güng nå de skole an de Jesuit Clongowes Wood College in et gråfskop Kildare. Dårnå de O'Connell School den as eleided wör döär de Kristenbröders. Syn vader kunde neet med geld ümme gån, wårdöär et gesin et mangs lastig had un et leaven unvöärspelbår was. Toch deade Joyce et heyl best up skole. Hee studeerden af van University College Dublin in 1902. In 1904 küm hee Nora Barnacle, syne tokumstige vrouwe, teagen. Med den beiden verhüüsden see nå et europääske vasteland. Hee warkeden kort in Pula en verhüüsden dårnå nå Trieste in Oustenryk-Hungarye. Dår gavven hee engelske les. Dår bleav hee woanen töt 1915, med ne korte tüskentyd van acht månd in Rome un dree besöken an Dublin. In Trieste gavven hee syn gedichtenbook Chamber Music un synen verhalenbündel Dubliners uut. Underwyl stüürden hee ouk up vaste tyden deylen van syn book A Portrait of the Artist as a Young Man in vöär et engelske tydskrivt The Egoist. Et grötste deyl van den Eyrsten Wearldoorlog woanden Joyce in et switserske Zürich. Dår begünde hee med Ulysses to skryven. Nå den oorlog küm hee kort weader når Trieste un verhüüsden dårnå wyder når Parys in 1920, wåras hee töt 1940 bleav woanen.

Ulysses küm et eyrste uut in 1922 in Parys. In et Vereynigd Köäningryk un de Vereynigde Ståten küm et neet an de bak. Dår wör et ewäärd ümdat de lüde meynden at der to vöäle skünnigheid in stünd. Toch wör et book disse landen wal inesmokkeld. Egappede versys wörden töt midden jåren '30 edrukked, töt at uutgeaven in dee landen ouk endelik möäg. Joyce begünde med Finnegan's Wake in 1923 un dea der uutendelik sesteen jår oaver. Dårtüsken was Joyce vöäle up reise. In 1930 trouwden hee med Nora vöär de wet in Londen. Hee reisden vake når Switserland hen vöär behandelingen an syne ougen dee voordan slechter wörden, un psychologiske hülpe van syne dochter Lucia. Do as de düütskers Frankryk besatteden in den Tweyden Wearldoorlog, verhüüsden Joyce weaderümme nå Zürich in 1940. Dår störv hee in 1941, nå ne operaty an ne knappede maagsweyre, minder as ne månd vöärdat he 59 solde worden.

Ulysses steyt noch altyd houge in lysten van belangryke literäre warken. Literäre kenners doot et book noch altyd van vöär töt achter uutplüsen. Synen vernyenden styl doot heyl wat skryvers, filmmakers en andere künsteners noch altyd kopieren. Byvöärbeald syn akelig precyse andacht vöär details, interne gesprekken, woordgrappen un de radikale ümmeswai van et traditionäle plot un karakteruntwikkeling. Et grötste deyl van syn leaven woanden hee up den vrömden, mär syne warken spöälet altyd med Dublin as achtergrund. Karakters lyket altyd up familyleyden, vreend en vyand. Vöäral Ulysses spöält in de stråten un steygkes van dee stad. Joyce skynt esegd to hebben: "Ikselv skryve altyd oaver Dublin. As et my lükket Dublin to döärgrunden, kan ik dat med alle städen. In et uutsünderlike ligt et universäle."