Tostemmingen

Nå navigaty springen Nå söken springen

Hieronder staat een lijst met toestemmingen en de bijbehorende gebruikersrechten. Gebruikers kunnen toepassingen machtigen hun account te gebruiken, maar met beperkte rechten gebaseerd op de toestemmingen die de gebruiker aan de toepassing heeft gegeven. Een toepassing die namens een gebruiker handelt, kan echter geen rechten gebruiken die de gebruiker niet heeft. Er is mogelijk aanvullende informatie over individuele rechten.

ToestemmingRechten
Basisrechten (basic)
 • Automatisch aanmelden met een extern gebruikersaccount (autocreateaccount)
 • Automatische blokkades van Tor-exitnodes omzeilen (torunblocked)
 • Bewarken via de API (writeapi)
 • Bewarkingen wörden automaties op nao-ekeken ezet (autopatrol)
 • Captchahandelingen uitvoeren zonder captcha te hoeven oplossen (skipcaptcha)
 • Details van misbruuklogboekregels bekieken (abusefilter-log-detail)
 • Et misbruukfilterlogbook bekyken (abusefilter-log)
 • Et tüskengehöägen van en syde leadigen (purge)
 • Globale blokkades omzeilen (globalblock-exempt)
 • IP-blokkeringen ummezeilen (ipblock-exempt)
 • Kleine bewarkingen an n overlegzied leien niet tot n melding 'nieje berichten' (nominornewtalk)
 • Misbruukfilters bekieken (abusefilter-view)
 • Naokiektekens in "Leste wiezigingen" bekieken (patrolmarks)
 • Uutezonderd van IP-adres-ebaseerden tiedsaofhankelike beparkingen (autoconfirmed)
 • Ziejen bekieken (read)
 • Ziejen bewarken die beveiligd bin as "Allinnig automatisk bevästigde gebrukers tostån" (editsemiprotected)
Veel bewerkingen in korte tijd maken (highvolume)
 • Behaandeld wörden as n eautomatiseerd preces (bot)
 • Berichten verzenden aan meerdere ontvangers tegelijk (massmessage)
 • Hef gien tiedsaofhankelike beparkingen (noratelimit)
 • Hoge API-limieten gebruken (apihighlimits)
 • Weerummedreien bewarkingen markeren as botbewarkingen (markbotedits)
Versies importeren (import)
 • Syden uut andere wikis importeren (import)
 • Syden vanuut een bestand importeren (importupload)
Bestaande pagina's bewerken (editpage)
 • Labels aan bewerkingen toewijzen (applychangetags)
 • Bewarkingen markeren as klein (minoredit)
 • Eigenschapswaarden wijzigen (labels, beschrijvingen, aliassen) (property-term)
 • Het paginainhoudmodel bewerken (editcontentmodel)
 • Item-doorverwijzingen aanmaken (item-redirect)
 • Items samenvoegen (item-merge)
 • Itemwaarden wijzigen (labels, beschrijvingen, aliassen) (item-term)
 • Syden bewarken (edit)
 • Willekeurige labels toevoegen aan en verwijderen van versies en logboekregels (changetags)
Beveiligde pagina's bewerken (editprotected)
 • Labels aan bewerkingen toewijzen (applychangetags)
 • Beperkte pagina's bewerken (extendedconfirmed)
 • Beveiligde sjablonen bewerken (templateeditor)
 • Bewarkingen markeren as klein (minoredit)
 • De zwarte lijst voor pagina- en gebruikersnamen omzeilen (tboverride)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Gepubliceerde pagina's hernoemen (movestable)
 • Het paginainhoudmodel bewerken (editcontentmodel)
 • Pagina's bewerken die beveiligd zijn als "Alleen autopatrollers toestaan" (editextendedsemiprotected)
 • Pagina's bewerken die beveiligd zijn als "Alleen bewerkers toestaan" (editeditorprotected)
 • Syden bewarken (edit)
 • Willekeurige labels toevoegen aan en verwijderen van versies en logboekregels (changetags)
 • Ziejen bewarken die beveiligd bin as "Allinnig beheyrders tostån" (editprotected)
Eigen CSS, JSON en JavaScript bewerken (editmycssjs)
 • Labels aan bewerkingen toewijzen (applychangetags)
 • Bewarkingen markeren as klein (minoredit)
 • Het paginainhoudmodel bewerken (editcontentmodel)
 • Joew eigen CSS-ziejen bewarken (editmyusercss)
 • Joew eigen JSON-ziejen bewarken (editmyuserjson)
 • Joew eigen JavaScript-ziejen bewarken (editmyuserjs)
 • Syden bewarken (edit)
 • Willekeurige labels toevoegen aan en verwijderen van versies en logboekregels (changetags)
Eigen gebruikersvoorkeuren en JSON-configuratie bewerken (editmyoptions)
 • Joew eigen JSON-ziejen bewarken (editmyuserjson)
 • Joew eigen veurkeuren bewarken (editmyoptions)
De MediaWiki-naamruimte en JSON van de wiki en gebruikers bewerken (editinterface)
 • Labels aan bewerkingen toewijzen (applychangetags)
 • Bewarkingen markeren as klein (minoredit)
 • De JSON-bestaanden van aandere gebrukers bewarken (edituserjson)
 • Het paginainhoudmodel bewerken (editcontentmodel)
 • Syden bewarken (edit)
 • Systeemteksten bewarken (editinterface)
 • Wikibrede JSON bewerken (editsitejson)
 • Willekeurige labels toevoegen aan en verwijderen van versies en logboekregels (changetags)
CSS/JS van de wiki en gebruikers bewerken (editsiteconfig)
 • Labels aan bewerkingen toewijzen (applychangetags)
 • Bewarkingen markeren as klein (minoredit)
 • De CSS-bestaanden van aandere gebrukers bewarken (editusercss)
 • De JS-bestaanden van aandere gebrukers bewarken (edituserjs)
 • De JSON-bestaanden van aandere gebrukers bewarken (edituserjson)
 • Het paginainhoudmodel bewerken (editcontentmodel)
 • Syden bewarken (edit)
 • Systeemteksten bewarken (editinterface)
 • Wikibrede CSS bewerken (editsitecss)
 • Wikibrede JSON bewerken (editsitejson)
 • Wikibrede JavaScript bewerken (editsitejs)
 • Willekeurige labels toevoegen aan en verwijderen van versies en logboekregels (changetags)
Pagina's aanmaken, bewerken en hernoemen (createeditmovepage)
 • Labels aan bewerkingen toewijzen (applychangetags)
 • Bewarkingen markeren as klein (minoredit)
 • Doorverwijzingen die uit één versie bestaan verwijderen (delete-redirect)
 • Eigenschappen aanmaken (property-create)
 • Gebrukersziejen van t hoogste nivo herneumen (move-rootuserpages)
 • Gien deurverwiezing anmaken op de ouwe naam as n zied herneumd wörden (suppressredirect)
 • Het paginainhoudmodel bewerken (editcontentmodel)
 • Kategorieziejen herneumen (move-categorypages)
 • Oaverlegsyden upstellen (createtalk)
 • Syden bewarken (edit)
 • Willekeurige labels toevoegen aan en verwijderen van versies en logboekregels (changetags)
 • Ziejen anmaken (createpage)
 • Ziejen herneumen (move)
 • Ziejen samen mit de ziejen die deronder hangen verplaotsen (move-subpages)
Nieuwe bestanden uploaden (uploadfile)
 • Bestaanden opsturen (upload)
 • Bestaanden overschrieven die'j der zelf bie ezet hebben (reupload-own)
Bestanden uploaden, vervangen en hernoemen (uploadeditmovefile)
 • Bestaanden herneumen (movefile)
 • Bestaanden oplaojen via n webadres (upload_by_url)
 • Bestaanden opsturen (upload)
 • Bestaanden overschrieven die'j der zelf bie ezet hebben (reupload-own)
 • Gien deurverwiezing anmaken op de ouwe naam as n zied herneumd wörden (suppressredirect)
 • Media uut de edeelden mediadatabanke plaotselik overschrieven (reupload-shared)
 • Video's waarvoor transcoderen mislukt is of die al getranscodeerd zijn opnieuw in de jobqueue plaatsen. (transcode-reset)
 • n Bestaond bestaand overschrieven (reupload)
Wijzigingen aan pagina's controleren (patrol)
 • Bewarkingen as nao-ekeken markeren (patrol)
Wijzigingen aan pagina's terugdraaien (rollback)
 • Gauw de leste bewarking(en) van n gebruker an n zied weerummedreien (rollback)
Gebruikers (de)blokkeren (blockusers)
 • Aandere gebrukers de meugelikheid ontnemen um te bewarken (block)
 • n Gebruker t recht ontnemen um berichjes te versturen (blockemail)
Verwijderde bestanden en pagina's bekijken (viewdeleted)
 • Bekiek vortedaone tekste en wiezigingen tussen vortedaone versies (deletedtext)
 • Vordsmeaten syden söken (browsearchive)
 • Vortedaone versies bekieken, zonder te kunnen zien wat der vortedaon is (deletedhistory)
Vertrouwelijke logboekbestanden bekijken (viewrestrictedlogs)
 • Logboek zwarte lijst bekijken (spamblacklistlog)
 • Logboek zwarte lijst voor paginanamen bekijken (titleblacklistlog)
 • Logboekregels bekieken veur misbruukfilter die emarkeerd bin as privee (abusefilter-log-private)
 • Misbruukfilters bekieken die as privee emarkeerd bin (abusefilter-view-private)
 • Niet-publieke logboeken bekieken (suppressionlog)
 • Verbörgen misbruuklogboekregels bekieken (abusefilter-hidden-log)
Pagina's, wijzigingen en logboekregels verwijderen (delete)
 • Labels aan bewerkingen toewijzen (applychangetags)
 • Bekiek vortedaone tekste en wiezigingen tussen vortedaone versies (deletedtext)
 • Bepålde logbookregels vordsmyten en weaderümmeplaatsen (deletelogentry)
 • Bewarkingen markeren as klein (minoredit)
 • Het paginainhoudmodel bewerken (editcontentmodel)
 • Massaal syden vordsmyten (nuke)
 • Syden bewarken (edit)
 • Syden vordsmyten (delete)
 • Versies van ziejen verbargen (deleterevision)
 • Vordsmeaten syden söken (browsearchive)
 • Vortedaone versies bekieken, zonder te kunnen zien wat der vortedaon is (deletedhistory)
 • Vortedaone ziejen weerummeplaotsen (undelete)
 • Willekeurige labels toevoegen aan en verwijderen van versies en logboekregels (changetags)
 • Ziejen mit n grote geschiedenisse vortdoon (bigdelete)
Gebruikers en versies verbergen (oversight)
 • Bepaolde versies bekieken, verbargen en weer zichtbaor maken op ziejen van elke gebruker (suppressrevision)
 • Meldingen in et misbruukfilterlogbook verbargen (abusefilter-hide-log)
 • Versies verborgen voor elke gebruiker bekijken (viewsuppressed)
Pagina's beveiligen en beveiliging opheffen (protect)
 • Labels aan bewerkingen toewijzen (applychangetags)
 • Beveiligingsnivo's wiezigen (protect)
 • Bewarkingen markeren as klein (minoredit)
 • Het paginainhoudmodel bewerken (editcontentmodel)
 • Syden bewarken (edit)
 • Willekeurige labels toevoegen aan en verwijderen van versies en logboekregels (changetags)
 • Ziejen bewarken die beveiligd bin as "Allinnig beheyrders tostån" (editprotected)
Eigen volglijst bekijken (viewmywatchlist)
 • Joew eigen volglieste bekieken (viewmywatchlist)
Eigen volglijst bewerken (editmywatchlist)
 • Joew eigen volglieste bewarken. Via sommige haandelingen kunnen nog altied ziejen derbie ezet wörden, zelfs zonder disse bevoegdheid (editmywatchlist)
E-mail verzenden aan andere gebruikers (sendemail)
 • Bericht versturen naor aandere gebrukers (sendemail)
Accounts aanmaken (createaccount)
 • Fopkontroles negeren (override-antispoof)
 • Nieje gebrukerskonto anmaken (createaccount)
 • Zwarte lijst voor gebruikersnamen negeren (tboverride-account)
Persoonlijke gegevens bekijken (privateinfo)
 • Joew eigen priveegegevens bekieken (bieveurbeeld netpostadres, echte naam) (viewmyprivateinfo)
Geschiedenis van pagina's samenvoegen (mergehistory)
 • De geskydenisse van syden samenvogen (mergehistory)
Toegang tot gebruikerscontrolegegevens (checkuser)
 • Het Logboek controleren gebruikers bekijken (checkuser-log)
 • IP-adressen en andere gegevens van gebruikers bekijken (checkuser)
Create short URLs (shortenurls)
 • Verkorte URLs aanmaken (urlshortener-create-url)
Een IP-adres globaal (de)blokkeren (globalblock)
 • Globale blokkades instellen en verwijderen (globalblock)
Globale gebruikerstatus beheren (setglobalaccountstatus)
 • Globale account afsluiten of beschikbaar maken (centralauth-lock)
 • Globale account onderdrukken of verbergen (centralauth-oversight)
Geforceerd een lokaal account aanmaken voor een globaal account (createlocalaccount)
 • Geforceerd een lokaal account aanmaken voor een globaal account (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Nieuwe OAuth-consumers voorstellen (mwoauthproposeconsumer)
 • OAuth-bevoegdheden beheren (mwoauthmanagemygrants)
 • OAuth-consumers die u beheert bijwerken (mwoauthupdateownconsumer)
Toegang tot tweetrapsauthenticatie (OATH) informatie van zichzelf en anderen (oath)
 • Controleer of een gebruiker tweetrapsauthenticatie heeft ingeschakeld (oathauth-verify-user)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

ToestemmingRechten
Alleen verificatie van gebruikersidentiteit, geen mogelijkheid om pagina's te lezen of namens een gebruiker te handelen.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.