Naar inhoud springen

Wikipedia:Auteursrechten

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy

A'j teksten schrieven veur Wikipedie, dan plaots je t daormee onder de Creative Commons Naamsvermelding/Gelieke delen (tekst van de lisensie) en de GNU-lisensie veur vrieje dokumentasie. Dit huilt feitelik in dat n gebruker vrie is um de tekste op elke willekeurige wieze te gebruken en veerder te verspreien, op veurweerde dat t oek weer onder de CC-BY-SA en/of GFDL plaotsvient, en mit (eventueel gedeeltelike) bronvermelding. A'j hier een probleem mee hebben, dan raojen wie joe um niet mee te warken an Wikipedie.

Al t materiaal da'j op Wikipedie zetten, vuilt dus onder disse lisensie. Dat kan allenig a'j daor t recht veur hebben. Dit is zo, as:

  • je t materiaal zelf eschreven hebben of aanders emaakt hebben
  • t materiaal publieke domein is (gien auteursrechten dus)
  • t materiaal al onder de Creative Commons Naamsvermelding/Geliek delen-lisensie (CC-BY-SA) vuilt
  • t materiaal onder de CC-BY-SA én GFDL-lisensie vuilt
  • t materiaal vuilt onder één van de lisensies, die is goedekeurd veur Free Cultural Works, zo as de Creative Commons Naamsvermelding-lisensie.

Waort je: materiaal dat allenig onder de GFDL vuilt kan níét op Wikipedie gebruukt wörden.

In t tweede geval wö'j verzöcht um n bronvermelding an te geven, in t darde, vierde en vuufde geval is dat verplicht. De bronvermelding kan op de pagina zelf of op de overlegpagina koemen. Veur bestaanden heurt t op de biebeheurende bestaandspagina.

Deur t plaotsen van materiaal bi'j de auteursrechten niet kwiet! Je kunnen joew materiaal dus veerder oek nog op aandere manieren verspreien (op aandere websteeën plaotsen, verkopen, uutgeven ...). t Herreupen van t vriegeven van t materiaal is liekewel niet meugelik.

Materiaal dat niet onder de CC-BY-SA en GFDL vuilt[bronkode bewarken]

Noen kömp t veur dat der materiaal is dat weliswaor niet onder de GFDL vuilt, mer overigens wel in Wikipedie gebruukt mag wörden. Materiaal kan bieveurbeeld vrie bruukbaor wezen, mer allenig veur niet-kommersieel gebruuk. Jammer genog wörden aofbeeldingen en pagina's, die'j allenig veur niet-kommersiële doeleinden gebruken maggen, niet op Wikipedie toe-eleuten. t keurmerk 'Approved for Free Cultural Works' maakt dudelik hokke eindgebrukerslisensies voldoonde overenekoemen mit de lisensie die'w veur Wikipedie gebruken. n Veurbeeld is materiaal dat vrie bruukbaor is mit bronvermelding: umdat de CC-BY-SA en GFDL oek vereisten van bronvermelding hef, wörden dit ezien as verenigbaor mit de CC-BY-SA / GFDL; as der bronvermelding is, is dat genog.

Hoe lange is n wark bescharmp?[bronkode bewarken]

De bescharming deur t auteursrecht is beparkt in de tied. As algemene regel geldt dat t wark beschermp is tot 70 jaor nao de dood van de auteur (of nao de dood van de leste overlevende auteur in geval van samenwarking). Dit betekent bieveurbeeld dat de konserto's van Mozart niet langer deur t auteursrecht bin bescharmp en da'j ze kopiëren en anpassen maggen zonder da'j daorveur de toestemming neudig hebben van de arfgenamen van Mozart (mer warschienlik mu'j wel toestemming vragen an de muzikaanten die de warken uutvoeren en an de plaotezaken). Veur anonieme warken en schuulnamen eindigen de rechten 70 jaor nao de bekendmaking van t wark. Veur warken die nao zien/heur dood verschenen bin, eindigen de rechten 25 jaor nao de bekendmaking of mededeling an t publiek.

As der ene wat overnimp van Wikipedie[bronkode bewarken]

Der bin websteeën die teksten overnemen van Wikipedie. In beginsel mag dat, op veurweerde dat t nieje wark oek onder de CC-BY-SA of GFDL vuilt. n Goeie maniere um dat te doon is deur n verwiezing naor t Wikipedie-artikel, en de vermelding CC-BY-SA / GFDL derbie te zetten. A'j n kloon antreffen waor t niet krek op vermeld steet, dan ku'j dat vrendelik laoten weten an de webmeister van die webstee.

As der ene wat vrie wil geven veur Wikipedie[bronkode bewarken]

Soms bin meensen bereid um n tekst vrie te geven onder de veurweerden van Wikipedie, mer doon ze dit niet op de juuste maniere, bieveurbeeld in de lopende tekste van t artikel of op de overlegpagina.

n Simpele maniere um de inhoud van n webpagina geschikt te maken veur Wikipedie is t vermelden van de volgende tekst onderan de pagina: "De inhoud van disse pagina is beschikbaor onder CC-BY-SA/GFDL". Disse tekste vervangt "© Copyright [jaortal]". Daormee kan iederene, en dus oek de bewarkers van Wikipedie, de tekste overnemen, mit behoud van de auteursrechten veur de oorspronkelike auteur. Oek mut der volgens de lisensie altied gebruukemaakt wörden van bronvermelding.