Rechten van gebrukersgruppen

Nå navigaty springen Nå söken springen

Op disse zied staon de gebrukersgroepen van disse wiki beschreven, mit de biebeheurende rechten. Meer informasie over de rechten ku'j hier vienen.

Leganda:

 • Toe-ewezen recht
 • In-etrökken recht
GroepRechten
(alles)
 • Accounts samenvoegen (centralauth-merge)
 • Bewarken via de API (writeapi)
 • Et misbruukfilterlogbook bekyken (abusefilter-log)
 • Gebruik de testinterface voor VIPS-transformaties (vipsscaler-test)
 • Joew eigen priveegegevens bekieken (bieveurbeeld netpostadres, echte naam) (viewmyprivateinfo)
 • Joew eigen priveegegevens bewarken (bieveurbeeld netpostadres, echte naam) (editmyprivateinfo)
 • Joew eigen veurkeuren bewarken (editmyoptions)
 • Joew eigen volglieste bekieken (viewmywatchlist)
 • Joew eigen volglieste bewarken. Via sommige haandelingen kunnen nog altied ziejen derbie ezet wörden, zelfs zonder disse bevoegdheid (editmywatchlist)
 • Misbruukfilters bekieken (abusefilter-view)
 • Nieje gebrukerskonto anmaken (createaccount)
 • Oaverlegsyden upstellen (createtalk)
 • Syden bewarken (edit)
 • Verkorte URLs aanmaken (urlshortener-create-url)
 • Ziejen anmaken (createpage)
 • Ziejen bekieken (read)
gebrukerskontomaker
(leadenlyste)
 • Hef gien tiedsaofhankelike beparkingen (noratelimit)
bevästigde gebrukers
 • Gegevens over de huidige transcoderingsactiviteit bekijken (transcode-status)
 • Acties die een CAPTCHA vereisen uitvoeren zonder de CAPTCHA te hoeven doorlopen (skipcaptcha)
 • Boeken opslaan als gebruikerspagina (collectionsaveasuserpage)
 • Boeken opslaan als gemeenschapspagina (collectionsaveascommunitypage)
 • Details van misbruuklogboekregels bekieken (abusefilter-log-detail)
 • Uutezonderd van IP-adres-ebaseerden tiedsaofhankelike beparkingen (autoconfirmed)
 • Video's waarvoor transcoderen mislukt is of die al getranscodeerd zijn opnieuw in de jobqueue plaatsen. (transcode-reset)
 • Ziejen bewarken die beveiligd bin as "Allinnig automatisk bevästigde gebrukers tostån" (editsemiprotected)
 • Ziejen herneumen (move)
bots
(leadenlyste)
 • Acties die een CAPTCHA vereisen uitvoeren zonder de CAPTCHA te hoeven doorlopen (skipcaptcha)
 • Behaandeld wörden as n eautomatiseerd preces (bot)
 • Bewarken via de API (writeapi)
 • Bewarkingen wörden automaties op nao-ekeken ezet (autopatrol)
 • Gien deurverwiezing anmaken op de ouwe naam as n zied herneumd wörden (suppressredirect)
 • Hef gien tiedsaofhankelike beparkingen (noratelimit)
 • Hoge API-limieten gebruken (apihighlimits)
 • Kleine bewarkingen an n overlegzied leien niet tot n melding 'nieje berichten' (nominornewtalk)
 • Uutezonderd van IP-adres-ebaseerden tiedsaofhankelike beparkingen (autoconfirmed)
 • Ziejen bewarken die beveiligd bin as "Allinnig automatisk bevästigde gebrukers tostån" (editsemiprotected)
bürokraten
(leadenlyste)
gebrukers nåkyken
(leadenlyste)
 • Het Logboek controleren gebruikers bekijken (checkuser-log)
 • Het toegangslogboek van beperkt zichtbare logboekgegevens van het misbruikfilter bekijken (abusefilter-privatedetails-log)
 • IP-adressen en andere gegevens van gebruikers bekijken (checkuser)
 • Priveegegevens in t misbruuklogboek bekieken (abusefilter-privatedetails)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
bevästigde gebrukers
(leadenlyste)
 • Gegevens over de huidige transcoderingsactiviteit bekijken (transcode-status)
 • Acties die een CAPTCHA vereisen uitvoeren zonder de CAPTCHA te hoeven doorlopen (skipcaptcha)
 • Boeken opslaan als gebruikerspagina (collectionsaveasuserpage)
 • Boeken opslaan als gemeenschapspagina (collectionsaveascommunitypage)
 • Details van misbruuklogboekregels bekieken (abusefilter-log-detail)
 • Uutezonderd van IP-adres-ebaseerden tiedsaofhankelike beparkingen (autoconfirmed)
 • Video's waarvoor transcoderen mislukt is of die al getranscodeerd zijn opnieuw in de jobqueue plaatsen. (transcode-reset)
 • Ziejen bewarken die beveiligd bin as "Allinnig automatisk bevästigde gebrukers tostån" (editsemiprotected)
 • Ziejen herneumen (move)
importöörs
(leadenlyste)
 • Syden uut andere wikis importeren (import)
 • Syden vanuut een bestand importeren (importupload)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
tüskenvlakbeheyrders
(leadenlyste)
 • De CSS-bestaanden van aandere gebrukers bewarken (editusercss)
 • De JS-bestaanden van aandere gebrukers bewarken (edituserjs)
 • De JSON-bestaanden van aandere gebrukers bewarken (edituserjson)
 • Systeemteksten bewarken (editinterface)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
 • Wikibrede CSS bewerken (editsitecss)
 • Wikibrede JSON bewerken (editsitejson)
 • Wikibrede JavaScript bewerken (editsitejs)
vrysteld van IP-adresblokkades
(leadenlyste)
 • Automatische blokkades van Tor-exitnodes omzeilen (torunblocked)
 • IP-blokkeringen ummezeilen (ipblock-exempt)
tosichtholders
(leadenlyste)
 • Bepaolde versies bekieken, verbargen en weer zichtbaor maken op ziejen van elke gebruker (suppressrevision)
 • Bepålde logbookregels vordsmyten en weaderümmeplaatsen (deletelogentry)
 • Meldingen in et misbruukfilterlogbook verbargen (abusefilter-hide-log)
 • Niet-publieke logboeken bekieken (suppressionlog)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
 • Verbörgen misbruuklogboekregels bekieken (abusefilter-hidden-log)
 • Versies van ziejen verbargen (deleterevision)
 • Versies verborgen voor elke gebruiker bekijken (viewsuppressed)
 • n Gebruker veur de aandere gebrukers verbargen (hideuser)
rechtenbeheyrders
(leadenlyste)
 • Alle gebrukersrechten bewarken (userrights)
 • Geforceerd een lokaal account aanmaken voor een globaal account (centralauth-createlocal)
 • Hef gien tiedsaofhankelike beparkingen (noratelimit)
 • Ziejen mit n grote geschiedenisse vortdoon (bigdelete)
beheyrders
(leadenlyste)
 • Labels aanmaken en (de)activeren (managechangetags)
 • Labels uit de database verwijderen (deletechangetags)
 • Gegevens over de huidige transcoderingsactiviteit bekijken (transcode-status)
 • Aandere gebrukers de meugelikheid ontnemen um te bewarken (block)
 • Acties die een CAPTCHA vereisen uitvoeren zonder de CAPTCHA te hoeven doorlopen (skipcaptcha)
 • Bekiek n lieste mit ziejen die niet op n volglieste staon (unwatchedpages)
 • Bekiek vortedaone tekste en wiezigingen tussen vortedaone versies (deletedtext)
 • Bepålde logbookregels vordsmyten en weaderümmeplaatsen (deletelogentry)
 • Berichten verzenden aan meerdere ontvangers tegelijk (massmessage)
 • Bestaanden herneumen (movefile)
 • Bestaanden opsturen (upload)
 • Bestaanden overschrieven die'j der zelf bie ezet hebben (reupload-own)
 • Beveiligingsnivo's wiezigen (protect)
 • Bewarkingen as nao-ekeken markeren (patrol)
 • Bewarkingen wörden automaties op nao-ekeken ezet (autopatrol)
 • De JSON-bestaanden van aandere gebrukers bewarken (edituserjson)
 • De geskydenisse van syden samenvogen (mergehistory)
 • De zwarte lijst voor pagina- en gebruikersnamen omzeilen (tboverride)
 • Details van misbruuklogboekregels bekieken (abusefilter-log-detail)
 • Fopkontroles negeren (override-antispoof)
 • Gauw de leste bewarking(en) van n gebruker an n zied weerummedreien (rollback)
 • Gebrukersziejen van t hoogste nivo herneumen (move-rootuserpages)
 • Geforceerd een lokaal account aanmaken voor een globaal account (centralauth-createlocal)
 • Gien deurverwiezing anmaken op de ouwe naam as n zied herneumd wörden (suppressredirect)
 • Globale blokkades lokaal negeren (globalblock-whitelist)
 • Hef gien tiedsaofhankelike beparkingen (noratelimit)
 • Het paginainhoudmodel bewerken (editcontentmodel)
 • Hoge API-limieten gebruken (apihighlimits)
 • IP-blokkeringen ummezeilen (ipblock-exempt)
 • Kategorieziejen herneumen (move-categorypages)
 • Logboek zwarte lijst voor paginanamen bekijken (titleblacklistlog)
 • Logboekregels bekieken veur misbruukfilter die emarkeerd bin as privee (abusefilter-log-private)
 • Massaal syden vordsmyten (nuke)
 • Media uut de edeelden mediadatabanke plaotselik overschrieven (reupload-shared)
 • Misbruukfilters bekieken die as privee emarkeerd bin (abusefilter-view-private)
 • Misbruukfilters mit beteunden haandelingen wiezigen (abusefilter-modify-restricted)
 • Misbruukfilters wiezigen (abusefilter-modify)
 • Nieje gebrukerskonto anmaken (createaccount)
 • Stel de mentor van de gebruiker in (setmentor)
 • Syden uut andere wikis importeren (import)
 • Syden vordsmyten (delete)
 • Systeemteksten bewarken (editinterface)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
 • Uutezonderd van IP-adres-ebaseerden tiedsaofhankelike beparkingen (autoconfirmed)
 • Verkorte URLs aanmaken (urlshortener-create-url)
 • Versies van ziejen verbargen (deleterevision)
 • Video's waarvoor transcoderen mislukt is of die al getranscodeerd zijn opnieuw in de jobqueue plaatsen. (transcode-reset)
 • Vordsmeaten syden söken (browsearchive)
 • Vortedaone versies bekieken, zonder te kunnen zien wat der vortedaon is (deletedhistory)
 • Vortedaone ziejen weerummeplaotsen (undelete)
 • Weerummedreien bewarkingen markeren as botbewarkingen (markbotedits)
 • Wikibrede JSON bewerken (editsitejson)
 • Ziejen bewarken die beveiligd bin as "Allinnig automatisk bevästigde gebrukers tostån" (editsemiprotected)
 • Ziejen bewarken die beveiligd bin as "Allinnig beheyrders tostån" (editprotected)
 • Ziejen herneumen (move)
 • Ziejen samen mit de ziejen die deronder hangen verplaotsen (move-subpages)
 • n Bestaond bestaand overschrieven (reupload)
 • n Gebruker t recht ontnemen um berichjes te versturen (blockemail)
 • Kan gebrukers bie disse groep zetten: vrysteld van IP-adresblokkades
 • Kan gebrukers uut disse groep haolen: vrysteld van IP-adresblokkades
transwiki-importöörs
(leadenlyste)
 • Syden uut andere wikis importeren (import)
 • Tweetrapsauthenticatie inschakelen (oathauth-enable)
gebrukers
(leadenlyste)
 • Labels aan bewerkingen toewijzen (applychangetags)
 • Bericht versturen naor aandere gebrukers (sendemail)
 • Bewarken via de API (writeapi)
 • Bewarkingen markeren as klein (minoredit)
 • Et tüskengehöägen van en syde leadigen (purge)
 • Gebrukersziejen van t hoogste nivo herneumen (move-rootuserpages)
 • Joew eigen CSS-ziejen bewarken (editmyusercss)
 • Joew eigen JSON-ziejen bewarken (editmyuserjson)
 • Joew eigen JavaScript-ziejen bewarken (editmyuserjs)
 • Kategorieziejen herneumen (move-categorypages)
 • OAuth-bevoegdheden beheren (mwoauthmanagemygrants)
 • Oaverlegsyden upstellen (createtalk)
 • Spamlogboek bekijken (spamblacklistlog)
 • Syden bewarken (edit)
 • Willekeurige labels toevoegen aan en verwijderen van versies en logboekregels (changetags)
 • Ziejen anmaken (createpage)
 • Ziejen bekieken (read)

Naamruimtebeperkingen

NaamruimteRecht(en) waardoor gebruiker kan bewerken
MediaWiki
 • Systeemteksten bewarken (editinterface)
Uitbreiding
 • JavaScript- en CSS-pagina's voor de uitbreiding bewerken (gadgets-edit)
Uitbreidingsdefinitie
 • Uitbreidingsdefinities bewerken (gadgets-definition-edit)