Naar inhoud springen

Overleg:Platduuts

Sydinhold wördt neet understöänd in andere språken.
Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy

Dit klopt nait. Nou is t net of wat wie proaten Nedersaksisch is en wat aan ander kaant van grìnze proat wordt Platduuts is, môr ozze toalen binnen ook Platduuts en wat ien Duutslaand proat wordt is ook Leegsaksisch... Grönneger 1 21:17, 7 mrt 2009 (CET)[reageren]

Grönneger 't zol mooi ween a-jie 't verbeteren willen, dan kan-k altied nog effen ummezetten, of je maggen 't oek in Grunnings houwen a-j willen maak mien neet uut. Ik wos neet beter as dat der an de aandere kaante van de grens Platduuts espreuken wönnen. Sεrvιεи | Overleg » 21:27, 7 mrt 2009 (CET)[reageren]
A-k dit zo leze, liek 't Platduuts wè een aander woord veur Nederduuts. As meensen 't over Platduuts hemmen dan is 't meestentieds 't Nedersaksisch van Duutslaand inderdaod. Sεrvιεи | Overleg » 08:44, 22 mrt 2009 (CET)[reageren]
Der is ain verschilltje, bie Platduuts rekent man t Leegfrankisch nait mit. Bie Leegduuts heuren aal Duutse varianten dij boven de maken-machen (Benrather) linie liggen, dus ook t Nederlaands. t Leegduuts heurt noamelk ien n aander riege thoes:
 • Opperduuts
  • Baiers
  • Alemannisch
  • Frankisch
 • Middelduuts
  • Oostmiddelduuts
  • Middelfrankisch
 • Leegduuts
  • Platduuts
   • Westfeels
   • Noord Leegsaksisch
   • Mekelnbörgs-Veurpommers
   • enz.
  • Leegfrankisch

Grönneger 1 13:05, 22 mrt 2009 (CET)[reageren]

Ik wörde der neet echt wies uut, wulen praoten "Nedersaksies" en in t Engels heet dat "West Low German" (dat is dus West-Nederduuts, a'j t letterlik vertaolen - dus zonder t Oostnederduuts), dan he'j nog Nederduuts (Engels: Low German) en dat is dus t Nedersaksisch plus t Oostnederduuts (mer volgens mien steet dan noen neet helemaole goed beschreven), en dan he'j oek nog de term "Platduuts" waormee volgens mien allinnig de Duutse variaanten van et Nedersaksies/Nederduuts bedoeld wörden, en dat steet oek aanders beschreven hier. En um t nog makkeliker te maken neumen wulen in Nederlaand t "West-Nederduuts" en t "Oostnederduuts" as geheel oek nog es t "Nedersaksies". Servien (overleg) 16:47, 19 jul 2011 (CEST)[reageren]

Dudelik is anders. Kiek ok maor es naor de interwikis, is nogal nen kraom. Ons artikel Nedersaksisch verwis naor nds:Nedderdüütsch, wat dan weer neer weerumverwis. Platduuts verwis dan weer naor en:Low German en nl:Nederduits en gao zo maor wieter. Gin wonder dat de botjes der neet oet komt. --Droadnaegel (overleg) 23:15, 19 jul 2011 (CEST)[reageren]
Lik m'n hendig um daor es dudelikheid in te scheppen. Volgens mien klopt t zo wel wa'k eschreven hebbe, mer dat heur ik grege van de aanderen. Servien (overleg) 12:30, 20 jul 2011 (CEST)[reageren]

Ik docht dat ik hier ooit n koartke van mòkt haar... Even zuiken. Grönneger 1 (overleg) 15:29, 20 jul 2011 (CEST)[reageren]

Hier hebben wie t der al n moal over had Grönneger 1 (overleg) 15:36, 20 jul 2011 (CEST)[reageren]
Ja klopt, mer op dat kaortjen is te zien dat onder t Nederduuts oek t Nederlaans vuilt, mer dat is n iezelig verouwerde zienswieze (is oek te lezen op nl.wiki en en.wiki), tegensworig wörden t allinnig nog gebruukt veur t "West-Nederduuts" en t "Oost-Nederduuts" (samen Nederduuts = Low German), Platduuts is volgens mien allinnig veur t Platduuts uut Duutslaand of aanders n aandere benaming veur Nederduuts? Servien (overleg) 15:52, 20 jul 2011 (CEST)[reageren]
Joa, mòr dat denk ik juust nait. Ik denk juust dat t Nederlaands nait as dail zain van t Leegduuts n ollerwetse zainswies is oet de tied van de Romantiek woarien man n staarke ainhaidsstoat Nederlaand wol en de Nederlaanders as apaart vòlk zain wol as de Duutsers. Doarom wordt t Nederlaands nou zain as apaarte toal, ien tieds dat t nog aingoal dail is van t Duutse toalgebied, allend n aander variant is. t Woord Leegduuts/Nederduits geft aan dat t boven de Benroaderlien ligt, dus gain ik mache, mòr ik maak/maoke/etc. Grönneger 1 (overleg) 16:16, 20 jul 2011 (CEST)[reageren]
De wiki's geven neet echt een dudelik antwoord hierover, ze vermelden allebeie de situasies. Mer t Nederduuts/Platduuts wörden deur taolkundigen tegensworig as overkoepelende naam veur t West- en Oost-Nederduuts ezien (zonder t Nederfrankies), tenminsten dat is te lezen in de meeste artikels. De meeste taolkundigen/wiki's zien t Platduuts/Nederduuts dus as synoniemen, mer veur beie staandpunten is wat te zegen. Buten Wikipedie kan'k der neet zo veule over vienen, behalve dan dat de taal in Duutslaand officieel "Nederduuts" heet, bie ons "Nedersaksisch" en in Denemarken "Plattysk/Nedertysk" (soms Lavtysk"). Servien (overleg) 16:51, 20 jul 2011 (CEST)[reageren]
Mòr hou nuimen wie den t "Nederduuts" en t Leegfrankisch tesoamen den? Dus aal wat boven de Benroader lien ligt? Grönneger 1 (overleg) 16:54, 20 jul 2011 (CEST)[reageren]
Gien idee, Nederduuts is daor de enige opsie veur. Ik heb even ekeken ho dat in t "Handboek Nedersaksische taal- en letterkunde" geet, mer daor neumen ze t Nedersaksies dat in Duutslaand espreuken wörden "Nederduuts/Platduuts" en bie ons "Nedersaksies". Volgens mien is dit wel een aorig logiese indeling: in Nederlaand heet de gehele taol meestentieds "Nedersaksies" (dus waorumme zo'j dat aanders neumen?), dat ku'j opdelen in West- en Oost-Nedersaksies, veur t Nedersaksies dat in Duutslaand espreuken wörden ku'j "Platduuts" gebruken (in Nederlaand zu'j gienene heuren zegen dat ze Platduuts spreken, in Duutslaand wel), en veur t Nedersaksies en t Nederfrankies samen "Nederduuts" (en derbie vermelden dat t oek wel as synoniem veur t Nedersaksies gebruukt wörden). Is dat wat? Servien (overleg) 20:11, 20 jul 2011 (CEST)[reageren]
Dat is krek wat ien t zin haar dou ik dat koartke mouk. Dus wat mie aangaait is dat hou wie t doun! Nog ain ding blift over. Wat is nou de noam veur t "Zuud Nederlaands Leegsaksisch", dus mit aander woorden, de Leegsaksische varianten ien Nederlaand (en vlicht de grìnsstreken Bentum, Westmuunsterlaand en Emslaand), mit oetzundern van t Grönnegs-Noorddrìnts (en vlicht t Stellenwaarfs). Hou nuimen wie dat? Zuud-Leegsaksisch is op zokzulf n goud woord, mòr allend as man vanoet puur Nederlaands oogpunt kiekt, nait vanoet t haile Leegsaksisch. Grönneger 1 (overleg) 21:32, 20 jul 2011 (CEST)[reageren]
t Gronings/Noord-Drents/Oostfries/Oldenburgs en Emslaands (gedeeltelik) wodden tot t Noord-Nedersaksies erekend, alle aandere dialekten vallen onder t Westfaols (http://www.lowlands-l.net/talk/nld/index.php?page=nedersaksisch) Servien (overleg) 22:36, 20 jul 2011 (CEST)[reageren]

t Maakt veur de taal neet völle uut, of ie deur den Hollaander of den Pruus bezet wordt (veur de dialekten binnen de taal weal). Wilt wie nen naam bedenken um dat onderscheid te maken? t Verschil betwixt nds-nl.wiki en nds.wiki is hoe of ie t schrieft, neet hoe of ie t zegt. --129.125.102.126 17:26, 25 jul 2011 (CEST)[reageren]

Nee, nait om onderschaaid te maoken, maor elk dialekt(groep) het gewoon n noam. t Is zo dat der n onderschaaid is tuzzen t keern-Westfeels en bv t Drìnts en Achterhouks. Dat kinnen wie best benuimen. Grönneger 1 (overleg) 18:39, 25 jul 2011 (CEST)[reageren]
Moar t onderscheid betwixt kern-Westfoals en Achterhooks maakt wie noe juust neet as wie Platduuts "de Leegsaksische dialekten dij ien Duutslaand sproken worden" nuumt. Kern-Westfoals en Achterhooks liekt meer op mekaar as Westfoals en Ostfries (of Achterhooks en Grönnigs). --129.125.102.126 21:31, 25 jul 2011 (CEST)[reageren]