Overleg:Sallaandse woorden

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Nå navigaty springen Nå söken springen

Sallaanders !!! Mit duzend woorden ku'j redeluk een taal verstoan en oe verstoanbaar maken, zegt ze. Dit is gewoon een begun van een woordenlieste mit uutspraken. Een soort Sallaands woordenboekien in wörding. Wie kan helpen um dit in n mooie tabelle te zetten? Griept het an um disse lieste aan te vullen. As 100 Sallanders elk 10 woordties der bi'j zet, hew die 1000 woorden al; misskien wördt het er nog wel veule meer. Holdt de schriefwieze ienvoldig al is de uutspraak nog zo krom. Doarveur bint de IPA simbooln heel belangriek. (Zie ok de schriefwiezer van dialektgroep Hardenbarg, www.historiekamer.nl. Veur die as t weet en der verstaand van hebt, verbeter asteblief de fouten, zodat der straks een anvoardbaar Sallaands woordenboekien kump te stoan.

Asteblief gien aandere dialekten der tussen zetten. Hold het Sallaands. Overleggen en kommentaar doe'j op de overlegpagina.

De bedoeling is dat iederiene die Sallaands proat disse lieste giet anvullen. Maak der een mooi woordnboek van. Hoi Grönneger, Ie zit dunk mi'j op t vinkentouw, ha ha! Begriep ie woar ik mit gangs binne? Ik hope dat t wat wördt. Allene mit de tabelvörm kan k nog niet overweg. Doar zuuk ik hulpe veur. Hoe krieg ik dit kombineert mit Sallandse taalwiezer? Groetn, Faasco (overleg)

Moi Faasco, as joe mit vinkentaauw beduilen dat ik òf en tou even laangeskiek om te zain wat elkenain om maans het, den klopt dat wel joa :) Joe kinnen ien de Sallaanse taalwiezer n nij kopke aanmòken en doar joen woordenliest hìnzetten. Wat de tabel aangaait, de makkelkste is de onderstoande dij ik ien de Grönnegse toalwiezer broekt heb. Doar kwammen op gegeven momìnt zoveul woorden ien te stoan dat ik heur noar verschaaidene zieden verploatst heb, mòr dat is ien t begun nog nait neudeg. De tabel waarkt ien riegen. Bovenin staait de grondkode van t aantel kolommen (vertikoal), ien dit gevaal binnen t der vieve. De riegen (horizontoal) worden schaaiden deur |-. Den begunt n nije rieg en de t eerste vakje (dij aaltieds begunnen mout mit n | taiken) komt onder de eerste kolom, de twijde | komt onder de twijde kolom en zo wieder. n Tabel wordt begunt mit n {| en ìndegd mit n |}, mòr dat kinnen joe ook gewoon kopieern oet de onderstoande tabel.
Grunnegs woord Alternoatief Meervold/ bv. nmw. Nederlaands Opmaarken
ferwail ferwailen fluweel
fiedel fioul fiedels viool

Bie n toalbeschrieven huift der nait bie te stoan dat allend Sallaandse woorden der ien stoan maggen, dat bliekt oet de titel wel al. Veul sukses der mit en as joe nog vroagen hebben, den heur (lees) ik t wel! Grönneger 1 (overleg) 14:56, 25 apr 2012 (CEST)

Moi Grönneger. Dank veur joe anwiezings. Ik menen dat joe beheurlijk alert bint. Of he'j net zoveule tied as ikke?

Op zon maniere holle wij mekaar toch mooi an t wark. Nou, ik probere der wat van te maken. t Is wel n heidens karwei, moar k hebbe der tied genog veur. Ik bin t nog ant bieschaven, moar ik hope dat der nog wat Sallaanders zölt reageren en mitdoen an dit projekt. Ingewikkeld mit al die hierogliefen van IPA, moar wel mooi. Tut de volgende keer, doei Faasco (overleg)

De tabelle is niet helemoale elukt. Wat hek verkeerd edoane? ~~
Moi Faasco, ik hebbe oewe tabelle eawn an epakt. Mu'j mer eawn zegn as t nit good is (en as t wal good is ook ;).) Iej hadn n antal ruumtes tusken de |-'kes eloatn. En ik hebbe oe nen extra kolom vuur t alfabet dr bie vuur emaakt. Of was det nit wa'j woln? Woolters (overleg) 19:00, 26 apr 2012 (CEST)


Bedankt Woolters. t Is prima zo. Moar ik was der zölf ok al achterekommen. Zie zaandkule. Moar mit n kolom der bi'j is t nog beter.Faasco (overleg)

Kaal[bronkode bewarken]

Ik doche det 'kaal' ien van die woorden is, die in 't noorden van 't Nedersaksische taalgebied (van midden-Drenthe naor boaven) oa/ao hebt, en daoronder aa. In 't Stellingwarfs hebt zokke woorden ae; 't is dan ok kael in 't Stellingwarfs. Of bestiet kaol dan ok zudelijker? Ni'jluuseger (overleg) 17:49, 8 mei 2012 (CEST)

Ik deenke dat disse link veur veul meer aandre woordties kan zurgen: http://www.mijnwoordenboek.nl/regio/Sallands , en waor vind ie ans een schriefwiezer op Hanbarg Historiekamer? Nickg19 (overleg) 23:41, 10 sep 2012 (CEST)
Over t schrieven van de oa/ao [ɔ:] is t leste woord nog niet ezegd. Mien mening is dat de klaank/klaanken belangriek is/bint. Ik bin der niet zo veur um de woorden zo te schrieven as dat ze uut espreuken wördt, veural woar dat ingewikkelde konstruksies gef. As ik zegge "Woar?" is de klaank in feite [woo-ah] en is t antwoord "Doar!" [doo-ah]. Wi'j schrieft dan gewoon woar. Mit de ea/ae is t net zo. Een kerel is in t Lutters n "keal", uut espreuken as [kee-ahl] en dus gien [kah-el]!

Faasco (overleg) 11:06, 11 sep 2012 (CEST)

Zeeg jie dan kee-al of -al (ik zeeg kì-el (kɪəl of kjɪəl))? A'j kee-al zegen zo'k eerder keerl schrieven, want veur n r-klank he'j altied zo'n korte a-klank (denk an "joa·ar", "kloa·ar") bie n woord as straoten he'j dat meestentieds niet. De /ea/ wörden in de Twentse schriefwieze uutespreuken as 'è', in de Algemene Nedersaksiese Schriefwieze klinkt t as 'ee·e' of 'ee·a'. Servien (overleg) 20:06, 12 sep 2012 (CEST)
In lutten is een kerel keal, uut-espreuken as kééal. Wi'j hebt et hier wel over Sallaands/Vechtdals. Dat stiet wat verder van t Twents of. Faasco (overleg) 09:22, 13 sep 2012 (CEST)

IPA an-epast[bronkode bewarken]

Ik heb de IPA even wat an-epast. Ik denke dat t zo wat beter naor veuren kömp. Servien (overleg) 20:06, 12 sep 2012 (CEST) t Hoeft niet noar veuren te kommen, as de uutspraak maar dudelik is. Ik hebbe t toch weerummedraeit, umdat de tekens die der now stunnen veur mi'j niet begriepelik waren.Faasco (overleg) 09:18, 13 sep 2012 (CEST)

Huj Faasco. Misschien drok ik m'n eigen verkeerd uut, zo as jie de IPA op-eschreven hadden klopten t niet, ik zal uutlegen waorumme t niet klopten: n lange oo is meestentieds [oː], de n/m/ng in loatn/loopm/hangen dreunen deur dus vandaor dat streepjen deronder, de g schrief je in IPA as [x] of [ɣ], veur de klanken die jie bedoelden is t hoogstwaorschienlik n [x], de punten geven an hoe'j t opdelen, der wanen wat a's/aa's verkeerd en de eu in veur is gien [œː], dat is meer vöör/vöar. Groetnis Servien (overleg) 22:36, 13 sep 2012 (CEST)
Toch maar weer op mien Sallaandse meniere. Een g is bi'j oons echt n g en gien ch. Die punties overal tussen sloat narns op. Kiek: van Dale handwoordenboek Engels - Nederlands.

Faasco (overleg) 19:04, 14 sep 2012 (CEST)

Huj Faasco. Ik heb wel n paor anrikkemederingen:
Ik zie da'j t karakter [ɤ] (u) gebruken mer dat mut n [ɣ] (g) ween, die twee tekens haol je al gauw mit mekaar in t wiere.
Bie 'ofwegen' [ˈɔfwe:ŋ̩] he'j t streepjen onder de 'n' laoten staon, mer bie 'liggen' [lɪŋ] he'j t vortehaold. t Probleem bie de uutspraak is dan a'j dat streepjen niet hebben dat t dan te kort uutespreuken wörden (ling [mit de uutspraak van 'een ding'] in plaotse van lingn).
Je gebruken ['] in plaotse van [ˈ], de eerste is gien IPA-teken.
Bie hangen he'j [hɑ'ŋ], ik zol dat schrieven as [hɑŋ̩] of [hɑˑŋ̩] (de leste schriefwieze gebruuk je a'j de halflange klank an willen geven).
Al mit al is t n lastig parket die IPA, mer goed samen wee'w weer meer as ene. Ik hope da'j der wat an hebben. Mooi trouwens da'j zo'n lieste samenesteld hebben! Groetnis Servien (overleg) 23:55, 14 sep 2012 (CEST)
In mien tabelle is de u een [y]. Hangen wi'k nog es over noadenken. In de spraak is t han-ng en a'j hang schrieft is t te kört. Ik hebbe nou heel provisorisch internet in mien vakantiehussien in Ermelo. Maar ik komme der volgende weke op terugge.Bedaankt veur t mitdenken en de anwiezings. Jammer dat der niet meer sallaanders op reageert. Sommigen wilt wsel schrieven, maar zi'j hebt geleuf ik een doodsangst veur IPA-tekens. Maar die as Engels eleerd hebt, kent disse tekens toch? Ik hebbe heel wat had an die symbolen veur de uutspraak en gebruke ze nog vake. Hartelike groetn, Faasco (overleg) 16:55, 17 sep 2012 (CEST)
Ik hebbe t hele verhaal nit eleazn (dus feaitelik mu'k mie stille hooln), mer vuur min geveul is de juuste IPA [hʌŋː] of [haŋː]. De [ɑ(ː)] is as in t Zuud-Brits Engelse palm en de [ɒ] as in t Zuud-Brits Engelse lot, beaide te depe achter in n moond dus, en te doonker. Mag wean at t in Sallaand aanders is as in t Tweants, mer det lik mie nit. Woolters (overleg) 17:12, 17 sep 2012 (CEST)
k Mag hangen as ik t weete. IPA is niet veur t Sallaands eschreven, maar wi'j kunt der wel gebruuk van maken. t Vrömde is, dat ik pas n mooi dik Twents Woordenboek zage bi'j Bruna, maar der stiet gien ien IPA font in!!! Ze schrieft liever meuilik. Jonges, k zal t wel is bekieken en komme der wel op terugge. Faasco (overleg) 22:04, 17 sep 2012 (CEST)
Besten Faasco. IPA is ook vuur t Sallaands eskreewn. t Is feaitelik vuur elke sproake en sproakvariaant skreewn. Oawer oew grote IPA-gemis in t Tweantse wöardebook; Dr is zovölle verskil in oetsproake hier de'j per woard wal meenstens vief IPA-notasies köant dale skriewn, en dan zi'j oezelf te klook of. Ik hebbe vanear n heel weblog ezeen wat eskreewn was in t IPA. Was froai lastig te leazn. En dan nog, wo'j t foneties of fonemies hebn? Want a'j t woard vuur woard foneties opskriewn zoln is t nog nit trouw an de oetsproake, want vieleu sprekt wöarde in zinsverbaand nog wier aanders oet (ofzwakking en assimilasie). Bievuurbeeld: "det" = Riessens [dæt], mer in "Det ook" = [dæd ɔək]. En trouwns Hollaandse oetsproake is ook nit trouw an de skriefwieze: tandpasta = [ˑtʌmpəsta]. Feit blif gewoon det IPA nit op oons toetsenbröd zit, dus lastiger te skriewn as ditte. [məɾæzidæʔˈlewəɾɛpdɛ̃ˈmakləgəˌvẽtʌ̃ˌʋɪkətˈbɛzɛːwmfəˈneːtizˈdɑləˌskɾiwm], [pɾəˈbleːmˌdɒvʌnɪzæʔtzɔˈmaxtəɣˌlʌŋəˌduətˌfyɾæjmənːˈkɔtˌzɪnːkəˌtɾɛxtəhɛbt] ;) Woolters (overleg) 23:57, 17 sep 2012 (CEST)
Dus besten Faasco, kö'j nog es 1x kort en beundig oetlegn woerumme a'j toch zo drok zeent met det IPA? Iej kent IPA, ik kenne IPA, mer t grote gros van t volk keant t nit. Wo'j ze det dan duur de strotte drukn (=ofkeer kweekn), of n soort midnweg veendn dee't vuur alle Sallaanders nog n betn te behapn is, met leasteekns dee't ze al keant? Ik probere oe niks an te valn heur, mer ik zee gewoon ne algemene toopassing van t IPA nit echt ansloan. Woolters (overleg) 00:10, 18 sep 2012 (CEST)
’n Köt zinnechien giet nog wel, maar a’j machtige lange zinnen in t foneties schrift zölt mutten schrieven, is t n probleem en he’j der n bult wark an. Da’s ok mien bedoeling helemoale niet. Bi'j oons in Lutten hebbe wi'j gelukkig niet veule sinoniemen veur de dialektwoorden. ’t Giet mi’j derumme, da’k mien dialekt vaste kan leggen mit de zo goed meugelike uutspraak. Dan he’k toch wel veule gemak van de IPA-tekens. In al mien artikels, behalve disse, op Wikipedie he'k gien enkel IPA=teken gebruukt. Doarnoast wil ik ok n verhaal als geluud-opname vaste leggen. Ik bin doar nog mit gangs, maar t valt niet mit um, noast de dagelikse ok de meest ofwiekende woorden doarin te verwarken.Doarbi'j is wel wat frustreernd dat der gien Sallaanders bi'jspringt. Kloarbliekelik leeft t dialekt in Sallaand veule minder as b.v. in Twente of d Achterhook. Faasco (overleg) 19:51, 18 sep 2012 (CEST)
Faasco: 't is al vanof 't begun van dizze Wikipedia in 2006 zo, det 't antal schrievers in elke variaant van 't Nedersaksisch tussen de nul en de ien of (soms) tweie zwengelt. Of zie ieje de Twenten en Achterhoekers hier in dikke riegen samendrommen? Ik bin ok deurgaons de ienige die hier in 't Drèents en 't Stellingwarfs van de Kop van Oaveriessel bezig is. Mooi toch, dej d'r iene uut honderdduzenden bint? --Ni'jluuseger (overleg) 15:28, 19 sep 2012 (CEST)
Moi Ni'jluuseger, ik vule mi'j vereerd um der iene uut honderdduzenden te ween. Ik hadde der al zo'n gedachte van dat der maar n paar mitdeuden. Jammer, dat de belangstelling veur t dialekt zo moatig is. Reden te meer um veule artikels in plat te schrieven al is t dan mit n paar man. A'w genog tied en inspirasie hebt, mu'w nog veule veur t noageslacht vastleggen. Moed holden maar. Groeten Faasco (overleg) 19:04, 20 sep 2012 (CEST)
Moi Faasco. De bangstelling vuur t dialekt is nit moatig, mer de meesten hebt gin zin of tied um dr zelf wat met te doon ;) en al helemoal nit op zoiets "niejs" en "skimmigs" as wikipedia. Woolters (overleg) 19:20, 20 sep 2012 (CEST)
Heuj Woolters, Altied makkelik as n aander t veur oe dut. Argens hierboven zeg ik dat der b.v. meer Tweans eschreven wördt. In Tubantia tut veur kört altied wel n paar stukkies in de weke. Now al daagen niet meer, ze hebt t veuls te drok mit t kammenet. Gelukkig he'w een domenee in Nieverdal die de biebel in t Twents hef vertoald, iene van de weinigen dus. Good gaon Faasco (overleg) 21:34, 20 sep 2012 (CEST)