Liest van Engelse woorden mit n kontinentoale verbondschop mor n aandere betaikenis

Uut Wikipedia, de vrye encyklopedy
Nå navigaty springen Nå söken springen
Dialekten rond de Noordzee

Dit is n liest mit Engelse woorden mit n kontinentoale verbondschop, môr n aandere betaikenis. Mit kontinentoal worden de Zuud-Germoanse varianten bedould dij op t vaste laand proat worden, dus mit aander woorden, de dialekten van de Benelux, Duutslaand en de Alpenlanden. Deurdat t Engels zok op n aailaand ontwikkeld het en ienvlouden van aal kanten kwammen, het t Engels veul woorden dij vrouger n aander betaikenis haren en nou net even wat aans betaikenen as dat t oorspronkelke woord was. Op t vaste laand het man voak nog wel t oorspronkelke woord ien zien betaikenis.

Engels woord Grunnegse vertoalen Verbonden woord Engelse vertoalen
acre sikkom n haalve bunder akker, Acker agricultural field
to ask vroagen aisken, eisen to demand
back rog, achterkaant kam (van t Oldgermoanse bakam) comb/hair polaris(/z)er
deal overainkomst, haandel deel, dail, Teil part, share
beam baalk, stroal boom, boum, beum, Baum, beam tree
to become worden bekommen (gos: kriegen) to get/receive
to believe (ge)leuven beloven to promise
bird vogel brouden, bruden, broeden, Brüten to brood
black swaart bleek, bleich pale
to bloom bluien bloum, bloom, bloem, Blum flower
to boom goie tieden hebben boom, boum, beum, Baum, beam tree
borrow lainen (van) borg surety
boy jong, boi boi, boef, Bua, Bube knave
brand maark braand, brand, brenn burn(ing)
brave keroazjeus, dapper braaf good, honest, following the rules
breach overtreden, overschraaiden breken, brechen to break
but môr boeten, buten, buiten outside, except
by deur/dankens bie, bij, bei at, with
to call roupen, opbèllen, nuimen kloagen, klagen, kallen (gos: proatjen) to complain
car automobiel kar(re) cart, wagon
to check bekieken, noakieken, konterlaaiern kieken, kijken, gucken
cheek wang kaak, koak jaw
chicken tuut kuken, kuiken, Küken chick (young bird)
to close sloeten kloes, kluus, kluis safe (box)
cloud wolk kloed(e) chunk
craft haandwaark, ambacht, mesien kracht, kreft, kraft strength, power
crop gewas krop head of a plant (f.e. lettuce)
dear (ge)laifd(e) duur, Teuer expensive
deer elant daaier, deer, dier, Tier animal
dirt voel, smeer driet faeces
dish gerecht, telder, voat Tisch (Lat. discus) table
down (om)deel duun, duin, Düne dune, hill
draw taikenen droagen, dragen, trägen to carry
to drive rieden drieven, drijven to float
duck eend/aind doeken, duken to dive
due (to) wegens, dankens deur, door, durch by, because
dust stof duust (stoeverij) light sandstorm
early vroug eerder sooner, previously
edge raand, grup Ecke corner
either of (of t ain of t aander) oder or
fabric stof (textiel) fabriek factory
false verkeerd vaals, vals mean
feast seremoniële moaltied feest, Fest party, ceremony
fiend duvel, kwoad persoon vijand, Feind enemy
first eerst veurste, vuurste, voorst the one in front
flask kolf (schaikundeg glas) fles, flask, vlès bottle
fog dook, daamp vocht moisture
fowl gevogelte vogel, Vagel, voegel bird
gate poort, deurgang gat hole
girl wicht grom, gör child
glad blie glad, glat(t), glätten slippery
to harvest winnen (NL: oogsten) haarfst, harfst, herfst, Herbst autumn
heavy swoar hevig intens
to hound votjoagen hond, hoond, Hund dog
to howl janken (van n hond) hoelen, huilen to cry
to kill kelen, dood moaken keel, kehle throat, gullet
knight ridder knecht servant
leaf blad louf, loof, Laub foliage
leave votgoan, achterlôten blieven, blijven, bleiben to stay
leek praai look, Lauch onion or allium
lift tillen, hevven loft, locht, Luft sky, air
to lock sloeten loek, luuk, luik, Luke shutter
to look kieken, zuiken loek, luik, Loch closable opening, eyelid
to look der oet zain lieken, lijken to seem, to appear
maid maid maagd, Magd, moagd virgin
to mean mainen (nl: menen, betekenen) mainen, menen, meinen to think, to be of the opinion, to suppose
meet vlees met, Mett (bv. metworst) (minced) pork
to mint muntensloagen munt, munte, Münze coin
mural muurschildern muur, mure, Mauer wall
on op, over aan, an to, along, aside, on, attached to
paprika paprikapouder paprika pepper
pig swien big piglet
to play speulen plegen to commit
pocket buuts puut bag
port hoaven poort gate
to press drokken persen to squeeze
to put (hìn)zetten poten to plant/to sow
quit kappen kwiet, kwijt gone, lost
reach aargens biekommen raken to hit, to touch
read lezen road, raad, rede (bv. troonrede), Rat advise, council
reek stinken roeken, ruiken to smell
rink iesboan reenk ring
roof dak roef deck-house (on a boat)
room koamer roemte, ruumte, ruimte, Raum (empty) space
root wöddel roet, roed (krödde) weed
sake (f.e. "for the sake of") belang (bv. "veur t belang van") zaak, zoak, Sache concern (f.e. "it's my concern, not yours")
sap (resin) hars sap juice
scallop joakobsschèlp schelp shell
to set kloarmòken veur, mit n reden iets ploatsen zetten to put
shape vörm scheppen, schappen, schaffen to create
share dailen schaar, sche(e)r(e) scissors
shell schèlp schaal, schoal, schael scale, bowl
shop winkel schap shelf
shuffel deurmekoar hìn moaken (bv. koarten schudden) schovvel, schoffel, Schöffel weeder (gardening tool)
silly maf, dom zielig pitiful
slippers pantoffels, pantoffeln, tøfler, tofflor slippers flip-flops
small lutteg, klain smal narrow, tight
spike schaarpe punt spiker, spieker, spijker wire nail
to spit spijen spuiten to spray
stay verblief stee, stede, statt/stätte place, site
to starve oethongern staarven, starven, sterven, sterben to die
to stir ruiren sturen to send, to control
stool krukje stoel, stoul, stool, Stuhl chair
strip reep, strook streep line (drawn)
to struggle worsteln stoekeln, strukeln, stuikelen, straucheln to stuble
stuff dingen, spul stof material, dust
to taste pruiven tasten to touch, to push
they zai (mv) dij, die that, those
throat haals ströt, strotte, strot gullet
tide getij, eb en vloud tied, tijd, Zeit time
tight strak dicht close, closed
timber (baauw)holt timmerij carpentry
to touch aankommen tuug, tuig (bv. vliegtuig), Zug, ziehen (ook verwant aan 'tuutjen' (nl: zoenen)) to pull, pulling vehicle
town ploats, stad toen(e), tu(u)n(e), teun, tuin garden
track spoor trekken (roppen) to pull
true woar, echt traauw, trouw, treu faithfull, loyal
war kraig/oorlog (in de) war, verwirrt in confusion, disordered
wife traauwde vraauw wief, wijf, Weib wench
with mit weer, weder, wieder again
yes ja, joa juust, juist, jüs correct
to yield toulôten gelden to apply