Overleg:Pertaol:Stellingwarf

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Nå navigaty springen Nå söken springen

Beste Servien,

Ik schrief niet altied mit mien woordenboekien. Dat he’k ok niet daon bie et pertaol veur de Stellingwarven. Ie hebb’n wel een betien an ’t pertaol veraanderd. Ik bin niet overal bliede mit:

  • Neffens de woordenliest van Stellingwerfs eigen mutten wi’j ‘hebb’n’ schrieven en niet ‘hebben’.
  • Woorties zoas ‘keunst’ en ‘goold’ bin niet - meer zo - gangber in et Stellingwarfs.
  • ‘Laanden’ of ‘lanen’ wodt ok niet zo vaeke bruukt, de meerste luden die ik ken zegg’n gewoon ‘landen’.
  • Van et Stellingwarfs zoas ik et ken bruke wi’j de lange ‘aa’ ok amper. Dus niet ‘bedaankt’ mar ‘bedankt’. De woordenliest zegt wat aanders.
  • ’Wusten ie wel dat?’ klingt beter as ‘Wus ie al dat?’ Et komt mi’j een betien vremd veur. Et woortien ‘al’ kan veur ‘wel’ bruukt wodden, mar niet in dit verbaand.
  • In et Stellingwarfs schrieven we ‘he’j’ (heb ie) en niet ‘hej’’. Apostrof dus veur de ‘j’. Bovendien zegg’n wi’j meerstal ‘heb ie’.
  • A’j ‘omgeving’ schrieven in et Stellingwarfs, dan is dat niet verkeerd. ‘Omkrieten’ ku’j ok schrieven, beide is goed en et wodt beide bruukt.
  • Ik heb ok zien da’j et woord ‘iens’ veraanderd hebb’n in ‘es’. Ok as ie et niet geleuven, et woortien ‘iens’ is mi’j bekender dan ‘es’.

De lange aaaaa in ‘bedaankt’ en ‘lanen’ is veur de gewone sprekers van et Stellingwarfs een betien overdreven. Dan ku’j de vraog verwachten ‘waor ie vandaon kommen’.

Ik heb now niet de drang om alles weeromme te zetten. Et maekt mi’j niet uut wat d’r now krekt schreven is. Et gaot d’r om dat et Stellingwarfs mar wat schrieven wodt. Toen ik hier begon heb ik angst had om dingen verkeerd te schrieven. Et woordenboekien schreef hiel veul woorden aanders. Ik heb now wel zien dat et woordenboekien niet meer as een helpmiddeltien is. Ik gebruuk et nog amper.

Ok wanneer ie of aandere luden et stommegraeg zo zien wollen, et Stellingwarfs is gien standaorttael en zol dat ok niet wodden. Ik perbeer wel een betien om et Stellingwarfs van de hobbyisten an te holden (ik zeg hoolden, dus waoromme ‘holen’ in et woordenboek staot is een mysterie). De hobbyisten konnen wel ‘keunst’ schrieven, alle (!) platpraoters in de Stellingwarvers die ik ken zegg’n vrolik ‘kunst’.

Ie hebb’n in et praothoekien zegd dat wi’j niet onnodig hoeven te verkleinen. In et Stellingwarfs wodt een hiel protte verkleind. Et is een opvallend kenmark van et Stellingwarfs dat et zo speciaol en eigen maekt. Waorom dat zo is, is niet dudelik.

Groetnis --Kening Aldgilles 19:29, 22 jun 2011 (CEST)

Dag Kening Aldgilles! Aj' veerder kieken as de neuze laank is, staon de aandere hebben-variaanten mit een e schreven, ok in et Stellingwarfs dat aandere Stellingwarvers bruken is et mit een e (ok volgens de Stellingwarver spelling). De Stellingwarver Biebel, An de Liende en de Stellingwarver Schrieversronte bruken nog altied goold, keunst, lanen, bedaankt, et kan wezen dat et plaetselik aanders is, en dan moej' dat inderdaod mar zo schrieven zoas et zegd wodt, mar ik kende et allienig mar op disse meniere. Bi'j mi'j komt de eerste vorm vremd over omdat et ok "vertelde ie dat?" en "reup ieje?" is, mar dat zol wel persoonlik wezen. He'j en hej' wodden naost mekeer bruukt (meerstal "hej'"). Inderdaod omkrieten en omgeving konnen allebeide ik vun 'omkrieten' wel passen, mar aj' liever 'omgeving' hebben, veraander et gerust. Ik heb ooit heurd van Henk Bloemhoff dat et wi'j bin et mit mekeer iens is, en wi'j bin et now aendelik es een keer mit mekeer iens, zo zie je et ok vaeke op internet. Et Stellingwarfs is inderdaod gien standerdtael, d'r bin variaosies in, kiek mar in de Kop van Overiessel. Ie moeten ok hiel niet bange wezen om wat fout te schrieven, wi'j bin d'r om mekeer te helpen. Ik zal et in de toekomst effen vraogen veurda'k et veraander o'j et der mit iens binnen. Groet Sεrvιεи | Overleg » 19:56, 22 jun 2011 (CEST)
Misschien zol Gebruker:Servien wat banger motten wea'n dat he wat niet fout is, fout maakt. --129.125.102.126 21:38, 22 jun 2011 (CEST)
@129.125.102.126 (Erik was et toch?), doe es effen wat aoriger! Wat is dat now weer veur geaemel? D'r is gien goed of fout in dit geval aj' beter lezen had. Hoe kan et trouwens daj' niet bewarking kunnen aj' anmeld binnen? Sεrvιεи | Overleg » 22:33, 22 jun 2011 (CEST)
@gebelschop, nee, t is Erik neet, t is Erik_Warmelink. As der gin goed of fout is, mot ene den neet uut de Stellingwerven komt, t neet ver"better"en. Want as der iets neet aordig is, is t weal dat ene den neet leazen kan, oen wark vertestoewiert (en as ie kon leazen, dan kon ie an Servien ok weal zeen dat ie t eschreven hebt, quod non). --129.125.102.126 23:32, 22 jun 2011 (CEST)
Ik kan neet bewarken as ik anmeld bin, umdat zo'n aandere gebelschop (StarIconViolet.png Trijnstel overleg) mien account hef laten "lock"en en dat is mien naam, en ik gebruuk leever gin gebelschoppen (moar zee Speciaal:Biedragen/hotbot). --129.125.102.126 23:32, 22 jun 2011 (CEST)
Beste Servien,
Bedaankt veur jow snelle antwoord.
Zolange ie d'r mar bewust van bin dat et Stellingwarfs vaeke verschillende goede vormen het. Dan komt et zeker wel goed. Et is grappig om te zien dat disse woordeliest bi'jveurbeeld (bi'jgelieks mag ok) gien goede vertaeling het veur et Nederlaanse 'misschien'. Aandersomme moe'k wel zegg'n dat et Nederlaanse woortien 'bijna' wel alle goede vertaelingen het. Gelokkig zegt de schriever van de disse woordeliest ok dat zien wark niet kompleet is. Op dit stuit (moment, in de liest as 'mement' schreven) is et een leuk schriefhulpien.
Miskien moe'n we et woordeboekien van gebruker 129.125.102.126 een betien kleiner maeken, dan kan hi'j ok niet meer van zokke onzin schrieven Tongue.png
Groetnis --Kening Aldgilles 23:53, 22 jun 2011 (CEST)
P.S. Ik kom gewoon uut de Stellingwarven. Mar ik geleuf niet dat ie uut de Stellingwarven kommen en et ok niet schrieven. Miskien zol ie eerst mar et goede veurbeeld geven, want et verbaesd mi'j niks dat jow account now 'locked' is.
Nee, Nijverdal ligt neet in de Stellingwerven. --129.125.102.126 08:46, 23 jun 2011 (CEST)
t Biezundere van t Stellenwaarfs vin ik dat t aine Stellenwaarfs veul Fraise woorden broekt, ien tieds dat de aander variant weer meer Drìntsege woorden het. Is doar ook n bepoalde grìns tuzzen of lopt dat aal deur nkander hìn? Doarnoast moutst ook reken holden mit t feit dat watst doe nait meer doags broekst, broeken dien grootolders (of aander luu van heur generoatsie) nog wel.
@ErikWarmelink: Hol es op mit dij ol boudel aal mit die. Eerst begunst tegen vrumde, verdochte luu te soezen (à la), mòr nou ook al tegen n vaste (de eerste) broeker van dizze wiki? Kap doar mit, wie binnen hier om op n normoale menaaier artikels te schrieven en mit nkander om te goan, nait om aingoal aander luu òf te foetern of om aal konflikten oplözzen te mouten. Gedroag die ains. Grönneger 1 00:28, 23 jun 2011 (CEST)
Kening Aldgilles, ik geleuf dat hier n misverstand is. Wi'j wilt met de algemene skriefwieze zeker gin standardsproake maken. Ik sprek Achterhooks, en bun zekers neet van plan um doar nen mengvorm van te maken met et Grunnegs of Stellingwarfs. Moar wat wi'j (ik sprek veur mi'jzelf, moar ik hebbe et idee dat de anderen in de skriefwieze-diskussie doar ok zo ovver denkt) wilt, is wal de skriefwieze veur dezelfde klanken wat eendudiger maken, um gin onneudige verskillen op disse wiki te kriegen. I'j geft et zelf al an, ni'je skrievers hebt skrik um fouten te maken, dan kö'j et beste dudelikheid gevven. En a'j noo kiekt wat de veurstellen bunt, dan verandert der veur et Stellingwarfs haost niks. Et is dan allenig dudelik dat et he'j is, en neet hej', of hebben in stae van hebb'n. Droadnaegel 00:32, 23 jun 2011 (CEST)
@Grönneger1 - D'r is wel een greens tussen et Drents en et Stellingwarfs. Et Stellingwarfs is een riek dialekt. As ie de Friese woorden (en grammatikaole zaeken) d'r uut haelen, dan bin de overienkomsten mit et Drents groot. Toch blieven d'r wel verschillen, want wi'j verkleinen oonze woorties ommeraek. Ik geleuf niet dat de platpraoters in Drente de ae bruken zoas wi'j dat doen (ie kunnen de ae-klaank verlieken mit de klaank in et woord militair of solidair). Dan bin d'r ok nog wat woorties die wi'j aanders bruken as in Drente.
Ik maek ok wel gebruuk van 'oolde' woorties en uutdrokkings. Daornaost maek ik ok gebruuk van moderne tael. Et iene sluut et aandere niet uut. Mar ik vien wel dat de schrieftael bi'j de spreektael en de algemiene verwachting ansluten moet. Veurbeeld: A'k een diktee maek en ik zeg moment, dan gao ik d'r vanuut dat de meensken ok moment schrieven. De woordeliest vertaeld et Nederlaanse moment naor mement. De meerste sprekers van et Stellingwarfs zollen verrast wezen dat moment gien goed Stellingwarfs is. Bi'j mi'j was dat ok zo. --Kening Aldgilles 00:46, 23 jun 2011 (CEST)
@Droadnaegel - Mit et spellingsveurstel he'k niet veul problemen. Ik geleuf ok wel dat zoks hier op Wikipedia warkt. Veur ni'je schrievers kan et zeker haandig wezen. --Kening Aldgilles 00:53, 23 jun 2011 (CEST)

Hebben, ae, verkleinwoordties[bronkode bewarken]

Dag lu, de Stellingwarver schriefwieze hef ok gewoon hebben. Kiek mar in de woordelieste naor anhebben, kribben, schrabben. Ik denke dat hebb'n gewoon een foutien in die lieste is. Een deur de wol evarfde schriever as Johan Veenstra, die krek wet hoe of de Stellingwarver schriefwieze in mekaere stik, schrif ok -en.

@Aldgilles: in een an de Stellingwarven grèenzend diel van Drenthe, et Westenveld, en in een groot diel van de Kop van Overiessel, howwe de ae-klaank ok. Vanwege disse en aandere oaverienkomsten (d'r staot een isoglossenkaortien in et Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde) numen ze de dialekten van disse gebieden ok wal Stellingwarfs. Ik kenne et Stellingwarfs van bi'j Stienwiek van mien oma, en schrieve dat in dit berichien ok (al schrief ik de mieste artikelen in et Drèents van et Riestenlaand, dat hier veule op liekt). Et zal niet verbaozen dat de Friese invloed in et Stellingwarfs buten Frieslaand wat minder is.

Verkleinwoorden bin m.i. typisch veur alle Nedersaksische dialekten, niet alleen et Stellingwarfs. Ok et Nederlaands zelf staot d'r omme bekend, mar wi'j gaon d'r nog wat vedder in. (Liever naor Diever, en gaoj wat vedder, dan kooj in Vledder.) Ni'jluuseger 11:02, 23 jun 2011 (CEST)