Bestaand:Frisian flag.svg

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Oorspronkelik bestaand(SVG-bestaand, uutgangsgrootte 910 × 630 beeldpunten, bestaandsgrootte: 920 bytes)

Dit is n edeeld bestaand op Wikimedia Commons en ku'j oek gebruken veur aandere projekten. De beschrieving van t bestaand dergindse, steet hieronder.

Beschrieving

Beschrieving
English: Flag of the Dutch province of Friesland
Nederlands: De Friese vlag en het wapen hebben een gemeenschappelijke herkomst. Al in de elfde eeuw was een vlag met "pompeblêdden" bekend. Dit kan men opmaken uit verzen uit het Gudrunlied. Omstreeks 1200 vertonen Scandinavische wapenschilden velden bestrooid met leliebladen of harten, vaak in combinatie met afbeeldingen van leeuwen.

Het getal 7 dat we tegenkomen in het aantal "pompeblêdden" van de vlag en het aantal blokjes in het wapen, symboliseren de 7 Friese zeelanden: zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar tot de Weser, die samengingen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen.

De drie witte strepen staan voor de platteland streken : Oostergo, Westergo en Zevenwouden. De blauwe strepen voor de Friese rivieren. De zeven pompebladen staan voor de zeven oude Friese zeelanden, zoals die bestonden tussen de achtste en veertiende eeuw:

  • Frisia tussen Reker en Vlie (West-Friesland, ligt nu in Noord-Holland)
  • Frisia tussen Vlie en Middelzee (Westergo, het westelijk deel van Friesland)
  • Frisia tussen Middelzee en Lauwers (Oostergo, het oostelijke deel van Friesland)
  • Zevenwouden ( het zuidelijk deel van Friesland)
  • Frisia tussen Lauwers en Eems (Ommelanden, ligt nu in Groningen)
  • Frisia tussen Eems en Jade (Ostfriesland , ligt in Duitsland)
  • Frisia tussen Jade en Weser (ligt in Duitsland)

Uit vijftiende eeuwse wapenboeken blijkt dat omstreeks die tijd uit het wapen met de "pompeblêdden" en de leeuwen twee wapens zijn voortgekomen: het leeuwenwapen met de 7 tot blokjes omgevormde "pompeblêden", en het wapen met banen op een met "pompeblêden" gedamasceerd veld.

Dit laatste wapen wordt in de negentiende eeuw ook als vlag gangbaar. Op 9 juli 1957 wordt in de vergadering van de Staten van Friesland besloten een verzoek aan Hare Majesteit de Koningin te richten om deze vlag met "pompeblêden", als officiële vlag in het gebruik voor de provincie Fryslân te bevestigen.

Bij Koninklijk besluit dd. 21 april 1958, no. 12, is de provincie bevestigd in het gebruik van de vlag.

De vlag is niet auteursrechtelijk beschermd. Hij wordt door veel friese verenigingen en bedrijven in het logo gebruikt, en kon mede daardoor uitgroeien tot een krachtig symbool van de friese identiteit.
Daotum
Bron www.echtefriesevlag.nl
Auteur P.H. Wagemakers and Joh. Koopmans
Toestemming
(Hergebruuk van dit bestaand)
Public domain Dit werk vrijgegeven in het publieke domein door de auteur, AceT. Dit is wereldwijd van toepassing.

In sommige landen is dit wettelijk niet mogelijk; in die gevallen geldt:
AceT staat iedereen toe dit werk voor eender welk doel te gebruiken, zonder enige voorwaarden, tenzij zulke voorwaarden door de wet worden voorgeschreven.

Aandere versies

First version was created by GeeKaa

Het is eenvoudig om een kader rond deze afbeelding van een vlag te plaatsen
:
Frisian flag.svg
[[File:Frisian flag.svg|border|96x176px]]

The google translation to English from the above Dutch is as follows: Dutch: The Frisian flag and the arms have a common origin. Already in the eleventh century was a flag with "pompeblêdden known. This can be see from verses from the Gudrun Lied. Around 1200 are Scandinavian shields fields strewn with lily leaves or hearts, often in combination with images of lions. The number 7, which we encounter in the number of "pompeblêdden" of the flag and the number of blocks in the arms, symbolizing the 7 Frisian countries: autonomous regions along the coast from Alkmaar to the Weser, which went into a defensive alliance against the Vikings.

The three white stripes represent the rural areas: Oostergo, Westergo and Seven Forests. The blue stripes for the Frisian rivers. The seven sheets pump to the seven old Friesian countries, which existed between the eighth and fourteenth century:

Frisia between Rekers and Vlie (West-Friesland, is now in North-Holland) Frisia between Vlie and Middelzee (Westergo, the western part of Friesland) Frisia between Middelzee and Lauwers (Oostergo, the eastern part of Friesland) Seven Forests (the southern part of Friesland) Frisia between Ems and Lauwers (Ommeland, is now in Groningen) Frisia between Ems and Jade (Ostfriesland, is located in Germany) Frisia between Jade and Weser (located in Germany) From five tenths century arms books show that around that time from the arms of the "pompeblêdden and the lions have two arms: the lion of the arms 7 blocks transformed" pompeblêden "and the weapon with jobs on a" pompeblêden "damask field .

This weapon is in the nineteenth century as a common flag. On July 9, 1957 in the meeting of the States of Friesland decided to Her Majesty the Queen to order this flag with pompeblêden ", as the official flag in use for the province of Friesland to confirm.

By Royal Decree dated. April 21, 1958, No. 12, the province confirmed the use of the flag.

The flag is not copyrighted. He is considered by many Frisian associations and companies in the logo, and it could also become a powerful symbol of the Frisian identity

Lisensie

Public domain
Deze afbeelding toont een vlag van een Nederlandse gemeente of provincie; gebruik van de vlag kan beperkt zijn door gemeentelijke regels en wetten. In het licht van de Nederlandse wetgeving wordt deze afbeelding beschouwd als zijnde in de publiek domein, net als de reproducties van deze vlag.

Deutsch | English | français | italiano | Nederlands | polski | +/−

Flag of the Netherlands.svg


Annotations This image is annotated: View the annotations at Commons

Bestaandsgeschiedenisse

Klik op n daotum/tied um t bestaand te zien zo as t to was.

Daotum/tiedMiniatuuraofbeeldingGrootteGebrukerOpmarkingen
zo as t noen is15:59, 3 mrt 2019Miniatuuraofbeelding veur versie van 15:59, 3 mrt 2019910 × 630 (920 bytes)SiBr4More accurate construction of the "notch" of the pompeblêd
21:43, 5 okt 2014Miniatuuraofbeelding veur versie van 21:43, 5 okt 2014910 × 630 (896 bytes)SiBr4Keeping the code
11:04, 5 okt 2014Miniatuuraofbeelding veur versie van 11:04, 5 okt 2014910 × 630 (3 kB)ArchmedusColor correction conform http://www.fryslan.nl/676/friese-vlag,-logo,-wapen-en-volkslied/files/%5B16%5Dkleurcodes%20provincie%20fryslan.pdf
18:58, 10 sep 2013Miniatuuraofbeelding veur versie van 18:58, 10 sep 2013910 × 630 (896 bytes)SiBr4Reduced SVG code with mostly exact numbers
17:07, 16 aug 2013Miniatuuraofbeelding veur versie van 17:07, 16 aug 20131.300 × 900 (1 kB)AceTthis one is the right one (new one shows old one!?)
10:09, 15 aug 2013Miniatuuraofbeelding veur versie van 10:09, 15 aug 20131.300 × 900 (1 kB)AceTCorrection #2 (the old file is still showing?)
10:01, 15 aug 2013Miniatuuraofbeelding veur versie van 10:01, 15 aug 20131.300 × 900 (1 kB)AceTCorrection (dimensions were not set correctly)
09:57, 15 aug 2013Miniatuuraofbeelding veur versie van 09:57, 15 aug 2013512 × 512 (1 kB)AceTComplete rebuild of the flag after extensive research (check [http://www.echtefriesevlag.nl/])
21:21, 18 sep 2012Miniatuuraofbeelding veur versie van 21:21, 18 sep 2012737 × 492 (1 kB)SiBr4Corrections & code reduction
10:43, 2 mrt 2006Miniatuuraofbeelding veur versie van 10:43, 2 mrt 2006736 × 491 (3 kB)GeeKaaFlag of province nl:Friesland {{PD-user|GeeKaa}} {{insignia}} Its easy to draw a border around this flag: {{border|100px}} Zuid Holland Category:SVG flags

Globaal bestaandsgebruuk

Metadata